Skip to main content

Próifílí institiúidí agus comhlachtaí

Scagadh de réir

Próifílí institiúidí agus comhlachtaí (7)

RSS
Torthaí ó 1 go 7
An cineál eagraíochta AE
  • Institiúid de chuid an AE

An Chomhairle Eorpach

Déanann an Chomhairle Eorpach ionadaíocht ar chinnirí stáit agus rialtais an Aontais. Is é atá freagrach as an treo atá le polaitíocht an Aontais i gcoitinne.

Suíomh gréasáin
https://www.consilium.europa.eu/en/
Uimhir ghutháin
+32 2 281 61 11
Seoladh
Rue de la Loi/Wetstraat 175, 1048 Bruxelles/Brussel, Belgium
  • Institiúid de chuid an AE

An Coimisiún Eorpach

Tograíonn an Coimisiún Eorpach dlíthe, cinntíonn sé go gcuirtear dlíthe an Aontais i bhfeidhm i gceart, agus bainistíonn sé cláir chaiteachais an Aontais.

Suíomh gréasáin
https://ec.europa.eu/info/index_en
Uimhir ghutháin
+32 2 299 11 11
Seoladh
Rue de la Loi / Wetstraat 200, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
  • Institiúid de chuid an AE

BCE

Is é an Banc Ceannais Eorpach a bhainistíonn beartas an euro, agus is é a dhéanann beartas eacnamaíochta agus monatóireachta an Aontais a chur chun feidhme.

Suíomh gréasáin
http://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html
Uimhir ghutháin
+49 69 13 44 0
Seoladh
Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt-am-Main, Germany
  • Institiúid de chuid an AE

CEI

Déanann Cúirt Iniúchóirí na hEorpa deimhin de go mbíonn an cuntas ceart ar an airgead atá i gcistí an Aontais, agus go ndéantar an t-airgead sin a thiomsú agus a chaitheamh i gcomhréir le rialacha airgeadais an Aontais mar is ceart.

Suíomh gréasáin
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/ecadefault.aspx
Uimhir ghutháin
+352 4398 1
Seoladh
12, rue Alcide De Gasperi, 1615 Luxembourg, Luxembourg
  • Institiúid de chuid an AE

Comhairle an Aontais Eorpaigh

Tá Comhairle an Aontais Eorpaigh comhdhéanta d’airí rialtais an Aontais Eorpaigh a thagann le chéile chun dlíthe a phlé, a leasú agus a ghlacadh.

Suíomh gréasáin
http://www.consilium.europa.eu/en/
Uimhir ghutháin
+32 2 281 61 11
Seoladh
Rue de la Loi / Wetstraat, 175, 1048 Bruxelles/Brussel, Belgium
  • Institiúid de chuid an AE

Parlaimint na hEorpa

Is é an déanamh atá ar Pharlaimint na hEorpa comhaltaí a thoghtar go díreach ó gach tír den Aontas, comhaltaí a dhéanann díospóireacht ar dhlíthe agus a leasaíonn iad.

Suíomh gréasáin
http://www.europarl.europa.eu/portal/en
Uimhir ghutháin
+32 2 284 21 11
Seoladh
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruxelles/Brussel, Belgium