Skip to main content
Decentraliserad byråCdT

EU:s översättningscentrum (CdT)

Translation Centre for the Bodies of the European Union

Översikt

Översättningscentrumet erbjuder översättningstjänster och andra språktjänster åt EU:s byråer, organ och institutioner runt om i Europa och samarbetar med EU:s övriga översättningsavdelningar.

Verksamhet

Centrumet erbjuder språktjänster åt EU:s olika byråer och organ, bland annat

 • översättning, inklusive maskinöversättning med fullständig eller lätt efterredigering
 • granskning
 • redigering
 • terminologi
 • undertextning
 • transkription
 • språkrådgivning.

Centrumet hjälper översättningsavdelningarna vid andra EU-institutioner och EU-organ när de har hög arbetsbelastning eller med särskilda projekt.

Dessutom samarbetar man inom den interinstitutionella kommittén för översättning och tolkning för att

 • effektivisera arbetsmetoder och verktyg
 • bidra till att EU:s olika översättningsavdelningar arbetar på samma sätt
 • sänka kostnaderna för översättning i EU
 • samarbeta om större projekt, t.ex. EU:s termdatabas Iate.

Slutligen bidrar centrumet till att genomföra EU:s strategi för flerspråkighet som ska öka människors språkkunskaper.

Arbetssätt

 • Centrumets 70 kunder beställer jobben via en särskild webbportal.
 • Eftersom EU-byråerna arbetar inom så många olika områden får centrumet översätta vitt skilda specialiserade texter mellan flera EU-språk och andra språk.
 • Centrumet tar också hjälp av tusentals frilansöversättare och gör då en sista kvalitetskontroll innan översättningen levereras till kunden.

Se också

Publikationer

Översättningscentrumets strategi

Verksamhetsberättelser och arbetsprogram

Lediga jobb

Upphandling

Kontakt

Namn
Översättningscentrum för Europeiska unionens organ
Webbplats
https://cdt.europa.eu/sv
Telefon
+352 421 71 11
Fax
+352 421 71 12 20
Postadress
Bâtiment Technopolis Gasperich, 12E, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxemburg, Luxemburg
Sociala medier