Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз

Профили на институциите и органите

Филтриране по

Профили на институциите и органите (76)

RSS
Показване на резултати от 20 до 40
 • Орган на ЕС

КР

Комитетът на регионите е асамблея, която консултира европейските институции относно законите, които засягат градовете и регионите в ЕС.

Уебсайт
https://cor.europa.eu/en
Телефонен номер
+32 2 282 22 11
Адрес
Bâtiment Jacques Delors/Jacques Delors Gebouw, Rue Belliard/Belliardstraat 99-101, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Юридическо лице на Европейския съюз

Орган за европейските политически партии и европейските политически фондации

Органът за европейските политически партии и европейските политически фондации отговаря за регистрирането, контрола и налагането на санкции, когато е необходимо, на европейските политически партии и европейските политически фондации.

 • Междуинституционална служба на ЕС
 • СП

Служба за публикации на Европейския съюз

Службата за публикации на Европейския съюз е официалният доставчик на издателски услуги за всички институции, органи и агенции на ЕС.

Уебсайт
https://op.europa.eu/en/home
Телефонен номер
+352 29 291
Адрес
2 rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg
 • Децентрализирана агенция

Служба на ОЕРЕС

Агенцията помага за последователното прилагане на правилата за електронните съобщения в целия ЕС.

Уебсайт
https://berec.europa.eu/en
Електронен адрес
Телефонен номер
+371 2957 8999
Адрес
Z.A. Meierovica Bulvaris 14, Riga, LV-1050, Latvia
 • Съвместно предприятие на ЕС

СП „ИМУ“

Съвместно предприятие „Интелигентни мрежи и услуги“ насърчава съгласуването с държавите от ЕС относно научните изследвания и иновации в областта на 6G, както и внедряването на 5G в Европа.

Уебсайт
https://smart-networks.europa.eu/
Електронен адрес
Адрес
Rue de la Loi / Kunst-Wet 51, 1000 Brussels, Belgium
 • Институция на ЕС

Съвет на Европейския съюз

Съветът на Европейския съюз се състои от министри от правителствата на държавите от ЕС, които се срещат, за да обсъждат, изменят и приемат закони.

Уебсайт
http://www.consilium.europa.eu/en/
Телефонен номер
+32 2 281 61 11
Адрес
Rue de la Loi / Wetstraat, 175, 1048 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Съвместно предприятие на ЕС

Съвместно предприятие „Глобално здравеопазване EDCTP3“

Съвместното предприятие „Глобално здравеопазване EDCTP3“ подкрепя съвместните научни изследвания за разработване на налични, подходящи и финансово достъпни медицински средства за борба със свързаните с бедността инфекциозни заболявания в Африка на юг от Сахара.

 • Съвместно предприятие на ЕС
 • Съвместно предприятие S2R

Съвместно предприятие „Европейски железопътен транспорт“

Съвместното предприятие „Европейски железопътен транспорт“ се стреми да осигури гъвкава, с висок капацитет, устойчива, надеждна и интегрирана железопътна мрежа на ЕС за европейски пътници и товари.

Уебсайт
https://rail-research.europa.eu/
Електронен адрес
Адрес
Avenue de la Toison d’Or 56-60/Gulden-Vlieslaan 56-60, 1060 Brussels, Belgium
 • Съвместно предприятие на ЕС

Съвместно предприятие „Инициатива за иновативно здравеопазване“

Съвместното предприятие „Инициатива за иновативно здравеопазване“ превръща научните изследвания и иновациите в областта на здравеопазването в реални ползи за пациентите и обществото и прави европейския сектор на здравеопазването конкурентоспособен в световен мащаб.

Уебсайт
https://www.ihi.europa.eu/
Електронен адрес
Телефонен номер
+32 2 221 81 81
Адрес
IHI JU, TO 56, 1049 Bruxelles / Brussel, Belgium
 • Съвместно предприятие на ЕС

Съвместно предприятие „Ключови цифрови технологии“

Съвместното предприятие „Ключови цифрови технологии укрепва стратегическата автономия на ЕС в сектора на електронните компоненти и системи.

Уебсайт
https://www.kdt-ju.europa.eu/
Електронен адрес
Телефонен номер
00 32 2 221 81 02
Адрес
White Atrium Building, Avenue de la Toison d'Or/Guldenvlieslaan 56-60, 1060 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Съвместно предприятие на ЕС

Съвместно предприятие „Кръгова биотехнологична Европа“

Съвместното предприятие „Кръгова биотехнологична Европа“ работи за развитието на конкурентоспособни биотехнологични производства в Европа.

Уебсайт
https://www.cbe.europa.eu
Адрес
White Atrium Building, Avenue de la Toison d'Or/Guldenvlieslaan 56-60, 1060 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Съвместно предприятие на ЕС

Съвместно предприятие „Чист водород“

Съвместното предприятие „Чист водород“ подкрепя научните изследвания и иновациите в областта на водородните технологии в Европа.

Уебсайт
https://www.clean-hydrogen.europa.eu/index_en
Електронен адрес
Телефонен номер
+32 2 221 81 48
Адрес
Avenue de la Toison d’Or 56-60, 1060 Brussels, Belgium
 • Съвместно предприятие на ЕС

Съвместно предприятие „Чисто въздухоплаване“

Съвместното предприятие „Чисто въздухоплаване“ разработва иновативни технологии за намаляване на емисиите на CO2 от въздухоплавателни средства и на шума.

Уебсайт
https://www.clean-aviation.eu/
Телефонен номер
+32 2 221 81 52
Адрес
Clean Aviation Joint Undertaking, White Atrium Building TO56, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Съвместно предприятие на ЕС

Съвместно предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии (EuroHPC)

Съвместното предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии работи по разработването на суперкомпютърна екосистема на световно равнище в ЕС.

Уебсайт
https://eurohpc-ju.europa.eu/
Телефонен номер
(+352) 28 12 45 00
Адрес
Drosbach Building (DRB) - Wing E – 1st floor, 12E rue Guillaume Kroll, 2920 Luxembourg, Luxembourg
 • Институция на ЕС

Съд на Европейския съюз

Съдът на Европейския съюз гарантира, че правото на Съюза се прилага по един и същ начин в целия ЕС.

Уебсайт
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
Телефонен номер
+352 4303 1
Адрес
Palais de la Cour de Justice, Boulevard Konrad Adenauer, 2925 Luxembourg, Luxembourg
 • Децентрализирана агенция
 • CdT

Център за преводи за органите на Европейския съюз (CdT)

Центърът за преводи предоставя преводачески услуги на агенциите и органите на ЕС и работи заедно с другите преводачески служби на Съюза.

Уебсайт
https://cdt.europa.eu/en
Телефонен номер
+352 421 71 11
Адрес
Bâtiment Technopolis Gasperich, 12E rue Guillaume Kroll, 1882 Luxembourg, Luxembourg
 • Децентрализирана агенция

acer

Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия работи за постигане на по-конкурентен, ефективен и сигурен енергиен пазар.

Уебсайт
https://www.acer.europa.eu/
Електронен адрес
Телефонен номер
+386 8 205 34 00
Адрес
Trg republike 3, 1000 Ljubljana, Slovenia
 • Децентрализирана агенция

Cedefop

Cedefop помага на институциите на ЕС и организации в Съюза да разработват политики и посрещат нуждите в областта на професионалното обучение.

Уебсайт
http://www.cedefop.europa.eu/en
Електронен адрес
Телефонен номер
+30 2310 490 111
Адрес
Europe 123, 57001 Thessaloniki (Pylea), Greece
 • Децентрализирана агенция

CEPOL

CEPOL разработва и организира програми за обучение на служители на полицейски и други правоприлагащи органи в ЕС.

Уебсайт
https://www.cepol.europa.eu/
Електронен адрес
Адрес
Budapest, Pf.314, 1903, Hungary
 • Междуинституционална служба на ЕС

CERT-EU

CERT-EU реагира на инциденти, свързани с информационната сигурност, и киберзаплахи, които засягат компютърните системи на всички институции, агенции и органи на ЕС.

Уебсайт
https://cert.europa.eu/cert/plainedition/en/cert_about.html
Електронен адрес
Телефонен номер
+32 (0) 2 299 00 05
Адрес
Rue de la Loi 107, 1000 Bruxelles/Brussel, Belgium