Skip to main content

Próifílí institiúidí agus comhlachtaí

Scagadh de réir

Próifílí institiúidí agus comhlachtaí (76)

RSS
Torthaí ó 20 go 40
Institiúid de chuid an AE

Déanann Cúirt Iniúchóirí na hEorpa deimhin de go mbíonn an cuntas ceart ar an airgead atá i gcistí an Aontais, agus go ndéantar an t-airgead sin a thiomsú agus a chaitheamh i gcomhréir le rialacha airgeadais an Aontais mar is ceart.

Suíomh gréasáin
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/ecadefault.aspx
Uimhir ghutháin
+352 4398 1
Seoladh
12, rue Alcide De Gasperi, 1615 Luxembourg, Luxembourg
Gníomhaireacht dhíláraithe

Forbraíonn agus eagraíonn CEPOL cláir oiliúna i gcomhair seirbhísí póilíneachta agus le haghaidh oifigigh eile um fhorfheidhmiú an dlí san AE.

Suíomh gréasáin
https://www.cepol.europa.eu/
Seoladh ríomhphoist
Seoladh
Budapest, Pf.314, 1903, Hungary
Comhlacht de chuid an AE

Is comhlacht comhairleach de chuid an Aontais Eorpaigh é Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa, comhlacht a chuireann tuairimí in iúl d’institiúidí eile an Aontais.

Suíomh gréasáin
https://www.eesc.europa.eu/
Uimhir ghutháin
+32 2 546 90 11
Seoladh
Rue Belliard/Belliardstraat 99, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgium
Gníomhaireacht feidhmiúcháin

Bainistíonn An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin um Nuálaíocht agus Gréasáin na cláir sin de chuid an Aontais a bhaineann le hiompar, fuinneamh agus teileachumarsáid.

Suíomh gréasáin
https://cinea.ec.europa.eu
Seoladh ríomhphoist
Uimhir ghutháin
+32 2 299 11 11
Seoladh
European Commission, W910, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
Comhlacht de chuid an AE

Is tionól é Coiste na Réigiún a chuireann comhairle ar na hinstitiúidí Eorpacha maidir le dlíthe a imríonn tionchar ar chathracha agus ar réigiúin an Aontais.

Suíomh gréasáin
https://cor.europa.eu/en
Uimhir ghutháin
+32 2 282 22 11
Seoladh
Bâtiment Jacques Delors/Jacques Delors Gebouw, Rue Belliard/Belliardstraat 99-101, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgium
Institiúid de chuid an AE

Tá Comhairle an Aontais Eorpaigh comhdhéanta d’airí rialtais an Aontais Eorpaigh a thagann le chéile chun dlíthe a phlé, a leasú agus a ghlacadh.

Suíomh gréasáin
http://www.consilium.europa.eu/en/
Uimhir ghutháin
+32 2 281 61 11
Seoladh
Rue de la Loi / Wetstraat, 175, 1048 Bruxelles/Brussel, Belgium
Comhghnóthas an AE

Tá Comhghnóthas an Tionscnaimh um Shláinte Nuálach ag déanamh fíorshochair de thaighde sláinte agus de nuálaíocht sláinte d’othair agus don tsochaí, agus ag féachaint chuige go mbíonn tionscail sláinte na hEorpa iomaíoch ar fud an domhain.

Suíomh gréasáin
https://www.ihi.europa.eu/
Seoladh ríomhphoist
Uimhir ghutháin
+32 2 221 81 81
Seoladh
IHI JU, TO 56, 1049 Bruxelles / Brussel, Belgium
Comhghnóthas an AE

Tacaíonn Comhghnóthas Shláinte Dhomhanda EDCTP3 le taighde comhoibríoch chun idirghabhálacha leighis inrochtana, oiriúnacha agus inacmhainne a fhorbairt chun galair thógálacha a bhaineann leis an mbochtaineacht a chomhrac san Afraic fho-Shahárach.

Gníomhaireacht dhíláraithe

Deonaíonn an Oifig Chomhphobail um Chineálacha Plandaí cearta maoine intleachtúla i dtaobh le cineálacha nua plandaí san AE.

Suíomh gréasáin
https://cpvo.europa.eu/en
Seoladh ríomhphoist
Uimhir ghutháin
+33 2 41 25 64 00
Seoladh
3 boulevard Maréchal Foch, 49101 Angers 02, France
Gníomhaireacht dhíláraithe

Cuireann an Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Eitlíochta seasaimh choiteanna sábháilteachta agus comhshaoil don eitlíocht shibhialta chun cinn in AE.

Suíomh gréasáin
http://easa.europa.eu/
Seoladh ríomhphoist
Uimhir ghutháin
+49 221 8999 000
Seoladh
Konrad-Adenauer-Ufer 3, 50668 D-50668 Köln, Germany
Gníomhaireacht dhíláraithe

Oibríonn an tÚdarás Baincéireachta Eorpach chun rialacha caighdeánacha a chur chun feidhme maidir le rialáil agus maoirseacht bhaincéireachta i ngach tír san Aontas.

Suíomh gréasáin
http://www.eba.europa.eu/
Seoladh ríomhphoist
Uimhir ghutháin
+33 (0)1 86 52 70 00
Seoladh
Tour Europlaza, 20 Avenue André-Prothin, 92400 Courbevoie, France
Gníomhaireacht dhíláraithe

Cuidíonn an Lárionad Eorpach um Ghalair a Chosc agus a Rialú le rialtais an AE a ullmhú chun stop a chur le leathadh na ngalar tógálach.

Suíomh gréasáin
https://ecdc.europa.eu/en/home
Seoladh ríomhphoist
Uimhir ghutháin
+46 8 586 010 00
Seoladh
Gustav III:s Boulevard 40, 16973 Solna, Sweden
Gníomhaireacht dhíláraithe

Is í an Ghníomhaireacht Eorpach Ceimiceán a chuireann reachtaíocht an Aontais maidir le ceimiceáin chun feidhme.

Suíomh gréasáin
https://echa.europa.eu/en/home
Uimhir ghutháin
+358 9 6861 80
Seoladh
Telakkakatu 6, 00150 Helsinki, Finland
Comhlacht corparáideach de chuid an Aontais Eorpaigh

Cuireann an Bord Eorpach um Chosaint Sonraí treoirlínte agus moltaí ar fáil maidir le conas rialacha cosanta sonraí a chur i bhfeidhm san Aontas.

Suíomh gréasáin
https://edpb.europa.eu/edpb_en
Seoladh ríomhphoist
Seoladh
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruxelles/Brussel, Belgium
Gníomhaireacht dhíláraithe

The European Environment Agency provides independent information to EU countries on developing, implementing and evaluating environmental policies.

Suíomh gréasáin
http://www.eea.europa.eu/
Uimhir ghutháin
+45 33 36 71 00
Seoladh
Kongens Nytorv 6, 1050 København K, Denmark
Gníomhaireacht dhíláraithe

Cuireann an Ghníomhaireacht Eorpach um Rialú ar Iascach comhchaighdeáin chun cinn maidir le rialú, cigireacht agus faireachas faoi chomhbheartas iascaigh an AE.

Suíomh gréasáin
http://www.efca.europa.eu/en
Uimhir ghutháin
+34 986 12 06 10
Seoladh
Edificio Odriozola, Avenida García Barbón 4, 36201 Vigo Pontevedra, Spain
Gníomhaireacht dhíláraithe

Cuireann an tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia sonraí eolaíocha neamhspleácha agus comhairle ar fáil faoi rioscaí a d’fhéadfadh a bheith ann sa bhiashlabhra.

Suíomh gréasáin
https://www.efsa.europa.eu/
Uimhir ghutháin
+39 0521 036 111
Seoladh
Via Carlo Magno 1A, 43126 Parma PR, Italy
Comhlacht de chuid an AE

Is é BEI banc aeráide an Aontais agus mar sin cuireann sé maoiniú agus sainchomhairle ar fáil do thionscadail a théann i ngleic leis an athrú aeráide, tionscadail a chothaíonn lánpháirtiú na hEorpa, tionscadail a chuireann chun cinn forbairt an Aontais agus tionscadail a thacaíonn le beartais an Aontais i níos mó ná 160 tír.

Suíomh gréasáin
https://www.eib.org/en/index.htm
Uimhir ghutháin
+352 43 79 1
Seoladh
98-100 boulevard Konrad Adenauer, 2950 Luxembourg, Luxembourg