Skip to main content
Zastava Europske unije Zastava Europske unije

Institution and bodies profiles

Filtriranje

Institution and bodies profiles (76)

RSS
Rezultati 20 do 40
 • Tijelo EU-a

EGSO

Europski gospodarski i socijalni odbor savjetodavno je tijelo EU-a koje izdaje mišljenja upućena drugim institucijama EU-a.

Internetska stranica
https://www.eesc.europa.eu/
Broj telefona
+32 2 546 90 11
Adresa
Rue Belliard/Belliardstraat 99, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Tijelo EU-a

EIB

Kao klimatska banka EU-a, EIB osigurava financijska sredstva i stručne savjete za projekte usmjerene na borbu protiv klimatskih promjena, poticanje europske integracije, promicanje razvoja EU-a i potporu politikama EU-a u više od 160 zemalja.

Internetska stranica
https://www.eib.org/en/index.htm
Broj telefona
+352 43 79 1
Adresa
98-100 boulevard Konrad Adenauer, 2950 Luxembourg, Luxembourg
 • Decentralizirana agencija

EIGE

Europski institut za ravnopravnost spolova podupire nastojanja da se postigne rodna ravnopravnost u EU-u.

Internetska stranica
http://eige.europa.eu/
E-adresa
Broj telefona
+370 5 215 7400
Adresa
Gedimino pr. 16, 01103 Vilnius Lietuva, Lithuania
 • Decentralizirana agencija

EIOPA

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje savjetuje institucije EU-a o tome kako održati učinkovit i stabilan financijski sustav.

Internetska stranica
https://eiopa.europa.eu/
E-adresa
Broj telefona
+49 (0) 69 95 11 19 20
Adresa
Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt am Main, Germany
 • Druga agencija

EIT

Europski institut za inovacije i tehnologiju želi povećati inovacije suradnjom između industrije i obrazovnih organizacija.

Internetska stranica
http://eit.europa.eu/
Broj telefona
+36 14 819 300
Adresa
Budapest, Infopark 1/E, Neumann Janos utca, 1117, Hungary
 • Decentralizirana agencija

ELA

Europsko nadzorno tijelo za rad osigurava ispravnu primjenu prekograničnih pravila o radu i socijalnoj sigurnosti u cijelom EU-u.

Internetska stranica
https://ela.europa.eu/
 • Decentralizirana agencija

EMA

Europska agencija za lijekove štiti i promiče zdravlje ljudi i životinja tako što ocjenjuje i nadzire lijekove u EU-u.

Internetska stranica
https://www.ema.europa.eu/en
Broj telefona
+31 88 781 6000
Adresa
Domenico Scarlattilaan 6, 1083 HS Amsterdam, Netherlands
 • Decentralizirana agencija

EMCDDA

EMCDDA pruža EU-u neovisne informacije o drogama i ovisnosti o drogama kako bi zakonodavci mogli osmisliti učinkovite politike za suzbijanje droga.

Internetska stranica
http://www.emcdda.europa.eu/
E-adresa
Broj telefona
+351 21 121 02 00
Adresa
Praça Europa 1, Cais do Sodré, 1249-289 Lisboa, Portugal
 • Decentralizirana agencija

EMSA

Europska agencija za pomorsku sigurnost pruža znanje i iskustvo za poboljšanje pomorske sigurnosti i zaštite i smanjenje onečišćenja.

Internetska stranica
http://www.emsa.europa.eu/
E-adresa
Broj telefona
+351 21 1209 200
Adresa
Praça Europa 4, 1249-206 Lisbon, Portugal
 • Decentralizirana agencija

ENISA

Agencija Europske unije za kibersigurnost (ENISA) nastoji stvoriti visoku razinu kibersigurnosti u cijeloj Europi.

Internetska stranica
http://www.enisa.europa.eu/
E-adresa
Broj telefona
+30 28 14 40 9711
Adresa
Agamemnonos 14, Chalandri 15231, Attiki, Greece
 • Međuinstitucijska služba EU-a

EPSO

EPSO organizira visokokvalitetne postupke odabira za zapošljavanje osoblja u institucijama, tijelima i agencijama EU-a.

Internetska stranica
https://epso.europa.eu/en
Broj telefona
+ 32 (0) 2 299 11 11
Adresa
25, Avenue du Cortenbergh, 1000 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Decentralizirana agencija

ERA

Agencija Europske unije za željeznice nastoji poboljšati željeznički sustav EU-a razvojem zajedničkih tehničkih i sigurnosnih standarda diljem EU-a.

Internetska stranica
http://www.era.europa.eu/
Broj telefona
+33 3 27 09 65 00
Adresa
120 rue Marc Lefrancq, 59300 Valenciennes, France
 • Izvršna agencija

ERCEA

Izvršna agencija Europskog istraživačkog vijeća upravlja programima EU-a za istraživanje.

Broj telefona
+32 2 299 11 11
Adresa
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Institucija EU-a

ERS

Europski revizorski sud provjerava jesu li sredstva EU-a ispravno obračunata te prikupljaju li se i koriste u skladu s financijskim pravilima EU-a.

Internetska stranica
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/ecadefault.aspx
Broj telefona
+352 4398 1
Adresa
12, rue Alcide De Gasperi, 1615 Luxembourg, Luxembourg
 • Institucija EU-a

ESB

Europska središnja banka upravlja eurom te određuje i provodi gospodarsku i monetarnu politiku EU-a.

Internetska stranica
http://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html
Broj telefona
+49 69 13 44 0
Adresa
Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt-am-Main, Germany
 • Decentralizirana agencija

ESMA

Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala neovisno je tijelo EU-a koje štiti stabilnost financijskog sustava EU-a.

Internetska stranica
https://www.esma.europa.eu/
Broj telefona
+33 1 58 36 43 21
Adresa
201-203 Rue de Bercy, 75012 Paris, France
 • Tijelo EU-a

ESVD

Europska služba za vanjsko djelovanje (ESVD) diplomatska je služba EU-a koja provodi vanjsku i sigurnosnu politiku EU-a.

Internetska stranica
https://www.eeas.europa.eu
Broj telefona
+32 2 584 11 11
 • Decentralizirana agencija

ETF

Europska zaklada za osposobljavanje podupire partnerske zemlje EU-a u reformi njihovih sustava obrazovanja i osposobljavanja.

Internetska stranica
https://www.etf.europa.eu/en
Broj telefona
+39 011 630 22 22
Adresa
Villa Gualino, Viale Settimio Severo 65, 10133 Torino TO, Italy
 • Decentralizirana agencija

EU-OSHA

Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu pomaže u stvaranju sigurnijih, zdravijih i produktivnijih radnih okruženja.

Internetska stranica
https://osha.europa.eu/en
E-adresa
Broj telefona
+34 944-358-400
Adresa
12 Santiago de Compostela (Edificio Miribilla), 5th Floor, 48003 Bilbao Vizcaya, Spain