Skip to main content

Institution and bodies profiles

Filtrer efter

Institution and bodies profiles (76)

RSS
Viser resultaterne 40 til 60
 • Decentralt agentur

ERA

Den Europæiske Unions Jernbaneagentur har til formål at forbedre EU's jernbanesystem ved at udvikle fælles tekniske og sikkerhedsmæssige standarder i hele EU.

Websted
http://www.era.europa.eu/
Telefonnummer
+33 3 27 09 65 00
Adresse
120 rue Marc Lefrancq, 59300 Valenciennes, France
 • Forvaltningsorgan

ERCEA

ERCEA forvalter EU-programmer inden for forskning.

Telefonnummer
+32 2 299 11 11
Adresse
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Decentralt agentur

ESMA

Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed er en uafhængig EU-myndighed, der beskytter stabiliteten i EU's finansielle system.

Websted
https://www.esma.europa.eu/
Telefonnummer
+33 1 58 36 43 21
Adresse
201-203 Rue de Bercy, 75012 Paris, France
 • Decentralt agentur

ETF

Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut støtter EU's partnerlande i at reformere deres uddannelsessystemer.

Websted
https://www.etf.europa.eu/en
Telefonnummer
+39 011 630 22 22
Adresse
Villa Gualino, Viale Settimio Severo 65, 10133 Torino TO, Italy
 • Decentralt agentur

EU-OSHA

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur bidrager til at gøre arbejdspladser sikrere, sundere og mere produktive.

Websted
https://osha.europa.eu/en
E-mail
Telefonnummer
+34 944-358-400
Adresse
12 Santiago de Compostela (Edificio Miribilla), 5th Floor, 48003 Bilbao Vizcaya, Spain
 • Agentur af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik

EUISS

Den Europæiske Unions Institut for Sikkerhedsstudier analyserer udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitiske spørgsmål.

Websted
http://www.iss.europa.eu/
E-mail
Telefonnummer
+33 1 56 89 19 30
Adresse
100 avenue de Suffren, 75015 Paris, France
 • Decentralt agentur

Eurojust

Eurojust støtter retligt samarbejde i EU om at bekæmpe en række grænseoverskridende forbrydelser såsom terrorisme, narkotikahandel og cyberkriminalitet.

Websted
https://www.eurojust.europa.eu/
E-mail
Telefonnummer
+31 70 412 50 00
Adresse
Johan de Wittlaan 9, 2517 JR Den Haag, Netherlands
 • EU-institution

Europa-Kommissionen

Europa-Kommissionen foreslår lovgivning, sikrer, at EU-lovgivningen anvendes korrekt, og forvalter EU's udgiftsprogrammer.

Websted
https://ec.europa.eu/info/index_en
Telefonnummer
+32 2 299 11 11
Adresse
Rue de la Loi / Wetstraat 200, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Decentralt agentur

Europol

Europol støtter EU's håndhævelsesorganer i bekæmpelsen af omfattende kriminelle aktiviteter såsom terrorisme, svig og narkotikahandel.

Websted
https://www.europol.europa.eu/
Telefonnummer
+31 70 302 50 00
Adresse
Eisenhowerlaan 73, 2517 KK Den Haag, Netherlands
 • Decentralt agentur

EUSPA

The European Union Agency for the Space Programme supports EU investment in satellite and global navigation technologies.

Websted
https://www.euspa.europa.eu/
Telefonnummer
+420 234 766 000
Adresse
Janovskeho 438/2, 170 00 Prague 7, Czechia
 • Euratoms agentur

F4E

Fusion for Energy forvalter EU's bidrag til fusionsforskningsprojektet ITER.

Websted
http://fusionforenergy.europa.eu/
E-mail
Telefonnummer
+34 93 320 18 00
Adresse
Torres Diagonal Litoral Edificio B3, C/ Josep Pla 2, 08019 Barcelona Barcelona, Spain