Skip to main content

Iestāžu un struktūru profils

Atlasīt pēc

Iestāžu un struktūru profils (16)

RSS
Tiek rādīts(i) 1 līdz 16 rezultāti
  • Izpildaģentūra

EISMEA

Šī Eiropas Komisijas izpildaģentūra pārvalda ES programmas, kuru mērķis ir palīdzēt mazajiem un vidējiem uzņēmumiem saglabāt konkurētspēju. Tā pārvalda arī pētniecības, vides, enerģētikas un zivsaimniecības programmas.

Tālruņa numurs
+32 2 299 11 11
Adrese
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
  • Izpildaģentūra

CINEA

Inovācijas un tīklu izpildaģentūra pārvalda ES programmas transporta, enerģētikas un telekomunikāciju jomā.

Tīmekļvietne
https://cinea.ec.europa.eu
E-pasts
Tālruņa numurs
+32 2 299 11 11
Adrese
European Commission, W910, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
  • Izpildaģentūra

EACEA

Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūra EACEA pārvalda finansējumu izglītībai, kultūrai, audiovizuālajai nozarei, sportam, pilsoniskumam un brīvprātīgo darbam.

Tālruņa numurs
+32 2 299 11 11
Adrese
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
  • Izpildaģentūra

Eiropas Pētniecības izpildaģentūra (REA)

Pētniecības izpildaģentūra ir pētniecības un inovācijas finansēšanas struktūra. Tā pārvalda ES pētniecības dotācijas.

Tālruņa numurs
+32 2 299 11 11
Adrese
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
  • Izpildaģentūra

ERCEA

Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūra pārvalda ES pētniecības programmas.

Tālruņa numurs
+32 2 299 11 11
Adrese
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
  • Izpildaģentūra

HaDEA

Veselības un digitālā izpildaģentūra (HaDEA) palīdz īstenot Eiropas Komisijas mērķi — palīdzēt Eiropai atlabt pēc Covid-19 krīzes zaļākai, digitālākai, noturīgākai un spējīgākai tikt galā ar šā brīža un iespējamajām nākotnes problēmām.

Tālruņa numurs
+32 2 299 11 11
Adrese
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
  • ES kopuzņēmums

Kopuzņēmums “Global Health EDCTP3”

Kopuzņēmums “Global Health EDCTP3” atbalsta kopīgus pētījumus, kuru mērķis ir izstrādāt pieejamas, piemērotas un cenas ziņā pieņemamas medicīniskās procedūras, lai ārstētu ar nabadzību saistītas infekcijas slimības Subsahāras Āfrikā.

  • ES kopuzņēmums

Kopuzņēmums “Tīra aviācija”

Kopuzņēmums “Tīra aviācija” izstrādā inovatīvas tehnoloģijas gaisa kuģu CO2 emisiju un trokšņa samazināšanai.

Tīmekļvietne
https://www.clean-aviation.eu/
Tālruņa numurs
+32 2 221 81 52
Adrese
Clean Aviation Joint Undertaking, White Atrium Building TO56, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
  • ES kopuzņēmums

SESAR 3

Kopuzņēmums SESAR 3 ar pētniecību un inovāciju palīdz modernizēt Eiropas gaisa satiksmes pārvaldības sistēmu un paātrināt digitālās Eiropas gaisa telpas izveidi.

Tīmekļvietne
https://www.sesarju.eu/
E-pasts
Tālruņa numurs
+32 2 507 80 00
Adrese
SESAR 3 Joint Undertaking, Avenue de Cortenberg 100, 1000 Bruxelles/Brussel, Belgium