Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз

Профили на институциите и органите

Филтриране по

Профили на институциите и органите (7)

RSS
Показване на резултати от 1 до 7
Вид организация на ЕС
  • Институция на ЕС

Европейска комисия

Европейската комисия предлага закони, следи за правилното прилагане на законодателството на ЕС и управлява разходните програми на Съюза.

Уебсайт
https://ec.europa.eu/info/index_en
Телефонен номер
+32 2 299 11 11
Адрес
Rue de la Loi / Wetstraat 200, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
  • Институция на ЕС

Европейски парламент

Европейският парламент се състои от пряко избрани членове от всяка държава от ЕС, които обсъждат и изменят закони.

Уебсайт
http://www.europarl.europa.eu/portal/en
Телефонен номер
+32 2 284 21 11
Адрес
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruxelles/Brussel, Belgium
  • Институция на ЕС

Европейски съвет

Европейският съвет представлява държавните и правителствените ръководители от ЕС. Той отговаря за общите политически насоки на Съюза.

Уебсайт
https://www.consilium.europa.eu/en/
Телефонен номер
+32 2 281 61 11
Адрес
Rue de la Loi/Wetstraat 175, 1048 Bruxelles/Brussel, Belgium
  • Институция на ЕС

ЕЦБ

Европейската централна банка управлява еврото и прилага икономическата и паричната политика на ЕС.

Уебсайт
http://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html
Телефонен номер
+49 69 13 44 0
Адрес
Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt-am-Main, Germany
  • Институция на ЕС

Съвет на Европейския съюз

Съветът на Европейския съюз се състои от министри от правителствата на държавите от ЕС, които се срещат, за да обсъждат, изменят и приемат закони.

Уебсайт
http://www.consilium.europa.eu/en/
Телефонен номер
+32 2 281 61 11
Адрес
Rue de la Loi / Wetstraat, 175, 1048 Bruxelles/Brussel, Belgium
  • Институция на ЕС

Съд на Европейския съюз

Съдът на Европейския съюз гарантира, че правото на Съюза се прилага по един и същ начин в целия ЕС.

Уебсайт
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
Телефонен номер
+352 4303 1
Адрес
Palais de la Cour de Justice, Boulevard Konrad Adenauer, 2925 Luxembourg, Luxembourg
  • Институция на ЕС

ECA

Европейската сметна палата следи дали средствата на ЕС се отчитат, събират и изразходват в съответствие с финансовите правила на Съюза.

Уебсайт
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/ecadefault.aspx
Телефонен номер
+352 4398 1
Адрес
12, rue Alcide De Gasperi, 1615 Luxembourg, Luxembourg