Skip to main content

Iestāžu un struktūru profils

Atlasīt pēc

Iestāžu un struktūru profils (7)

RSS
Tiek rādīts(i) 1 līdz 7 rezultāti
ES struktūras veids
  • ES iestāde

ECB

Eiropas Centrālā banka nodarbojas ar eiro valūtas pārvaldību un īsteno ES ekonomikas un monetāro politiku.

Tīmekļvietne
http://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html
Tālruņa numurs
+49 69 13 44 0
Adrese
Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt-am-Main, Germany
  • ES iestāde

Eiropadome

Eiropadomē darbojas ES valstu un valdību vadītāji. Tā nosaka ES vispārējo politisko ievirzi.

Tīmekļvietne
https://www.consilium.europa.eu/en/
Tālruņa numurs
+32 2 281 61 11
Adrese
Rue de la Loi/Wetstraat 175, 1048 Bruxelles/Brussel, Belgium
  • ES iestāde

Eiropas Komisija

Eiropas Komisija ierosina tiesību aktus, nodrošina ES tiesību aktu pareizu piemērošanu un pārvalda ES izdevumu programmas.

Tīmekļvietne
https://ec.europa.eu/info/index_en
Tālruņa numurs
+32 2 299 11 11
Adrese
Rue de la Loi / Wetstraat 200, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
  • ES iestāde

Eiropas Parlaments

Eiropas Parlamenta sastāvā ir deputāti, kas tiešās vēlēšanās izraudzīti ES dalībvalstīs. Viņu uzdevums ir apspriest un grozīt tiesību aktus.

Tīmekļvietne
http://www.europarl.europa.eu/portal/en
Tālruņa numurs
+32 2 284 21 11
Adrese
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruxelles/Brussel, Belgium
  • ES iestāde

Eiropas Savienības Padome

Eiropas Savienības Padomi veido ES valdību ministri, kuri tiekas, lai apspriestu, grozītu un pieņemtu tiesību aktus.

Tīmekļvietne
http://www.consilium.europa.eu/en/
Tālruņa numurs
+32 2 281 61 11
Adrese
Rue de la Loi / Wetstraat, 175, 1048 Bruxelles/Brussel, Belgium
  • ES iestāde

Eiropas Savienības Tiesa

Eiropas Savienības Tiesa nodrošina, ka ES tiesību akti visā Eiropas Savienībā tiek piemēroti vienādi.

Tīmekļvietne
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
Tālruņa numurs
+352 4303 1
Adrese
Palais de la Cour de Justice, Boulevard Konrad Adenauer, 2925 Luxembourg, Luxembourg
  • ES iestāde

ERP

Eiropas Revīzijas palāta nodrošina, ka ES līdzekļi tiek pareizi uzskaitīti un ka visi līdzekļi tiek iegūti un izlietoti saskaņā ar ES finanšu noteikumiem.

Tīmekļvietne
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/ecadefault.aspx
Tālruņa numurs
+352 4398 1
Adrese
12, rue Alcide De Gasperi, 1615 Luxembourg, Luxembourg