Skip to main content
Zastava Europske unije Zastava Europske unije

Institution and bodies profiles

Filtriranje

Institution and bodies profiles (7)

RSS
Rezultati 1 do 7
Vrsta organizacije EU-a
  • Institucija EU-a

ERS

Europski revizorski sud provjerava jesu li sredstva EU-a ispravno obračunata te prikupljaju li se i koriste u skladu s financijskim pravilima EU-a.

Internetska stranica
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/ecadefault.aspx
Broj telefona
+352 4398 1
Adresa
12, rue Alcide De Gasperi, 1615 Luxembourg, Luxembourg
  • Institucija EU-a

ESB

Europska središnja banka upravlja eurom te određuje i provodi gospodarsku i monetarnu politiku EU-a.

Internetska stranica
http://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html
Broj telefona
+49 69 13 44 0
Adresa
Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt-am-Main, Germany
  • Institucija EU-a

Europska komisija

Europska komisija predlaže zakonodavstvo, osigurava njegovu pravilnu primjenu te upravlja programima potrošnje EU-a.

Internetska stranica
https://ec.europa.eu/info/index_en
Broj telefona
+32 2 299 11 11
Adresa
Rue de la Loi / Wetstraat 200, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
  • Institucija EU-a

Europski parlament

Europski parlament čine izravno izabrani zastupnici iz svake države članice EU-a koji raspravljaju o zakonima te ih mijenjaju.

Internetska stranica
http://www.europarl.europa.eu/portal/en
Broj telefona
+32 2 284 21 11
Adresa
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruxelles/Brussel, Belgium
  • Institucija EU-a

Europsko vijeće

Europsko vijeće čine šefovi država i vlada EU-a. Odgovorno je za opći politički smjer EU-a.

Internetska stranica
https://www.consilium.europa.eu/en/
Broj telefona
+32 2 281 61 11
Adresa
Rue de la Loi/Wetstraat 175, 1048 Bruxelles/Brussel, Belgium
  • Institucija EU-a

Sud Europske unije

Sud Europske unije osigurava da se pravo EU-a primjenjuje na jednak način u cijelom EU-u.

Internetska stranica
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
Broj telefona
+352 4303 1
Adresa
Palais de la Cour de Justice, Boulevard Konrad Adenauer, 2925 Luxembourg, Luxembourg
  • Institucija EU-a

Vijeće Europske unije

Vijeće Europske unije čine ministri vlada EU-a koji se sastaju kako bi raspravljali o zakonima, donosili ih i mijenjali.

Internetska stranica
http://www.consilium.europa.eu/en/
Broj telefona
+32 2 281 61 11
Adresa
Rue de la Loi / Wetstraat, 175, 1048 Bruxelles/Brussel, Belgium