Skip to main content

Próifílí institiúidí agus comhlachtaí

Scagadh de réir

Próifílí institiúidí agus comhlachtaí (16)

RSS
Torthaí ó 1 go 16
 • Gníomhaireacht feidhmiúcháin

EISMEA

Déanann gníomhaireacht feidhmiúcháin an Choimisiúin Bainistiú ar na cláir sin de chuid an Aontais a chuidíonn le gnólachtaí beaga gan a n-acmhainn iomaíochta a chailleadh agus ar na cláir a bhaineann le taighde, comhshaol, fuinneamh agus an tionscal iascaireachta.

Uimhir ghutháin
+32 2 299 11 11
Seoladh
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Comhghnóthas an AE

An Comhghnóthas Eochairtheicneolaíochtaí Digiteacha

Leis an gComhghnóthas Eochairtheicneolaíochtaí Digiteacha, daingnítear neamhspleáchas straitéiseach an Aontais in earnáil na gcomhpháirteanna leictreonacha agus na gcóras leictreonach.

Suíomh gréasáin
https://www.kdt-ju.europa.eu/
Seoladh ríomhphoist
Uimhir ghutháin
00 32 2 221 81 02
Seoladh
White Atrium Building, Avenue de la Toison d'Or/Guldenvlieslaan 56-60, 1060 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Comhghnóthas an AE

An Comhghnóthas um Eitlíocht Ghlan

Déanann an Comhghnóthas um Eitlíocht Ghlan forbairt ar theicneolaíochtaí nuálacha chun astaíochtaí CO2 ó aerárthaí agus chun leibhéil torainn a laghdú.

Suíomh gréasáin
https://www.clean-aviation.eu/
Uimhir ghutháin
+32 2 221 81 52
Seoladh
Clean Aviation Joint Undertaking, White Atrium Building TO56, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Gníomhaireacht feidhmiúcháin

an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um Thaighde (REA)

Is comhlacht a chuireann maoiniú ar fáil don taighde agus don nuálaíocht í an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Taighde. Déanann sí deontais taighde an Aontais Eorpaigh a bhainistiú.

Uimhir ghutháin
+32 2 299 11 11
Seoladh
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Gníomhaireacht feidhmiúcháin

CINEA

Bainistíonn An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin um Nuálaíocht agus Gréasáin na cláir sin de chuid an Aontais a bhaineann le hiompar, fuinneamh agus teileachumarsáid.

Suíomh gréasáin
https://cinea.ec.europa.eu
Seoladh ríomhphoist
Uimhir ghutháin
+32 2 299 11 11
Seoladh
European Commission, W910, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Comhghnóthas an AE

Comhghnóthas an Tionscnaimh um Shláinte Nuálach (IHI JU)

Tá Comhghnóthas an Tionscnaimh um Shláinte Nuálach ag déanamh fíorshochair de thaighde sláinte agus de nuálaíocht sláinte d’othair agus don tsochaí, agus ag féachaint chuige go mbíonn tionscail sláinte na hEorpa iomaíoch ar fud an domhain.

Suíomh gréasáin
https://www.ihi.europa.eu/
Seoladh ríomhphoist
Uimhir ghutháin
+32 2 221 81 81
Seoladh
IHI JU, TO 56, 1049 Bruxelles / Brussel, Belgium
 • Comhghnóthas an AE

Comhghnóthas Shláinte Dhomhanda EDCTP3

Tacaíonn Comhghnóthas Shláinte Dhomhanda EDCTP3 le taighde comhoibríoch chun idirghabhálacha leighis inrochtana, oiriúnacha agus inacmhainne a fhorbairt chun galair thógálacha a bhaineann leis an mbochtaineacht a chomhrac san Afraic fho-Shahárach.

 • Comhghnóthas an AE

Comhghnóthas SNS

Cothaíonn an Comhghnóthas um Líonraí agus Seirbhísí Cliste ailíniú le tíortha an Aontais le haghaidh taighde agus nuálaíocht 6G, agus cuireann sé borradh faoi chur chun feidhme 5G san Eoraip.

Suíomh gréasáin
https://smart-networks.europa.eu/
Seoladh ríomhphoist
Seoladh
Rue de la Loi / Kunst-Wet 51, 1000 Brussels, Belgium
 • Gníomhaireacht feidhmiúcháin

EACEA

Déanann an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um Oideachas agus Cultúr (EACEA) bainistíocht ar mhaoiniú le haghaidh an oideachais, an chultúir, an chlosamhairc, an spóirt, na saoránachta agus na hoibre deonaí.

Uimhir ghutháin
+32 2 299 11 11
Seoladh
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Gníomhaireacht feidhmiúcháin

ERCEA

Déanann Gníomhaireacht Feidhmiúcháin na Comhairle Eorpaí um Thaighde bainistiú ar na cláir sin de chuid an Aontais a bhaineann le taighde.

Uimhir ghutháin
+32 2 299 11 11
Seoladh
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Gníomhaireacht feidhmiúcháin

HaDEA

Tugann an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um an tSláinte agus an Digitiú aghaidh ar uaillmhian an Choimisiúin Eorpaigh , is é sin cuidiú chun Eoraip a thógáil a bheidh níos glaise, níos digití, níos athléimní agus níos oiriúnaí chun teacht roimh na dúshláin atá ann faoi láthair agus a bheidh ann amach anseo tar éis ghéarchéim COVID-19.

Uimhir ghutháin
+32 2 299 11 11
Seoladh
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Comhghnóthas an AE

SESAR 3

Tá taighde agus nuálaíocht á n-úsáid ag Comhghnóthas SESAR 3 chun an córas Eorpach um bainistíocht aerthráchta a nuachóiriú agus dlús a chur le soláthar an Aerspáis Eorpaigh Dhigitigh.

Suíomh gréasáin
https://www.sesarju.eu/
Seoladh ríomhphoist
Uimhir ghutháin
+32 2 507 80 00
Seoladh
SESAR 3 Joint Undertaking, Avenue de Cortenberg 100, 1000 Bruxelles/Brussel, Belgium