Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз

Профили на институциите и органите

Филтриране по

Профили на институциите и органите (76)

RSS
Показване на резултати от 40 до 60
 • Децентрализирана агенция

EASA

Европейската агенция за авиационна безопасност насърчава прилагането на общи стандарти за безопасност и екологични стандарти в областта на гражданското въздухоплаване в ЕС.

Уебсайт
http://easa.europa.eu/
Електронен адрес
Телефонен номер
+49 221 8999 000
Адрес
Konrad-Adenauer-Ufer 3, 50668 D-50668 Köln, Germany
 • Децентрализирана агенция

EBA

Европейският банков орган работи за прилагането на стандартни правила за банково регулиране и надзор във всички държави от ЕС.

Уебсайт
http://www.eba.europa.eu/
Електронен адрес
Телефонен номер
+33 (0)1 86 52 70 00
Адрес
Tour Europlaza, 20 Avenue André-Prothin, 92400 Courbevoie, France
 • Институция на ЕС

ECA

Европейската сметна палата следи дали средствата на ЕС се отчитат, събират и изразходват в съответствие с финансовите правила на Съюза.

Уебсайт
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/ecadefault.aspx
Телефонен номер
+352 4398 1
Адрес
12, rue Alcide De Gasperi, 1615 Luxembourg, Luxembourg
 • Децентрализирана агенция

ECDC

Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията помага на държавите от ЕС да се подготвят за справяне с разпространението на инфекциозни болести.

Уебсайт
https://ecdc.europa.eu/en/home
Електронен адрес
Телефонен номер
+46 8 586 010 00
Адрес
Gustav III:s Boulevard 40, 16973 Solna, Sweden
 • Децентрализирана агенция

ECHA

Европейската агенция по химикали прилага законодателството на ЕС в областта на химикалите.

Уебсайт
https://echa.europa.eu/en/home
Телефонен номер
+358 9 6861 80
Адрес
Telakkakatu 6, 00150 Helsinki, Finland
 • Децентрализирана агенция

EEA

The European Environment Agency provides independent information to EU countries on developing, implementing and evaluating environmental policies.

Уебсайт
http://www.eea.europa.eu/
Телефонен номер
+45 33 36 71 00
Адрес
Kongens Nytorv 6, 1050 København K, Denmark
 • Децентрализирана агенция

EFCA

Европейската агенция за контрол на рибарството насърчава прилагането на общи стандарти за контрол, инспекции и надзор в рамките на общата политика на ЕС в областта на рибарството.

Уебсайт
http://www.efca.europa.eu/en
Телефонен номер
+34 986 12 06 10
Адрес
Edificio Odriozola, Avenida García Barbón 4, 36201 Vigo Pontevedra, Spain
 • Децентрализирана агенция

EFSA

Европейският орган за безопасност на храните предоставя независими научни данни и консултации относно възможните рискове в хранителната верига.

Уебсайт
https://www.efsa.europa.eu/
Телефонен номер
+39 0521 036 111
Адрес
Via Carlo Magno 1A, 43126 Parma PR, Italy
 • Орган на ЕС

EIB

Като банка на ЕС по въпросите на климата ЕИБ предоставя финансиране и експертни съвети за проекти, свързани с изменението на климата, укрепва европейската интеграция, насърчава развитието на Европейския съюз и подкрепя политиките му в над 160 държави.

Уебсайт
https://www.eib.org/en/index.htm
Телефонен номер
+352 43 79 1
Адрес
98-100 boulevard Konrad Adenauer, 2950 Luxembourg, Luxembourg
 • Децентрализирана агенция

EIGE

Европейският институт за равенство между половете подпомага усилията за постигане на равенство между половете в ЕС.

Уебсайт
http://eige.europa.eu/
Електронен адрес
Телефонен номер
+370 5 215 7400
Адрес
Gedimino pr. 16, 01103 Vilnius Lietuva, Lithuania
 • Децентрализирана агенция

EIOPA

Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване консултира институциите на ЕС как да поддържат ефективна и стабилна финансова система.

Уебсайт
https://eiopa.europa.eu/
Електронен адрес
Телефонен номер
+49 (0) 69 95 11 19 20
Адрес
Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt am Main, Germany
 • Друга агенция

EIT

Европейският институт за иновации и технологии има за цел увеличаване на иновациите чрез сътрудничество между промишлеността и образователните организации.

Уебсайт
http://eit.europa.eu/
Телефонен номер
+36 14 819 300
Адрес
Budapest, Infopark 1/E, Neumann Janos utca, 1117, Hungary
 • Децентрализирана агенция

ELA

Европейският орган по труда гарантира, че правилата за трансграничната трудова мобилност и социалната сигурност се прилагат правилно в ЕС.

 • Децентрализирана агенция

EMA

Европейската агенция по лекарствата опазва и насърчава здравето на хората и животните, като извършва оценка и наблюдение на лекарствата в ЕС.

Уебсайт
https://www.ema.europa.eu/en
Телефонен номер
+31 88 781 6000
Адрес
Domenico Scarlattilaan 6, 1083 HS Amsterdam, Netherlands
 • Децентрализирана агенция

EMCDDA

ЕЦМНН предоставя на ЕС независима информация относно наркотиците и наркоманиите, за да могат законодателите да изготвят ефективни политики в областта на наркотиците.

Уебсайт
http://www.emcdda.europa.eu/
Електронен адрес
Телефонен номер
+351 21 121 02 00
Адрес
Praça Europa 1, Cais do Sodré, 1249-289 Lisboa, Portugal
 • Децентрализирана агенция

EMSA

Европейската агенция по морска безопасност предоставя знания и експертен опит за подобряване на морската безопасност и сигурност и за намаляване на замърсяването.

Уебсайт
http://www.emsa.europa.eu/
Електронен адрес
Телефонен номер
+351 21 1209 200
Адрес
Praça Europa 4, 1249-206 Lisbon, Portugal
 • Децентрализирана агенция

ENISA

Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност (ENISA) се стреми да бъде постигнато високо общо ниво на киберсигурност в цяла Европа.

Уебсайт
http://www.enisa.europa.eu/
Електронен адрес
Телефонен номер
+30 28 14 40 9711
Адрес
Agamemnonos 14, Chalandri 15231, Attiki, Greece
 • Междуинституционална служба на ЕС

EPSO

EPSO провежда висококачествени процедури за подбор на персонал за институциите, органите и агенциите на ЕС.

Уебсайт
https://epso.europa.eu/en
Телефонен номер
+ 32 (0) 2 299 11 11
Адрес
25, Avenue du Cortenbergh, 1000 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Децентрализирана агенция

ERA

Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз има за цел подобряване на железопътната система в ЕС чрез разработване на общи технически стандарти и стандарти за безопасност.

Уебсайт
http://www.era.europa.eu/
Телефонен номер
+33 3 27 09 65 00
Адрес
120 rue Marc Lefrancq, 59300 Valenciennes, France
 • Изпълнителна агенция

ERCEA

Изпълнителната агенция на Европейския научноизследователски съвет управлява научноизследователските програми на ЕС.

Телефонен номер
+32 2 299 11 11
Адрес
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium