Skip to main content

Institutsioonide ja asutuste profiilid

Filtreeri

Institutsioonide ja asutuste profiilid (45)

RSS
Tulemused 1 kuni 20
 • Detsentraliseeritud asutus

acer

Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostöö Amet töötab konkurentsivõimelisema, tõhusama ja turvalisema energiaturu nimel.

Veebisait
https://www.acer.europa.eu/
E-post
Telefoninumber
+386 8 205 34 00
Aadress
Trg republike 3, 1000 Ljubljana, Slovenia
 • Detsentraliseeritud asutus

cpvo

Ühenduse Sordiamet annab intellektuaalomandi õigusi uutele taimesortidele ELis ja menetleb sordikaitsetaotlusi.

Veebisait
https://cpvo.europa.eu/en
E-post
Telefoninumber
+33 2 41 25 64 00
Aadress
3 boulevard Maréchal Foch, 49101 Angers 02, France
 • Detsentraliseeritud asutus

EASA

Euroopa Lennundusohutusamet edendab ELis tsiviillennunduse ühiseid ohutus- ja keskkonnaalaseid põhimõtteid.

Veebisait
http://easa.europa.eu/
E-post
Telefoninumber
+49 221 8999 000
Aadress
Konrad-Adenauer-Ufer 3, 50668 D-50668 Köln, Germany
 • Detsentraliseeritud asutus

EBA

Euroopa Pangandusjärelevalve töötab selle nimel, et rakendada panganduse reguleerimise ja järelevalve standardeeskirju kõigis ELi riikides.

Veebisait
http://www.eba.europa.eu/
E-post
Telefoninumber
+33 (0)1 86 52 70 00
Aadress
Tour Europlaza, 20 Avenue André-Prothin, 92400 Courbevoie, France
 • Detsentraliseeritud asutus

ECDC

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus aitab ELi liikmesriikide valitsusi nakkushaiguste leviku peatamisel.

Veebisait
https://ecdc.europa.eu/en/home
E-post
Telefoninumber
+46 8 586 010 00
Aadress
Gustav III:s Boulevard 40, 16973 Solna, Sweden
 • Detsentraliseeritud asutus

ECHA

Euroopa Kemikaaliamet rakendab kemikaale käsitlevaid ELi õigusakte.

Veebisait
https://echa.europa.eu/en/home
Telefoninumber
+358 9 6861 80
Aadress
Telakkakatu 6, 00150 Helsinki, Finland
 • Detsentraliseeritud asutus

EEA

The European Environment Agency provides independent information to EU countries on developing, implementing and evaluating environmental policies.

Veebisait
http://www.eea.europa.eu/
Telefoninumber
+45 33 36 71 00
Aadress
Kongens Nytorv 6, 1050 København K, Denmark
 • Detsentraliseeritud asutus

EFCA

Euroopa Kalanduskontrolli Amet edendab ELi ühise kalanduspoliitika raames ühiseid kontrolli-, inspekteerimis- ja järelevalvestandardeid.

Veebisait
http://www.efca.europa.eu/en
Telefoninumber
+34 986 12 06 10
Aadress
Edificio Odriozola, Avenida García Barbón 4, 36201 Vigo Pontevedra, Spain
 • Detsentraliseeritud asutus

EFSA

Euroopa Toiduohutusamet pakub sõltumatuid teaduslikke andmeid ja nõu toiduahela võimalike riskide kohta.

Veebisait
https://www.efsa.europa.eu/
Telefoninumber
+39 0521 036 111
Aadress
Via Carlo Magno 1A, 43126 Parma PR, Italy
 • Detsentraliseeritud asutus

EIGE

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut toetab jõupingutusi soolise võrdõiguslikkuse saavutamiseks ELis.

Veebisait
http://eige.europa.eu/
E-post
Telefoninumber
+370 5 215 7400
Aadress
Gedimino pr. 16, 01103 Vilnius Lietuva, Lithuania
 • Detsentraliseeritud asutus

EIOPA

Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve annab ELi institutsioonidele nõu, kuidas säilitada tõhusat ja stabiilset finantssüsteemi.

Veebisait
https://eiopa.europa.eu/
E-post
Telefoninumber
+49 (0) 69 95 11 19 20
Aadress
Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt am Main, Germany
 • Detsentraliseeritud asutus

ELA

Euroopa Tööjõuamet tagab, et piiriülest tööd ja sotsiaalkindlustust käsitlevaid õigusnorme kohaldatakse ELis nõuetekohaselt.

 • Detsentraliseeritud asutus

EMA

Euroopa Ravimiamet kaitseb ja edendab inimeste ja loomade tervist, hinnates ja jälgides ravimeid ELis.

Veebisait
https://www.ema.europa.eu/en
Telefoninumber
+31 88 781 6000
Aadress
Domenico Scarlattilaan 6, 1083 HS Amsterdam, Netherlands
 • Detsentraliseeritud asutus

EMCDDA

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus annab ELile sõltumatut teavet uimastite ja narkomaania kohta, et seadusandjad saaksid välja töötada tõhusa uimastipoliitika.

Veebisait
http://www.emcdda.europa.eu/
E-post
Telefoninumber
+351 21 121 02 00
Aadress
Praça Europa 1, Cais do Sodré, 1249-289 Lisboa, Portugal
 • Detsentraliseeritud asutus

EMSA

Euroopa Meresõiduohutuse Amet jagab teadmisi ja oskusteavet, et parandada meresõiduohutust ja -turvalisust ning vähendada reostust.

Veebisait
http://www.emsa.europa.eu/
E-post
Telefoninumber
+351 21 1209 200
Aadress
Praça Europa 4, 1249-206 Lisbon, Portugal
 • Detsentraliseeritud asutus

ENISA

Euroopa Liidu Küberturvalisuse Ameti (ENISA) eesmärk on saavutada küberturvalisuse ühtlane kõrge tase kogu Euroopas.

Veebisait
http://www.enisa.europa.eu/
E-post
Telefoninumber
+30 28 14 40 9711
Aadress
Agamemnonos 14, Chalandri 15231, Attiki, Greece
 • Detsentraliseeritud asutus

ERA

Euroopa Liidu Raudteeameti eesmärk on parandada ELi raudteesüsteemi, töötades välja ühised tehnilised ja ohutusstandardid kogu ELis.

Veebisait
http://www.era.europa.eu/
Telefoninumber
+33 3 27 09 65 00
Aadress
120 rue Marc Lefrancq, 59300 Valenciennes, France