Skip to main content
Zastava Europske unije Zastava Europske unije

Institution and bodies profiles

Filtriranje

Institution and bodies profiles (10)

RSS
Rezultati 1 do 10
Vrsta organizacije EU-a
  • Zajedničko poduzeće EU-a

SESAR 3

Zajedničko poduzeće SESAR 3 istraživanjem i inovacijama osuvremenjuje europski sustav upravljanja zračnim prometom i ubrzava ostvarenje digitalnog europskog neba.

Internetska stranica
https://www.sesarju.eu/
E-adresa
Broj telefona
+32 2 507 80 00
Adresa
SESAR 3 Joint Undertaking, Avenue de Cortenberg 100, 1000 Bruxelles/Brussel, Belgium
  • Zajedničko poduzeće EU-a

Zajedničko poduzeće za globalno zdravlje EDCTP3

Zajedničko poduzeće za globalno zdravlje EDCTP3 podupire suradničko istraživanje radi razvoja dostupnih, prikladnih i priuštivih medicinskih intervencija za bolesti povezane sa siromaštvom u supsaharskoj Africi.