Skip to main content

Próifílí institiúidí agus comhlachtaí

Scagadh de réir

Próifílí institiúidí agus comhlachtaí (35)

RSS
Torthaí ó 1 go 20
An cineál eagraíochta AE
 • Gníomhaireacht dhíláraithe

acer

Oibríonn Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh ar mhaithe le margadh fuinnimh atá níos iomaíche, níos éifeachtúla agus níos sláine.

Suíomh gréasáin
https://www.acer.europa.eu/
Seoladh ríomhphoist
Uimhir ghutháin
+386 8 205 34 00
Seoladh
Trg republike 3, 1000 Ljubljana, Slovenia
 • Gníomhaireacht dhíláraithe

BEREC Office

Cuidíonn an ghníomhaireacht le cur i bhfeidhm comhsheasmhach rialachán maidir le cumarsáid leictreonach ar fud an AE a choinneáil.

Suíomh gréasáin
http://berec.europa.eu/
Seoladh ríomhphoist
Uimhir ghutháin
+371 6000 7600
+371 6000 7602
Seoladh
Z.A. Meierovica Bulvaris 14, Riga, LV-1050, Latvia
 • Gníomhaireacht dhíláraithe

Cedefop

Cuidíonn Cedefop le hinstitiúidí agus eagraíochtaí an Aontais i bhforbairt agus i gcomhlíonadh na riachtanas gairmoiliúna a fhorbairt.

Suíomh gréasáin
http://www.cedefop.europa.eu/en
Seoladh ríomhphoist
Uimhir ghutháin
+30 2310 490 111
Seoladh
Europe 123, 57001 Thessaloniki (Pylea), Greece
 • Gníomhaireacht dhíláraithe

CEPOL

Forbraíonn agus eagraíonn CEPOL cláir oiliúna i gcomhair seirbhísí póilíneachta agus le haghaidh oifigigh eile um fhorfheidhmiú an dlí san AE.

Suíomh gréasáin
https://www.cepol.europa.eu/
Seoladh ríomhphoist
Seoladh
Budapest, Pf.314, 1903, Hungary
 • Gníomhaireacht dhíláraithe

cpvo

Deonaíonn an Oifig Chomhphobail um Chineálacha Plandaí cearta maoine intleachtúla i dtaobh le cineálacha nua plandaí san AE.

Suíomh gréasáin
https://cpvo.europa.eu/en
Seoladh ríomhphoist
Uimhir ghutháin
+33 2 41 25 64 00
Seoladh
3 boulevard Maréchal Foch, 49101 Angers 02, France
 • Gníomhaireacht dhíláraithe

EASA

Cuireann an Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Eitlíochta seasaimh choiteanna sábháilteachta agus comhshaoil don eitlíocht shibhialta chun cinn in AE.

Suíomh gréasáin
http://easa.europa.eu/
Seoladh ríomhphoist
Uimhir ghutháin
+49 221 8999 000
Seoladh
Konrad-Adenauer-Ufer 3, 50668 D-50668 Köln, Germany
 • Gníomhaireacht dhíláraithe

EBA

Oibríonn an tÚdarás Baincéireachta Eorpach chun rialacha caighdeánacha a chur chun feidhme maidir le rialáil agus maoirseacht bhaincéireachta i ngach tír san Aontas.

Suíomh gréasáin
http://www.eba.europa.eu/
Seoladh ríomhphoist
Uimhir ghutháin
+33 (0)1 86 52 70 00
Seoladh
Tour Europlaza, 20 Avenue André-Prothin, 92400 Courbevoie, France
 • Gníomhaireacht dhíláraithe

ECDC

Cuidíonn an Lárionad Eorpach um Ghalair a Chosc agus a Rialú le rialtais an AE a ullmhú chun stop a chur le leathadh na ngalar tógálach.

Suíomh gréasáin
https://ecdc.europa.eu/en/home
Seoladh ríomhphoist
Uimhir ghutháin
+46 8 586 010 00
Seoladh
Gustav III:s Boulevard 40, 16973 Solna, Sweden
 • Gníomhaireacht dhíláraithe

ECHA

Is í an Ghníomhaireacht Eorpach Ceimiceán a chuireann reachtaíocht an Aontais maidir le ceimiceáin chun feidhme.

Suíomh gréasáin
https://echa.europa.eu/en/home
Uimhir ghutháin
+358 9 6861 80
Seoladh
Telakkakatu 6, 00150 Helsinki, Finland
 • Gníomhaireacht dhíláraithe

EEA

The European Environment Agency provides independent information to EU countries on developing, implementing and evaluating environmental policies.

Suíomh gréasáin
http://www.eea.europa.eu/
Uimhir ghutháin
+45 33 36 71 00
Seoladh
Kongens Nytorv 6, 1050 København K, Denmark
 • Gníomhaireacht dhíláraithe

EFCA

Cuireann an Ghníomhaireacht Eorpach um Rialú ar Iascach comhchaighdeáin chun cinn maidir le rialú, cigireacht agus faireachas faoi chomhbheartas iascaigh an AE.

Suíomh gréasáin
http://www.efca.europa.eu/en
Uimhir ghutháin
+34 986 12 06 10
Seoladh
Edificio Odriozola, Avenida García Barbón 4, 36201 Vigo Pontevedra, Spain
 • Gníomhaireacht dhíláraithe

EFSA

Cuireann an tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia sonraí eolaíocha neamhspleácha agus comhairle ar fáil faoi rioscaí a d’fhéadfadh a bheith ann sa bhiashlabhra.

Suíomh gréasáin
https://www.efsa.europa.eu/
Uimhir ghutháin
+39 0521 036 111
Seoladh
Via Carlo Magno 1A, 43126 Parma PR, Italy
 • Gníomhaireacht dhíláraithe

EIGE

Tacaíonn an Institiúid Eorpach um Chomhionannas Inscne le hiarrachtaí chun comhionannas na n-inscní a bhaint amach san Aontas Eorpach.

Suíomh gréasáin
http://eige.europa.eu/
Seoladh ríomhphoist
Uimhir ghutháin
+370 5 215 7400
Seoladh
Gedimino pr. 16, 01103 Vilnius Lietuva, Lithuania
 • Gníomhaireacht dhíláraithe

EIOPA

Cuireann an tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Ghairme comhairle ar institiúidí an AE maidir le conas córas airgeadais éifeachtach cobhsaí a choinneáil ar bun.

Suíomh gréasáin
https://eiopa.europa.eu/
Seoladh ríomhphoist
Uimhir ghutháin
+49 (0) 69 95 11 19 20
Seoladh
Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt am Main, Germany
 • Gníomhaireacht dhíláraithe

ELA

Cinntíonn an tÚdarás Eorpach Saothair go gcuirtear rialacha trasteorann maidir le saothar agus slándáil shóisialta i bhfeidhm go cuí san Aontas.

Suíomh gréasáin
https://ela.europa.eu/
 • Gníomhaireacht dhíláraithe

EMA

Déanann an Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach sláinte an duine agus sláinte na n-ainmhithe a chosaint agus a chur chun cinn trí mheastóireacht agus faireachán ar chógais san Aontas.

Suíomh gréasáin
https://www.ema.europa.eu/en
Uimhir ghutháin
+31 88 781 6000
Seoladh
Domenico Scarlattilaan 6, 1083 HS Amsterdam, Netherlands
 • Gníomhaireacht dhíláraithe

EMCDDA

Cuireann an EMCDDAfaisnéis neamhspleách ar fáil don AE maidir le drugaí agus andúil i ndrugaí ionas gur féidir le reachtóirí beartais éifeachtacha maidir le drugaí a tharraingt suas.

Suíomh gréasáin
http://www.emcdda.europa.eu/
Seoladh ríomhphoist
Uimhir ghutháin
+351 21 121 02 00
Seoladh
Praça Europa 1, Cais do Sodré, 1249-289 Lisboa, Portugal
 • Gníomhaireacht dhíláraithe

EMSA

Cuireann an Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí eolas agus saineolas ar fáil chun sábháilteacht agus slándáil mhuirí a fheabhsú agus chun an truailliú a laghdú.

Suíomh gréasáin
http://www.emsa.europa.eu/
Seoladh ríomhphoist
Uimhir ghutháin
+351 21 1209 200
Seoladh
Praça Europa 4, 1249-206 Lisbon, Portugal
 • Gníomhaireacht dhíláraithe

ENISA

Tá Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chibearshlándáil (ENISA) tiomanta d’ardleibhéal coiteann cibearshlándála a bhaint amach ar fud na hEorpa.

Suíomh gréasáin
http://www.enisa.europa.eu/
Seoladh ríomhphoist
Uimhir ghutháin
+30 28 14 40 9711
Seoladh
Agamemnonos 14, Chalandri 15231, Attiki, Greece