Skip to main content

Próifílí institiúidí agus comhlachtaí

Scagadh de réir

Próifílí institiúidí agus comhlachtaí (76)

RSS
Torthaí ó 20 go 40
 • Comhlacht de chuid an AE

CESE

Is comhlacht comhairleach de chuid an Aontais Eorpaigh é Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa, comhlacht a chuireann tuairimí in iúl d’institiúidí eile an Aontais.

Suíomh gréasáin
https://www.eesc.europa.eu/
Uimhir ghutháin
+32 2 546 90 11
Seoladh
Rue Belliard/Belliardstraat 99, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Gníomhaireacht feidhmiúcháin

CINEA

Déanann an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um an Aeráid, Bonneagar agus Comhshaol (CINEA) bainistiú ar chláir de chuid an Choimisiúin Eorpaigh a chuidíonn leis an dícharbónú agus leis an bhfás inbhuanaithe.

Suíomh gréasáin
https://cinea.ec.europa.eu
Seoladh ríomhphoist
Uimhir ghutháin
+32 2 299 11 11
Seoladh
European Commission, W910, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Comhlacht de chuid an AE

CnR

Is tionól é Coiste na Réigiún a chuireann comhairle ar na hinstitiúidí Eorpacha maidir le dlíthe a imríonn tionchar ar chathracha agus ar réigiúin an Aontais.

Suíomh gréasáin
https://cor.europa.eu/en
Uimhir ghutháin
+32 2 282 22 11
Seoladh
Bâtiment Jacques Delors/Jacques Delors Gebouw, Rue Belliard/Belliardstraat 99-101, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Institiúid de chuid an AE

Comhairle an Aontais Eorpaigh

Tá Comhairle an Aontais Eorpaigh comhdhéanta d’airí rialtais an Aontais Eorpaigh a thagann le chéile chun dlíthe a phlé, a leasú agus a ghlacadh.

Suíomh gréasáin
http://www.consilium.europa.eu/en/
Uimhir ghutháin
+32 2 281 61 11
Seoladh
Rue de la Loi / Wetstraat, 175, 1048 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Comhghnóthas an AE

Comhghnóthas an Tionscnaimh um Shláinte Nuálach (IHI JU)

Tá Comhghnóthas an Tionscnaimh um Shláinte Nuálach ag déanamh fíorshochair de thaighde sláinte agus de nuálaíocht sláinte d’othair agus don tsochaí, agus ag féachaint chuige go mbíonn tionscail sláinte na hEorpa iomaíoch ar fud an domhain.

Suíomh gréasáin
https://www.ihi.europa.eu/
Seoladh ríomhphoist
Uimhir ghutháin
+32 2 221 81 81
Seoladh
IHI JU, TO 56, 1049 Bruxelles / Brussel, Belgium
 • Comhghnóthas an AE

Comhghnóthas Shláinte Dhomhanda EDCTP3

Tacaíonn Comhghnóthas Shláinte Dhomhanda EDCTP3 le taighde comhoibríoch chun idirghabhálacha leighis inrochtana, oiriúnacha agus inacmhainne a fhorbairt chun galair thógálacha a bhaineann leis an mbochtaineacht a chomhrac san Afraic fho-Shahárach.

 • Comhghnóthas an AE

Comhghnóthas SNS

Cothaíonn an Comhghnóthas um Líonraí agus Seirbhísí Cliste ailíniú le tíortha an Aontais le haghaidh taighde agus nuálaíocht 6G, agus cuireann sé borradh faoi chur chun feidhme 5G san Eoraip.

Suíomh gréasáin
https://smart-networks.europa.eu/
Seoladh ríomhphoist
Seoladh
Rue de la Loi / Kunst-Wet 51, 1000 Brussels, Belgium
 • Gníomhaireacht dhíláraithe

cpvo

Deonaíonn an Oifig Chomhphobail um Chineálacha Plandaí cearta maoine intleachtúla i dtaobh le cineálacha nua plandaí san AE.

Suíomh gréasáin
https://cpvo.europa.eu/en
Seoladh ríomhphoist
Uimhir ghutháin
+33 2 41 25 64 00
Seoladh
3 boulevard Maréchal Foch, 49101 Angers 02, France
 • Gníomhaireacht feidhmiúcháin

EACEA

Déanann an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um Oideachas agus Cultúr (EACEA) bainistíocht ar mhaoiniú le haghaidh an oideachais, an chultúir, an chlosamhairc, an spóirt, na saoránachta agus na hoibre deonaí.

Uimhir ghutháin
+32 2 299 11 11
Seoladh
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Gníomhaireacht dhíláraithe

EASA

Cuireann an Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Eitlíochta seasaimh choiteanna sábháilteachta agus comhshaoil don eitlíocht shibhialta chun cinn in AE.

Suíomh gréasáin
http://easa.europa.eu/
Seoladh ríomhphoist
Uimhir ghutháin
+49 221 8999 000
Seoladh
Konrad-Adenauer-Ufer 3, 50668 D-50668 Köln, Germany
 • Gníomhaireacht dhíláraithe

EBA

Oibríonn an tÚdarás Baincéireachta Eorpach chun rialacha caighdeánacha a chur chun feidhme maidir le rialáil agus maoirseacht bhaincéireachta i ngach tír san Aontas.

Suíomh gréasáin
http://www.eba.europa.eu/
Seoladh ríomhphoist
Uimhir ghutháin
+33 (0)1 86 52 70 00
Seoladh
Tour Europlaza, 20 Avenue André-Prothin, 92400 Courbevoie, France
 • Gníomhaireacht dhíláraithe

ECDC

Cuidíonn an Lárionad Eorpach um Ghalair a Chosc agus a Rialú le rialtais an AE a ullmhú chun stop a chur le leathadh na ngalar tógálach.

Suíomh gréasáin
https://ecdc.europa.eu/en/home
Seoladh ríomhphoist
Uimhir ghutháin
+46 8 586 010 00
Seoladh
Gustav III:s Boulevard 40, 16973 Solna, Sweden
 • Gníomhaireacht dhíláraithe

ECHA

Is í an Ghníomhaireacht Eorpach Ceimiceán a chuireann reachtaíocht an Aontais maidir le ceimiceáin chun feidhme.

Suíomh gréasáin
https://echa.europa.eu/en/home
Uimhir ghutháin
+358 9 6861 80
Seoladh
Telakkakatu 6, 00150 Helsinki, Finland
 • Comhlacht corparáideach de chuid an Aontais Eorpaigh

EDPB

Cuireann an Bord Eorpach um Chosaint Sonraí treoirlínte agus moltaí ar fáil maidir le conas rialacha cosanta sonraí a chur i bhfeidhm san Aontas.

Suíomh gréasáin
https://edpb.europa.eu/edpb_en
Seoladh ríomhphoist
Seoladh
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Gníomhaireacht dhíláraithe

EEA

Cuireann an Ghníomhaireacht Eorpach Chomhshaoil faisnéis neamhspleách ar fáil do na Ballstáit faoi fhorbairt agus glacadh na mbeartas comhshaoil, agus faoi chur chun feidhme agus measúnú na mbeartas sin.

Suíomh gréasáin
http://www.eea.europa.eu/
Uimhir ghutháin
+45 33 36 71 00
Seoladh
Kongens Nytorv 6, 1050 København K, Denmark
 • Gníomhaireacht dhíláraithe

EFCA

Cuireann an Ghníomhaireacht Eorpach um Rialú ar Iascach comhchaighdeáin chun cinn maidir le rialú, cigireacht agus faireachas faoi chomhbheartas iascaigh an AE.

Suíomh gréasáin
http://www.efca.europa.eu/en
Uimhir ghutháin
+34 986 12 06 10
Seoladh
Edificio Odriozola, Avenida García Barbón 4, 36201 Vigo Pontevedra, Spain
 • Gníomhaireacht dhíláraithe

EFSA

Cuireann an tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia sonraí eolaíocha neamhspleácha agus comhairle ar fáil faoi rioscaí a d’fhéadfadh a bheith ann sa bhiashlabhra.

Suíomh gréasáin
https://www.efsa.europa.eu/
Uimhir ghutháin
+39 0521 036 111
Seoladh
Via Carlo Magno 1A, 43126 Parma PR, Italy
 • Comhlacht de chuid an AE

EIB

Is é BEI banc aeráide an Aontais agus mar sin cuireann sé maoiniú agus sainchomhairle ar fáil do thionscadail a théann i ngleic leis an athrú aeráide, tionscadail a chothaíonn lánpháirtiú na hEorpa, tionscadail a chuireann chun cinn forbairt an Aontais agus tionscadail a thacaíonn le beartais an Aontais i níos mó ná 160 tír.

Suíomh gréasáin
https://www.eib.org/en/index.htm
Uimhir ghutháin
+352 43 79 1
Seoladh
98-100 boulevard Konrad Adenauer, 2950 Luxembourg, Luxembourg