Skip to main content

Institutsioonide ja asutuste profiilid

Filtreeri

Institutsioonide ja asutuste profiilid (7)

RSS
Tulemused 1 kuni 7
ELi asutuse liik
  • ELi institutsioon

Euroopa Komisjon

Euroopa Komisjon teeb õigusaktide ettepanekuid, tagab ELi õigusaktide nõuetekohase kohaldamise ja haldab ELi rahastamisprogramme.

Veebisait
https://ec.europa.eu/info/index_en
Telefoninumber
+32 2 299 11 11
Aadress
Rue de la Loi / Wetstraat 200, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
  • ELi institutsioon

Euroopa Liidu Nõukogu

Euroopa Liidu Nõukogu koosneb ELi ministritest, kes kohtuvad õigusaktide arutamiseks, muutmiseks ja vastuvõtmiseks.

Veebisait
http://www.consilium.europa.eu/en/
Telefoninumber
+32 2 281 61 11
Aadress
Rue de la Loi / Wetstraat, 175, 1048 Bruxelles/Brussel, Belgium
  • ELi institutsioon

Euroopa Parlament

Euroopa Parlament koosneb igast ELi liikmesriigist otse valitud liikmetest, kes arutavad õigusakte ja muudavad neid.

Veebisait
http://www.europarl.europa.eu/portal/en
Telefoninumber
+32 2 284 21 11
Aadress
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruxelles/Brussel, Belgium
  • ELi institutsioon

Euroopa Ülemkogu

Euroopa Ülemkogu esindab ELi riigipäid ja valitsusjuhte. Ülemkogu vastutab ELi üldise poliitilise juhtimise eest.

Veebisait
https://www.consilium.europa.eu/en/
Telefoninumber
+32 2 281 61 11
Aadress
Rue de la Loi/Wetstraat 175, 1048 Bruxelles/Brussel, Belgium
  • ELi institutsioon

Kontrollikoda

Euroopa Kontrollikoda tagab, et ELi vahendeid kajastatakse nõuetekohaselt ning kõik vahendid kogutakse ja kasutatakse kooskõlas ELi finantseeskirjadega.

Veebisait
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/ecadefault.aspx
Telefoninumber
+352 4398 1
Aadress
12, rue Alcide De Gasperi, 1615 Luxembourg, Luxembourg