Skip to main content

Profily orgánů a subjektů

Filtrovat podle

Profily orgánů a subjektů (7)

RSS
Zobrazený počet výsledků vyhledávání: 1 až 7
Typ organizace EU
  • Instituce EU

ECB

Evropská centrální banka dohlíží na společnou měnu euro a provádí hospodářskou a měnovou politiku EU.

Internetové stránky
http://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html
Telefonní číslo
+49 69 13 44 0
Adresa
Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt-am-Main, Germany
  • Instituce EU

EÚD

Evropský účetní dvůr zajišťuje, aby byly finanční prostředky EU řádně zaúčtovány a vynakládány v souladu s finančními pravidly EU.

Internetové stránky
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/ecadefault.aspx
Telefonní číslo
+352 4398 1
Adresa
12, rue Alcide De Gasperi, 1615 Luxembourg, Luxembourg
  • Instituce EU

Evropská komise

Evropská komise navrhuje právní předpisy s celounijní působností, zajišťuje jejich řádné uplatňování a spravuje finanční programy EU.

Internetové stránky
https://ec.europa.eu/info/index_en
Telefonní číslo
+32 2 299 11 11
Adresa
Rue de la Loi / Wetstraat 200, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
  • Instituce EU

Evropská rada

Evropská rada sdružuje hlavy států a předsedy vlád zemí EU, kteří společně odpovídají za celkové politické směřování Unie.

Internetové stránky
https://www.consilium.europa.eu/en/
Telefonní číslo
+32 2 281 61 11
Adresa
Rue de la Loi/Wetstraat 175, 1048 Bruxelles/Brussel, Belgium
  • Instituce EU

Evropský parlament

V Evropském parlamentu jsou zastoupeny všechny země EU. Přímo volení poslanci projednávají právní předpisy a přispívají k jejich vzniku.

Internetové stránky
http://www.europarl.europa.eu/portal/en
Telefonní číslo
+32 2 284 21 11
Adresa
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruxelles/Brussel, Belgium
  • Instituce EU

Rada Evropské unie

Radu Evropské unie tvoří ministři vlád zemí EU, kteří projednávají, pozměňují a přijímají právní předpisy.

Internetové stránky
http://www.consilium.europa.eu/en/
Telefonní číslo
+32 2 281 61 11
Adresa
Rue de la Loi / Wetstraat, 175, 1048 Bruxelles/Brussel, Belgium