Skip to main content

Institutsioonide ja asutuste profiilid

Filtreeri

Institutsioonide ja asutuste profiilid (76)

RSS
Tulemused 60 kuni 76
 • Euratomi asutus

F4E

Fusion for Energy haldab ELi panust termotuumasünteesi teadusuuringute projekti ITER.

Veebisait
http://fusionforenergy.europa.eu/
E-post
Telefoninumber
+34 93 320 18 00
Aadress
Torres Diagonal Litoral Edificio B3, C/ Josep Pla 2, 08019 Barcelona Barcelona, Spain
 • Detsentraliseeritud asutus

FRA

Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet annab ELi ja liikmesriikide otsustajatele sõltumatut nõu põhiõiguste küsimustes.

Veebisait
http://fra.europa.eu/en
Telefoninumber
+43 1 580 30 0
Aadress
Schwarzenbergplatz 11, 1040 WIEN, Austria
 • Detsentraliseeritud asutus

Frontex

Frontex aitab ELi liikmesriikidel hallata oma välispiire ja ühtlustada piirikontrolli, pakkudes tehnilist tuge ja oskusteavet.

Veebisait
https://frontex.europa.eu/
Telefoninumber
+48 22 205 95 00
Aadress
Plac Europejski 6, 00-844 Warsaw, Poland
 • Rakendusamet

HADEA

Euroopa Tervishoiu ja Digitaalvaldkonna Rakendusamet (HaDEA) töötab Euroopa Komisjoni eesmärgi nimel aidata üles ehitada COVID-19 järgne Euroopa, mis oleks keskkonnahoidlikum, digitaalsem, vastupidavam ning vastaks paremini praegustele ja tulevastele väljakutsetele.

Telefoninumber
+32 2 299 11 11
Aadress
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • ELi ühisettevõte

Keskkonnahoidliku Lennunduse Ühisettevõte

Keskkonnahoidliku Lennunduse Ühisettevõte töötab välja uuenduslikku tehnoloogiat, et vähendada õhusõidukite põhjustatud CO2 heidet ning müra.

Veebisait
https://www.clean-aviation.eu/
Telefoninumber
+32 2 221 81 52
Aadress
Clean Aviation Joint Undertaking, White Atrium Building TO56, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • ELi institutsioon

Kontrollikoda

Euroopa Kontrollikoda tagab, et ELi vahendeid kajastatakse nõuetekohaselt ning kõik vahendid kogutakse ja kasutatakse kooskõlas ELi finantseeskirjadega.

Veebisait
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/ecadefault.aspx
Telefoninumber
+352 4398 1
Aadress
12, rue Alcide De Gasperi, 1615 Luxembourg, Luxembourg
 • ELi organ

Regioonide Komitee

Regioonide Komitee on kogu, mis nõustab Euroopa institutsioone ELi linnu ja piirkondi mõjutavate õigusaktide osas.

Veebisait
https://cor.europa.eu/en
Telefoninumber
+32 2 282 22 11
Aadress
Bâtiment Jacques Delors/Jacques Delors Gebouw, Rue Belliard/Belliardstraat 99-101, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Ühise välis- ja julgeolekupoliitika asutus

Satcen

Euroopa Liidu Satelliidikeskus pakub satelliidi- ja aerofotosid ELi ühiste välis-, julgeoleku- ja kaitsepoliitika meetmete jaoks.

Veebisait
https://www.satcen.europa.eu/
E-post
Telefoninumber
+34 91 678 60 00
Aadress
Apdo. de Correos 511, 28850 Torrejón de Ardoz, Madrid, Spain
 • ELi ühisettevõte

SESAR 3

Ühisettevõte SESAR 3 kasutab teadusuuringuid ja innovatsiooni, et ajakohastada Euroopa lennuliikluse juhtimissüsteemi ja kiirendada digitaalse Euroopa taeva kasutuselevõttu.

Veebisait
https://www.sesarju.eu/
E-post
Telefoninumber
+32 2 507 80 00
Aadress
SESAR 3 Joint Undertaking, Avenue de Cortenberg 100, 1000 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Detsentraliseeritud asutus

SRB

Ühtne Kriisilahendusnõukogu kehtestab standardsed eeskirjad, menetlused ja praktilise korra pankade kriisilahenduseks ELis.

Veebisait
http://srb.europa.eu/
Aadress
Treurenberg 22, 1049 Brussels, Belgium
 • ELi ühisettevõte

Ülemaailmse Tervisealgatuse EDCTP3 Ühisettevõte

Ülemaailmse tervisealgatuse EDCTP3 Ühisettevõte toetab teaduskoostööd, et töötada välja kättesaadavad, sobivad ja taskukohased meditsiinilised protseduurid vaesusega seotud nakkushaiguste vastu võitlemiseks Sahara-taguses Aafrikas.