Skip to main content

Próifílí institiúidí agus comhlachtaí

Scagadh de réir

Próifílí institiúidí agus comhlachtaí (72)

RSS
Torthaí ó 40 go 60
Gníomhaireacht dhíláraithe

Cinntíonn an tÚdarás Eorpach Saothair go gcuirtear rialacha trasteorann maidir le saothar agus slándáil shóisialta i bhfeidhm go cuí san Aontas.

Suíomh gréasáin
Gníomhaireacht dhíláraithe

Déanann an Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach sláinte an duine agus sláinte na n-ainmhithe a chosaint agus a chur chun cinn trí mheastóireacht agus faireachán ar chógais san Aontas.

Suíomh gréasáin
Uimhir ghutháin
+31 88 781 6000
Seoladh
Domenico Scarlattilaan 6, 1083 HS Amsterdam, Netherlands
Gníomhaireacht dhíláraithe

Cuireann an EMCDDAfaisnéis neamhspleách ar fáil don AE maidir le drugaí agus andúil i ndrugaí ionas gur féidir le reachtóirí beartais éifeachtacha maidir le drugaí a tharraingt suas.

Suíomh gréasáin
Seoladh ríomhphoist
Uimhir ghutháin
+351 21 121 02 00
Seoladh
Praça Europa 1, Cais do Sodré, 1249-289 Lisboa, Portugal
Gníomhaireacht dhíláraithe

Cuireann an Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí eolas agus saineolas ar fáil chun sábháilteacht agus slándáil mhuirí a fheabhsú agus chun an truailliú a laghdú.

Suíomh gréasáin
Seoladh ríomhphoist
Uimhir ghutháin
+351 21 1209 200
Seoladh
Praça Europa 4, 1249-206 Lisbon, Portugal
Gníomhaireacht dhíláraithe

Tá Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chibearshlándáil (ENISA) tiomanta d’ardleibhéal coiteann cibearshlándála a bhaint amach ar fud na hEorpa.

Suíomh gréasáin
Seoladh ríomhphoist
Uimhir ghutháin
+30 28 14 40 9711
Seoladh
Agamemnonos 14, Chalandri 15231, Attiki, Greece
Seirbhís idirinstitiúideach AE

Cuireann EPSO próisis roghnúcháin ar ardchaighdeán ar fáil chun baill foirne a earcú d’institiúidí, comhlachtaí agus gníomhaireachtaí an Aontais Eorpaigh.

Suíomh gréasáin
Uimhir ghutháin
+ 32 (0) 2 299 11 11
Seoladh
25, Avenue du Cortenbergh, 1000 Bruxelles/Brussel, Belgium
Gníomhaireacht dhíláraithe

Tá sé d’aidhm ag Gníomhaireacht Iarnróid an Aontais Eorpaigh córas iarnróid an AE a fheabhsú trí chomhchaighdeáin theicniúla agus sábháilteachta a fhorbairt ar fud an AE.

Suíomh gréasáin
Uimhir ghutháin
+33 3 27 09 65 00
Seoladh
120 rue Marc Lefrancq, 59300 Valenciennes, France
Gníomhaireacht feidhmiúcháin

Déanann Gníomhaireacht Feidhmiúcháin na Comhairle Eorpaí um Thaighde bainistiú ar na cláir sin de chuid an Aontais a bhaineann le taighde.

Uimhir ghutháin
+32 2 299 11 11
Seoladh
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
Gníomhaireacht dhíláraithe

Údarás neamhspleách de chuid an Aontais is ea an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí, údarás a chosnaíonn cobhsaíocht chóras airgeadais an Aontais Eorpaigh.

Suíomh gréasáin
Uimhir ghutháin
+33 1 58 36 43 21
Seoladh
201-203 Rue de Bercy, 75012 Paris, France
Gníomhaireacht dhíláraithe

Tacaíonn an Foras Eorpach Oiliúna le tíortha comhpháirtíochta an AE in athchóiriú a gcuid córas oideachais agus oiliúna.

Suíomh gréasáin
Uimhir ghutháin
+39 011 630 22 22
Seoladh
Villa Gualino, Viale Settimio Severo 65, 10133 Torino TO, Italy
Gníomhaireacht dhíláraithe

Cuidíonn an Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht agus Sláinte ag an Obair le hionaid oibre a dhéanamh níos sábháilte, níos sláintiúla agus níos táirgiúla.

Suíomh gréasáin
Seoladh ríomhphoist
Uimhir ghutháin
+34 944-358-400
Seoladh
12 Santiago de Compostela (Edificio Miribilla), 5th Floor, 48003 Bilbao Vizcaya, Spain
Gníomhaireacht dhíláraithe

Déanann Oifig Maoine Intleachtúla an Aontais Eorpaigh cearta trádmharcanna agus cearta deartha an Aontais a bhainistiú.

Suíomh gréasáin
Seoladh ríomhphoist
Uimhir ghutháin
+34 96 513 91 00
Seoladh
Avenida de Europa 4, 03008 Alicante Alicante, Spain
Ghníomhaireacht an chomhbheartais eachtraigh agus slándála

Déanann Institiúid an Aontais Eorpaigh um Staidéar Slándála anailís ar shaincheisteanna a bhaineann leis an mbeartas eachtrach, leis an mbeartas slándála agus leis an mbeartas cosanta.

Suíomh gréasáin
Seoladh ríomhphoist
Uimhir ghutháin
+33 1 56 89 19 30
Seoladh
100 avenue de Suffren, 75015 Paris, France
Gníomhaireacht dhíláraithe

Tacaíonn Eurojust le comhar breithiúnach san AE i réimse coireanna trasteorann, an sceimhlitheoireacht, an gháinneáil ar dhrugaí agus an chibearchoireacht mar shampla.

Suíomh gréasáin
Seoladh ríomhphoist
Uimhir ghutháin
+31 70 412 50 00
Seoladh
Johan de Wittlaan 9, 2517 JR Den Haag, Netherlands
Gníomhaireacht dhíláraithe

Tacaíonn Europol le gníomhaireachtaí forfheidhmithe an AE i gcomhrac gníomhaíochtaí coiriúla ar scála mór e.g. an sceimhlitheoireacht, an chalaois agus gáinneáil drugaí.

Suíomh gréasáin
Uimhir ghutháin
+31 70 302 50 00
Seoladh
Eisenhowerlaan 73, 2517 KK Den Haag, Netherlands
Gníomhaireacht dhíláraithe

The European Union Agency for the Space Programme supports EU investment in satellite and global navigation technologies.

Suíomh gréasáin
Uimhir ghutháin
+420 234 766 000
Seoladh
Janovskeho 438/2, 170 00 Prague 7, Czechia
Gníomhaireacht Euratom

Bainistíonn Comhleá le haghaidh Fuinnimhrannchuidiú an Aontais leis an tionscadal taighde ar chomhleá, ITER.

Suíomh gréasáin
Seoladh ríomhphoist
Uimhir ghutháin
+34 93 320 18 00
Seoladh
Torres Diagonal Litoral Edificio B3, C/ Josep Pla 2, 08019 Barcelona Barcelona, Spain
Gníomhaireacht dhíláraithe

Cuireann Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chearta Bunúsacha comhairle neamhspleách ar chinnteoirí AE agus náisiúnta maidir le cearta bunúsacha.

Suíomh gréasáin
Seoladh ríomhphoist
Uimhir ghutháin
+43 1 580 30 0
Seoladh
Schwarzenbergplatz 11, 1040 WIEN, Austria
Gníomhaireacht dhíláraithe

Cuidíonn Frontex le tíortha an Aontais a dteorainneacha seachtracha a bhainistiú agus a rialuithe teorann a chomhchuibhiú trí thacaíocht theicniúil agus saineolas a chur ar fáil.

Suíomh gréasáin
Uimhir ghutháin
+48 22 205 95 00
Seoladh
Plac Europejski 6, 00-844 Warsaw, Poland