Skip to main content
Agencja zdecentralizowanaCdT

Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT)

Translation Centre for the Bodies of the European Union

Informacje ogólne

Centrum Tłumaczeń świadczy usługi tłumaczeniowe i inne usługi językowe na zlecenie agencji, organów i instytucji UE w całej Europie i współpracuje z innymi służbami tłumaczeniowymi UE.

Zakres działalności

Zapewnia wyspecjalizowanym agencjom i organom UE usługi językowe, a konkretnie w zakresie:

 • tłumaczenia, w tym tłumaczenia maszynowego z pełną i częściową postedycją
 • weryfikacji
 • redakcji tekstu
 • terminologii
 • napisów do filmów
 • transkrypcji
 • doradztwa językowego.

Centrum pomaga również działom tłumaczeniowym innych instytucji i organów UE, kiedy są szczególnie przeciążone oraz przy specjalnych projektach.

CdT współpracuje z innymi służbami tłumaczeniowymi UE na forum Międzyinstytucjonalnego Komitetu ds. Tłumaczeń Pisemnych i Ustnych, aby:

 • zwiększać efektywność metod pracy i narzędzi
 • ujednolicać procedury stosowane przez różne unijne służby tłumaczeniowe
 • ograniczać koszty tłumaczeń pisemnych w instytucjach i organach UE
 • współpracować nad projektami na dużą skalę, takimi jak IATE – unijna baza terminologiczna.

CdT pomaga również we wdrażaniu unijnej strategii na rzecz wielojęzyczności, której celem jest propagowanie nauki języków obcych wśród obywateli.

Zasady działania

 • CdT pracuje dla 70 organów, które zamawiają tłumaczenia i inne usługi za pomocą specjalnego portalu i płacą za wykonaną pracę.
 • Z uwagi na to, że unijne agencje zajmują się najróżniejszą tematyką, CdT obsługuje mnóstwo tekstów specjalistycznych napisanych w różnych językach (zarówno z UE, jak i spoza UE).
 • Centrum zleca też prace tysiącom tłumaczy zewnętrznych, których tłumaczenia są weryfikowane pod względem jakości przez wewnętrznych lingwistów, zanim trafią one do klienta.

Więcej informacji

Publikacje

Strategia CdT

Sprawozdania z działalności i programy prac

Praca

Zaproszenia do składania ofert

Kontakt

Imię i nazwisko / Nazwa
Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT)
Strona internetowa
https://cdt.europa.eu/pl
Tel.
+352 421 71 11
Faks
+352 421 71 12 20
Adres pocztowy
Bâtiment Technopolis Gasperich, 12E rue Guillaume Kroll, 1882 Luxembourg, Luksemburg
Media społecznościowe