Skip to main content

Institution and bodies profiles

Filtrer efter

Institution and bodies profiles (45)

RSS
Viser resultaterne 1 til 20
Decentralt agentur

Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder arbejder for et mere konkurrencedygtigt, effektivt og sikkert energimarked.

Websted
https://www.acer.europa.eu/
E-mail
Telefonnummer
+386 8 205 34 00
Adresse
Trg republike 3, 1000 Ljubljana, Slovenia
Decentralt agentur

Agenturet bidrager til at sikre en konsekvent anvendelse af reglerne for elektronisk kommunikation i hele EU.

Websted
http://berec.europa.eu/
E-mail
Telefonnummer
+371 6000 7600
+371 6000 7602
Adresse
Z.A. Meierovica Bulvaris 14, Riga, LV-1050, Latvia
Decentralt agentur

EF-Sortsmyndigheden tildeler intellektuelle ejendomsrettigheder til nye plantesorter i EU.

Websted
https://cpvo.europa.eu/en
E-mail
Telefonnummer
+33 2 41 25 64 00
Adresse
3 boulevard Maréchal Foch, 49101 Angers 02, France
Decentralt agentur

Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) er et uafhængigt EU-organ, der efterforsker, retsforfølger og dømmer forbrydelser, der skader EU's økonomiske interesser.

Decentralt agentur

Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur fremmer fælles sikkerheds- og miljøstandarder for civil luftfart i EU.

Websted
http://easa.europa.eu/
E-mail
Telefonnummer
+49 221 8999 000
Adresse
Konrad-Adenauer-Ufer 3, 50668 D-50668 Köln, Germany
Decentralt agentur

Den Europæiske Banktilsynsmyndighed arbejder på at gennemføre standardregler for regulering af og tilsyn med banker i alle EU-lande.

Websted
http://www.eba.europa.eu/
E-mail
Telefonnummer
+33 (0)1 86 52 70 00
Adresse
Tour Europlaza, 20 Avenue André-Prothin, 92400 Courbevoie, France
Decentralt agentur

Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme hjælper med at forberede EU's regeringer på at standse spredningen af smitsomme sygdomme.

Websted
https://ecdc.europa.eu/en/home
E-mail
Telefonnummer
+46 8 586 010 00
Adresse
Gustav III:s Boulevard 40, 16973 Solna, Sweden
Decentralt agentur

Det Europæiske Kemikalieagentur gennemfører EU's kemikalielovgivning.

Websted
https://echa.europa.eu/en/home
Telefonnummer
+358 9 6861 80
Adresse
Telakkakatu 6, 00150 Helsinki, Finland
Decentralt agentur

The European Environment Agency provides independent information to EU countries on developing, implementing and evaluating environmental policies.

Websted
http://www.eea.europa.eu/
Telefonnummer
+45 33 36 71 00
Adresse
Kongens Nytorv 6, 1050 København K, Denmark
Decentralt agentur

EU-Fiskerikontrolagenturet fremmer fælles standarder for kontrol, inspektion og overvågning inden for rammerne af EU's fælles fiskeripolitik.

Websted
http://www.efca.europa.eu/en
Telefonnummer
+34 986 12 06 10
Adresse
Edificio Odriozola, Avenida García Barbón 4, 36201 Vigo Pontevedra, Spain
Decentralt agentur

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet leverer uafhængige videnskabelige data og rådgivning om mulige risici i fødevarekæden.

Websted
https://www.efsa.europa.eu/
Telefonnummer
+39 0521 036 111
Adresse
Via Carlo Magno 1A, 43126 Parma PR, Italy
Decentralt agentur

Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder støtter bestræbelserne på at skabe ligestilling mellem kønnene i EU.

Websted
http://eige.europa.eu/
E-mail
Telefonnummer
+370 5 215 7400
Adresse
Gedimino pr. 16, 01103 Vilnius Lietuva, Lithuania
Decentralt agentur

Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger rådgiver EU-institutionerne om, hvordan man opretholder et effektivt og stabilt finansielt system.

Websted
https://eiopa.europa.eu/
E-mail
Telefonnummer
+49 (0) 69 95 11 19 20
Adresse
Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt am Main, Germany
Decentralt agentur

Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed sikrer, at grænseoverskridende arbejds- og socialsikringsregler anvendes korrekt i EU.

Decentralt agentur

Det Europæiske Lægemiddelagentur beskytter og fremmer menneskers og dyrs sundhed ved at evaluere og overvåge lægemidler i EU.

Websted
https://www.ema.europa.eu/en
Telefonnummer
+31 88 781 6000
Adresse
Domenico Scarlattilaan 6, 1083 HS Amsterdam, Netherlands
Decentralt agentur

EMCDDA forsyner EU med uafhængige oplysninger om narkotika og narkotikamisbrug, så lovgiverne kan udarbejde effektive narkotikapolitikker.

Websted
http://www.emcdda.europa.eu/
E-mail
Telefonnummer
+351 21 121 02 00
Adresse
Praça Europa 1, Cais do Sodré, 1249-289 Lisboa, Portugal