Skip to main content

Próifílí institiúidí agus comhlachtaí

Scagadh de réir

Próifílí institiúidí agus comhlachtaí (76)

RSS
Torthaí ó 60 go 76
 • Gníomhaireacht Euratom

F4E

Bainistíonn Comhleá le haghaidh Fuinnimhrannchuidiú an Aontais leis an tionscadal taighde ar chomhleá, ITER.

Suíomh gréasáin
http://fusionforenergy.europa.eu/
Seoladh ríomhphoist
Uimhir ghutháin
+34 93 320 18 00
Seoladh
Torres Diagonal Litoral Edificio B3, C/ Josep Pla 2, 08019 Barcelona Barcelona, Spain
 • Gníomhaireacht dhíláraithe

FRA

Cuireann Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chearta Bunúsacha comhairle neamhspleách ar chinnteoirí AE agus náisiúnta maidir le cearta bunúsacha.

Suíomh gréasáin
http://fra.europa.eu/en
Uimhir ghutháin
+43 1 580 30 0
Seoladh
Schwarzenbergplatz 11, 1040 WIEN, Austria
 • Gníomhaireacht dhíláraithe

Frontex

Cuidíonn Frontex le tíortha an Aontais a dteorainneacha seachtracha a bhainistiú agus a rialuithe teorann a chomhchuibhiú trí thacaíocht theicniúil agus saineolas a chur ar fáil.

Suíomh gréasáin
https://frontex.europa.eu/
Uimhir ghutháin
+48 22 205 95 00
Seoladh
Plac Europejski 6, 00-844 Warsaw, Poland
 • Ghníomhaireacht an chomhbheartais eachtraigh agus slándála

GEC

Tacaíonn an Ghníomhaireacht Eorpach um Chosaint le tíortha an Aontais (seachas an Danmhairg) i bhfeabhsú a gcumas cosanta.

Suíomh gréasáin
https://www.eda.europa.eu/
Uimhir ghutháin
+32 2 504 28 00
Seoladh
Rue des Drapiers/Lakenweversstraat 17-23, 1050 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Gníomhaireacht feidhmiúcháin

HaDEA

Tugann an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um an tSláinte agus an Digitiú aghaidh ar uaillmhian an Choimisiúin Eorpaigh , is é sin cuidiú chun Eoraip a thógáil a bheidh níos glaise, níos digití, níos athléimní agus níos oiriúnaí chun teacht roimh na dúshláin atá ann faoi láthair agus a bheidh ann amach anseo tar éis ghéarchéim COVID-19.

Uimhir ghutháin
+32 2 299 11 11
Seoladh
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Gníomhaireacht dhíláraithe
 • CdT

Ionad Aistriúcháin Chomhlachtaí an Aontais Eorpaigh (CdT)

Cuireann an tIonad Aistriúcháin seirbhísí aistriúcháin ar fáil do ghníomhaireachtaí agus do chomhlachtaí de chuid an Aontais ar fud na hEorpa agus oibríonn sé i gcomhar leis na seirbhísí aistriúcháin eile san Aontas.

Suíomh gréasáin
https://cdt.europa.eu/en
Uimhir ghutháin
+352 421 71 11
Seoladh
Bâtiment Technopolis Gasperich, 12E rue Guillaume Kroll, 1882 Luxembourg, Luxembourg
 • Comhlacht de chuid an AE

MECS

Cinntíonn an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí go gcosnaíonn institiúidí agus comhlachtaí an Aontais faisnéis phearsanta nuair atá sonraí á bpróiseáil acu.

Suíomh gréasáin
https://edps.europa.eu/_en
Uimhir ghutháin
+32 2 283 19 00
Seoladh
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Gníomhaireacht dhíláraithe

Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh

Comhlacht neamhspleách de chuid an Aontais is ea Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh (OIPE) a dhéanann coireanna in aghaidh leasanna airgeadais an Aontais a imscrúdú, a ionchúiseamh agus a thabhairt chun breithiúnais.

 • Seirbhís idirinstitiúideach AE
 • OP

Oifig Foilseachán an Aontais Eorpaigh

Is é Oifig Foilseachán an Aontais Eorpaigh an soláthraí oifigiúil seirbhísí foilsitheoireachta d’institiúidí, comhlachtaí agus gníomhaireachtaí uile an Aontais.

Suíomh gréasáin
https://op.europa.eu/en/home
Uimhir ghutháin
+352 29 291
Seoladh
2 rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg
 • Institiúid de chuid an AE

Parlaimint na hEorpa

Is é an déanamh atá ar Pharlaimint na hEorpa comhaltaí a thoghtar go díreach ó gach tír den Aontas, comhaltaí a dhéanann díospóireacht ar dhlíthe agus a leasaíonn iad.

Suíomh gréasáin
http://www.europarl.europa.eu/portal/en
Uimhir ghutháin
+32 2 284 21 11
Seoladh
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Ghníomhaireacht an chomhbheartais eachtraigh agus slándála

SatCen

Cuireann Lárionad Satailíte an Aontais Eorpaigh íomhánna satailíte agus aeríomhánna ar fáil do chomhghníomhaíochtaí eachtracha, slándála agus cosanta an Aontais.

Suíomh gréasáin
https://www.satcen.europa.eu/
Seoladh ríomhphoist
Uimhir ghutháin
+34 91 678 60 00
Seoladh
Apdo. de Correos 511, 28850 Torrejón de Ardoz, Madrid, Spain
 • Comhlacht de chuid an AE

SEGS

Is í an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí an tseirbhís taidhleoireachta atá ag an Aontas Eorpach, agus is í a chuireann beartas eachtrach agus slándála an Aontais i gcrích.

Suíomh gréasáin
https://www.eeas.europa.eu
Uimhir ghutháin
+32 2 584 11 11
 • Comhghnóthas an AE

SESAR 3

Tá taighde agus nuálaíocht á n-úsáid ag Comhghnóthas SESAR 3 chun an córas Eorpach um bainistíocht aerthráchta a nuachóiriú agus dlús a chur le soláthar an Aerspáis Eorpaigh Dhigitigh.

Suíomh gréasáin
https://www.sesarju.eu/
Seoladh ríomhphoist
Uimhir ghutháin
+32 2 507 80 00
Seoladh
SESAR 3 Joint Undertaking, Avenue de Cortenberg 100, 1000 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Gníomhaireacht dhíláraithe

SRB

Cruthaíonn an Bord Réitigh Aonair rialacha caighdeánacha, nósanna imeachta caighdeánacha agus socruithe praiticiúla le haghaidh réitigh banc san Aontas Eorpach.

Suíomh gréasáin
http://srb.europa.eu/
Seoladh
Treurenberg 22, 1049 Brussels, Belgium