Skip to main content

Profily orgánů a subjektů

Filtrovat podle

Profily orgánů a subjektů (76)

RSS
Zobrazený počet výsledků vyhledávání: 40 až 60
 • Decentralizovaná agentura

Eurojust

Eurojust podporuje justiční spolupráci mezi zeměmi EU v oblasti přeshraničních trestných činů, jako je terorismus, obchod s drogami a kyberkriminalita.

Internetové stránky
https://www.eurojust.europa.eu/
E-mail
Telefonní číslo
+31 70 412 50 00
Adresa
Johan de Wittlaan 9, 2517 JR Den Haag, Netherlands
 • Decentralizovaná agentura

Europol

Europol podporuje donucovací orgány EU v boji proti rozsáhlé trestné činnosti, jako je terorismus, podvody či obchod s drogami.

Internetové stránky
https://www.europol.europa.eu/
Telefonní číslo
+31 70 302 50 00
Adresa
Eisenhowerlaan 73, 2517 KK Den Haag, Netherlands
 • Decentralizovaná agentura

EUSPA

The European Union Agency for the Space Programme supports EU investment in satellite and global navigation technologies.

Internetové stránky
https://www.euspa.europa.eu/
Telefonní číslo
+420 234 766 000
Adresa
Janovskeho 438/2, 170 00 Prague 7, Czechia
 • Instituce EU

Evropská komise

Evropská komise navrhuje právní předpisy s celounijní působností, zajišťuje jejich řádné uplatňování a spravuje finanční programy EU.

Internetové stránky
https://commission.europa.eu/index_en
Telefonní číslo
+32 2 299 11 11
Adresa
Rue de la Loi / Wetstraat 200, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Instituce EU

Evropská rada

Evropská rada sdružuje hlavy států a předsedy vlád zemí EU, kteří společně odpovídají za celkové politické směřování Unie.

Internetové stránky
https://www.consilium.europa.eu/en/
Telefonní číslo
+32 2 281 61 11
Adresa
Rue de la Loi/Wetstraat 175, 1048 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Výkonná agentura

Evropská výkonná agentura pro výzkum (REA)

Výkonná agentura pro výzkum je orgán, který rozděluje finanční prostředky na výzkum a inovace. Spravuje evropské výzkumné granty.

Telefonní číslo
+32 2 299 11 11
Adresa
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Instituce EU

Evropský parlament

V Evropském parlamentu jsou zastoupeny všechny země EU. Přímo volení poslanci projednávají právní předpisy a přispívají k jejich vzniku.

Internetové stránky
http://www.europarl.europa.eu/portal/en
Telefonní číslo
+32 2 284 21 11
Adresa
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Agentura Euratomu

F4E

Tento společný evropský podnik je příspěvkem EU k výzkumnému projektu v oblasti jaderné syntézy nazvanému ITER.

Internetové stránky
http://fusionforenergy.europa.eu/
E-mail
Telefonní číslo
+34 93 320 18 00
Adresa
Torres Diagonal Litoral Edificio B3, C/ Josep Pla 2, 08019 Barcelona Barcelona, Spain
 • Decentralizovaná agentura

FRA

Tato agentura poskytuje nezávislé poradenství tvůrcům politiky na úrovni EU a členských států v oblasti základních práv.

Internetové stránky
http://fra.europa.eu/en
Telefonní číslo
+43 1 580 30 0
Adresa
Schwarzenbergplatz 11, 1040 WIEN, Austria
 • Decentralizovaná agentura

Frontex

Agentura Frontex pomáhá členským zemím spravovat vnější hranice EU a harmonizovat hraniční kontroly poskytováním technické podpory a odborných poznatků.

Internetové stránky
https://frontex.europa.eu/
Telefonní číslo
+48 22 205 95 00
Adresa
Plac Europejski 6, 00-844 Warsaw, Poland
 • Výkonná agentura

HADEA

Evropská výkonná agentura pro zdraví a digitální oblast (HaDEA) má přispět k dosažení cíle Evropské komise oživit Evropu po skončení pandemie COVID-19 a zajistit, že Evropa bude ekologičtější, digitálnější, odolnější a lépe připravena na stávající i budoucí výzvy.

Telefonní číslo
+32 2 299 11 11
Adresa
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Instituce EU

Rada Evropské unie

Radu Evropské unie tvoří ministři vlád zemí EU, kteří projednávají, pozměňují a přijímají právní předpisy.

Internetové stránky
http://www.consilium.europa.eu/en/
Telefonní číslo
+32 2 281 61 11
Adresa
Rue de la Loi / Wetstraat, 175, 1048 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Agentura společné zahraniční a bezpečnostní politiky

SatCen

Satelitní středisko EU poskytuje satelitní a letecké snímky pro opatření v oblasti společné zahraniční, bezpečnostní a obranné politiky EU.

Internetové stránky
https://www.satcen.europa.eu/
E-mail
Telefonní číslo
+34 91 678 60 00
Adresa
Apdo. de Correos 511, 28850 Torrejón de Ardoz, Madrid, Spain