Skip to main content

Próifílí institiúidí agus comhlachtaí

Scagadh de réir

Próifílí institiúidí agus comhlachtaí (76)

RSS
Torthaí ó 40 go 60
 • Gníomhaireacht dhíláraithe

EIGE

Tacaíonn an Institiúid Eorpach um Chomhionannas Inscne le hiarrachtaí chun comhionannas na n-inscní a bhaint amach san Aontas Eorpach.

Suíomh gréasáin
http://eige.europa.eu/
Seoladh ríomhphoist
Uimhir ghutháin
+370 5 215 7400
Seoladh
Gedimino pr. 16, 01103 Vilnius Lietuva, Lithuania
 • Gníomhaireacht dhíláraithe

EIOPA

Cuireann an tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Ghairme comhairle ar institiúidí an AE maidir le conas córas airgeadais éifeachtach cobhsaí a choinneáil ar bun.

Suíomh gréasáin
https://eiopa.europa.eu/
Seoladh ríomhphoist
Uimhir ghutháin
+49 (0) 69 95 11 19 20
Seoladh
Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt am Main, Germany
 • Gníomhaireacht eile

EIT

Tá sé d’aidhm ag an Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht iomaíochas na hEorpa, cruthú na bpost agus fás eacnamaíoch inbhuanaithe a mhéadú trí chomhar idir earnáil na tionsclaíochta agus áiseanna oideachais agus taighde.

Suíomh gréasáin
http://eit.europa.eu/
Uimhir ghutháin
+36 14 819 300
Seoladh
Budapest, Infopark 1/E, Neumann Janos utca, 1117, Hungary
 • Gníomhaireacht dhíláraithe

ELA

Cinntíonn an tÚdarás Eorpach Saothair go gcuirtear rialacha trasteorann maidir le saothar agus slándáil shóisialta i bhfeidhm go cuí san Aontas.

Suíomh gréasáin
https://ela.europa.eu/
 • Gníomhaireacht dhíláraithe

EMA

Déanann an Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach sláinte an duine agus sláinte na n-ainmhithe a chosaint agus a chur chun cinn trí mheastóireacht agus faireachán ar chógais san Aontas.

Suíomh gréasáin
https://www.ema.europa.eu/en
Uimhir ghutháin
+31 88 781 6000
Seoladh
Domenico Scarlattilaan 6, 1083 HS Amsterdam, Netherlands
 • Gníomhaireacht dhíláraithe

EMCDDA

Cuireann an EMCDDAfaisnéis neamhspleách ar fáil don AE maidir le drugaí agus andúil i ndrugaí ionas gur féidir le reachtóirí beartais éifeachtacha maidir le drugaí a tharraingt suas.

Suíomh gréasáin
http://www.emcdda.europa.eu/
Seoladh ríomhphoist
Uimhir ghutháin
+351 21 121 02 00
Seoladh
Praça Europa 1, Cais do Sodré, 1249-289 Lisboa, Portugal
 • Gníomhaireacht dhíláraithe

EMSA

Cuireann an Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí eolas agus saineolas ar fáil chun sábháilteacht agus slándáil mhuirí a fheabhsú agus chun an truailliú a laghdú.

Suíomh gréasáin
http://www.emsa.europa.eu/
Seoladh ríomhphoist
Uimhir ghutháin
+351 21 1209 200
Seoladh
Praça Europa 4, 1249-206 Lisbon, Portugal
 • Gníomhaireacht dhíláraithe

ENISA

Tá Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chibearshlándáil (ENISA) tiomanta d’ardleibhéal coiteann cibearshlándála a bhaint amach ar fud na hEorpa.

Suíomh gréasáin
http://www.enisa.europa.eu/
Seoladh ríomhphoist
Uimhir ghutháin
+30 28 14 40 9711
Seoladh
Agamemnonos 14, Chalandri 15231, Attiki, Greece
 • Seirbhís idirinstitiúideach AE

EPSO

Cuireann EPSO próisis roghnúcháin ar ardchaighdeán ar fáil chun baill foirne a earcú d’institiúidí, comhlachtaí agus gníomhaireachtaí an Aontais Eorpaigh.

Suíomh gréasáin
https://epso.europa.eu/en
Uimhir ghutháin
+ 32 (0) 2 299 11 11
Seoladh
25, Avenue du Cortenbergh, 1000 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Gníomhaireacht dhíláraithe

ERA

Tá sé d’aidhm ag Gníomhaireacht Iarnróid an Aontais Eorpaigh córas iarnróid an AE a fheabhsú trí chomhchaighdeáin theicniúla agus sábháilteachta a fhorbairt ar fud an AE.

Suíomh gréasáin
http://www.era.europa.eu/
Uimhir ghutháin
+33 3 27 09 65 00
Seoladh
120 rue Marc Lefrancq, 59300 Valenciennes, France
 • Gníomhaireacht feidhmiúcháin

ERCEA

Déanann Gníomhaireacht Feidhmiúcháin na Comhairle Eorpaí um Thaighde bainistiú ar na cláir sin de chuid an Aontais a bhaineann le taighde.

Uimhir ghutháin
+32 2 299 11 11
Seoladh
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Gníomhaireacht dhíláraithe

ESMA

Údarás neamhspleách de chuid an Aontais is ea an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí, údarás a chosnaíonn cobhsaíocht chóras airgeadais an Aontais Eorpaigh.

Suíomh gréasáin
https://www.esma.europa.eu/
Uimhir ghutháin
+33 1 58 36 43 21
Seoladh
201-203 Rue de Bercy, 75012 Paris, France
 • Gníomhaireacht dhíláraithe

ETF

Tacaíonn an Foras Eorpach Oiliúna le tíortha comhpháirtíochta an AE in athchóiriú a gcuid córas oideachais agus oiliúna.

Suíomh gréasáin
https://www.etf.europa.eu/en
Uimhir ghutháin
+39 011 630 22 22
Seoladh
Villa Gualino, Viale Settimio Severo 65, 10133 Torino TO, Italy
 • Gníomhaireacht dhíláraithe

EU-OSHA

Cuidíonn an Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht agus Sláinte ag an Obair le hionaid oibre a dhéanamh níos sábháilte, níos sláintiúla agus níos táirgiúla.

Suíomh gréasáin
https://osha.europa.eu/en
Seoladh ríomhphoist
Uimhir ghutháin
+34 944-358-400
Seoladh
12 Santiago de Compostela (Edificio Miribilla), 5th Floor, 48003 Bilbao Vizcaya, Spain
 • Gníomhaireacht dhíláraithe

EUIPO

Déanann Oifig Maoine Intleachtúla an Aontais Eorpaigh cearta trádmharcanna agus cearta deartha an Aontais a bhainistiú.

Suíomh gréasáin
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/
Seoladh ríomhphoist
Uimhir ghutháin
+34 96 513 91 00
Seoladh
Avenida de Europa 4, 03008 Alicante Alicante, Spain
 • Ghníomhaireacht an chomhbheartais eachtraigh agus slándála

EUISS

Déanann Institiúid an Aontais Eorpaigh um Staidéar Slándála anailís ar shaincheisteanna a bhaineann leis an mbeartas eachtrach, leis an mbeartas slándála agus leis an mbeartas cosanta.

Suíomh gréasáin
http://www.iss.europa.eu/
Seoladh ríomhphoist
Uimhir ghutháin
+33 1 56 89 19 30
Seoladh
100 avenue de Suffren, 75015 Paris, France
 • Gníomhaireacht dhíláraithe

Eurojust

Tacaíonn Eurojust le comhar breithiúnach san AE i réimse coireanna trasteorann, an sceimhlitheoireacht, an gháinneáil ar dhrugaí agus an chibearchoireacht mar shampla.

Suíomh gréasáin
https://www.eurojust.europa.eu/
Seoladh ríomhphoist
Uimhir ghutháin
+31 70 412 50 00
Seoladh
Johan de Wittlaan 9, 2517 JR Den Haag, Netherlands
 • Gníomhaireacht dhíláraithe

Europol

Tacaíonn Europol le gníomhaireachtaí forfheidhmithe an AE i gcomhrac gníomhaíochtaí coiriúla ar scála mór e.g. an sceimhlitheoireacht, an chalaois agus gáinneáil drugaí.

Suíomh gréasáin
https://www.europol.europa.eu/
Uimhir ghutháin
+31 70 302 50 00
Seoladh
Eisenhowerlaan 73, 2517 KK Den Haag, Netherlands
 • Gníomhaireacht dhíláraithe

EUSPA

The European Union Agency for the Space Programme supports EU investment in satellite and global navigation technologies.

Suíomh gréasáin
https://www.euspa.europa.eu/
Uimhir ghutháin
+420 234 766 000
Seoladh
Janovskeho 438/2, 170 00 Prague 7, Czechia