Skip to main content

Institucijų ir įstaigų profiliai

Filtruoti pagal

Institucijų ir įstaigų profiliai (7)

RSS
Rodomi rezultatai: 1 iš 7
ES organizacijos rūšis
  • ES institucija

Audito rūmai

Europos Audito Rūmai užtikrina, kad ES lėšos būtų teisingai apskaitomos ir visos lėšos būtų surinktos ir panaudotos laikantis ES finansinių taisyklių.

Interneto svetainė
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/ecadefault.aspx
Telefono numeris
+352 4398 1
Adresas
12, rue Alcide De Gasperi, 1615 Luxembourg, Luxembourg
  • ES institucija

ECB

Europos Centrinis Bankas valdo eurą ir vykdo ES ekonominę ir pinigų politiką.

Interneto svetainė
http://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html
Telefono numeris
+49 69 13 44 0
Adresas
Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt-am-Main, Germany
  • ES institucija

Europos Komisija

Europos Komisija siūlo teisės aktus, užtikrina, kad ES teisės aktai būtų tinkamai taikomi, ir tvarko ES išlaidų programas.

Interneto svetainė
https://ec.europa.eu/info/index_en
Telefono numeris
+32 2 299 11 11
Adresas
Rue de la Loi / Wetstraat 200, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
  • ES institucija

Europos Parlamentas

Europos Parlamentą sudaro tiesiogiai išrinkti nariai iš kiekvienos ES šalies. Jie svarsto ir keičia teisės aktus.

Interneto svetainė
http://www.europarl.europa.eu/portal/en
Telefono numeris
+32 2 284 21 11
Adresas
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruxelles/Brussel, Belgium
  • ES institucija

Europos Sąjungos Taryba

Europos Sąjungos Tarybą sudaro ES vyriausybių ministrai, kurie susitinka svarstyti, keisti ir priimti teisės aktų.

Interneto svetainė
http://www.consilium.europa.eu/en/
Telefono numeris
+32 2 281 61 11
Adresas
Rue de la Loi / Wetstraat, 175, 1048 Bruxelles/Brussel, Belgium
  • ES institucija

Europos Vadovų Taryba

Europos Vadovų Taryba atstovauja ES valstybių ir vyriausybių vadovams. Ji yra atsakinga už bendrą ES politinę kryptį.

Interneto svetainė
https://www.consilium.europa.eu/en/
Telefono numeris
+32 2 281 61 11
Adresas
Rue de la Loi/Wetstraat 175, 1048 Bruxelles/Brussel, Belgium