Skip to main content
European Union

Institutsioonide ja asutuste profiilid

Filtreeri

Institutsioonide ja asutuste profiilid (76)

RSS
Tulemused 60 kuni 76
Euratomi asutus

Fusion for Energy haldab ELi panust termotuumasünteesi teadusuuringute projekti ITER.

Veebisait
http://fusionforenergy.europa.eu/
E-post
Telefoninumber
+34 93 320 18 00
Aadress
Torres Diagonal Litoral Edificio B3, C/ Josep Pla 2, 08019 Barcelona Barcelona, Spain
Detsentraliseeritud asutus

Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet annab ELi ja liikmesriikide otsustajatele sõltumatut nõu põhiõiguste küsimustes.

Veebisait
http://fra.europa.eu/en
E-post
Telefoninumber
+43 1 580 30 0
Aadress
Schwarzenbergplatz 11, 1040 WIEN, Austria
Detsentraliseeritud asutus

Frontex aitab ELi liikmesriikidel hallata oma välispiire ja ühtlustada piirikontrolli, pakkudes tehnilist tuge ja oskusteavet.

Veebisait
https://frontex.europa.eu/
Telefoninumber
+48 22 205 95 00
Aadress
Plac Europejski 6, 00-844 Warsaw, Poland
Rakendusamet

Euroopa Tervishoiu ja Digitaalvaldkonna Rakendusamet (HaDEA) töötab Euroopa Komisjoni eesmärgi nimel aidata üles ehitada COVID-19 järgne Euroopa, mis oleks keskkonnahoidlikum, digitaalsem, vastupidavam ning vastaks paremini praegustele ja tulevastele väljakutsetele.

Telefoninumber
+32 2 299 11 11
Aadress
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
ELi ühisettevõte

Keskkonnahoidliku Lennunduse Ühisettevõte töötab välja uuenduslikku tehnoloogiat, et vähendada õhusõidukite põhjustatud CO2 heidet ning müra.

Veebisait
https://www.clean-aviation.eu/
Telefoninumber
+32 2 221 81 52
Aadress
Clean Aviation Joint Undertaking, White Atrium Building TO56, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
ELi institutsioon

Euroopa Kontrollikoda tagab, et ELi vahendeid kajastatakse nõuetekohaselt ning kõik vahendid kogutakse ja kasutatakse kooskõlas ELi finantseeskirjadega.

Veebisait
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/ecadefault.aspx
Telefoninumber
+352 4398 1
Aadress
12, rue Alcide De Gasperi, 1615 Luxembourg, Luxembourg
ELi ühisettevõte

Nutivõrkude ja -teenuste Ühisettevõte edendab 6G teadusuuringute ja innovatsiooni kooskõlastamist ELi riikidega ning 5G kasutuselevõttu Euroopas.

ELi organ

Regioonide Komitee on kogu, mis nõustab Euroopa institutsioone ELi linnu ja piirkondi mõjutavate õigusaktide osas.

Veebisait
https://cor.europa.eu/en
Telefoninumber
+32 2 282 22 11
Aadress
Bâtiment Jacques Delors/Jacques Delors Gebouw, Rue Belliard/Belliardstraat 99-101, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgium
Ühise välis- ja julgeolekupoliitika asutus

Euroopa Liidu Satelliidikeskus pakub satelliidi- ja aerofotosid ELi ühiste välis-, julgeoleku- ja kaitsepoliitika meetmete jaoks.

Veebisait
https://www.satcen.europa.eu/
E-post
Telefoninumber
+34 91 678 60 00
Aadress
Apdo. de Correos 511, 28850 Torrejón de Ardoz, Madrid, Spain
ELi ühisettevõte

Ühisettevõte SESAR 3 kasutab teadusuuringuid ja innovatsiooni, et ajakohastada Euroopa lennuliikluse juhtimissüsteemi ja kiirendada digitaalse Euroopa taeva kasutuselevõttu.

Veebisait
https://www.sesarju.eu/
E-post
Telefoninumber
+32 2 507 80 00
Aadress
SESAR 3 Joint Undertaking, Avenue de Cortenberg 100, 1000 Bruxelles/Brussel, Belgium
Detsentraliseeritud asutus

Ühtne Kriisilahendusnõukogu kehtestab standardsed eeskirjad, menetlused ja praktilise korra pankade kriisilahenduseks ELis.

Veebisait
http://srb.europa.eu/
Aadress
Treurenberg 22, 1049 Brussels, Belgium
ELi ühisettevõte

Ülemaailmse tervisealgatuse EDCTP3 Ühisettevõte toetab teaduskoostööd, et töötada välja kättesaadavad, sobivad ja taskukohased meditsiinilised protseduurid vaesusega seotud nakkushaiguste vastu võitlemiseks Sahara-taguses Aafrikas.