Skip to main content

Iestāžu un struktūru profils

Atlasīt pēc

Iestāžu un struktūru profils (76)

RSS
Tiek rādīts(i) 20 līdz 40 rezultāti
 • Decentralizēta aģentūra

EFCA

Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra veicina kopējus kontroles, inspekcijas un pārraudzības standartus saskaņā ar ES kopējo zivsaimniecības politiku.

Tīmekļvietne
http://www.efca.europa.eu/en
Tālruņa numurs
+34 986 12 06 10
Adrese
Edificio Odriozola, Avenida García Barbón 4, 36201 Vigo Pontevedra, Spain
 • Decentralizēta aģentūra

EFSA

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde sniedz neatkarīgus zinātniskus datus un padomus par iespējamiem riskiem pārtikas apritē.

Tīmekļvietne
https://www.efsa.europa.eu/
Tālruņa numurs
+39 0521 036 111
Adrese
Via Carlo Magno 1A, 43126 Parma PR, Italy
 • ES struktūra

EIB

EIB — būdama ES klimata banka — nodrošina finansējumu un ekspertu konsultācijas projektiem, kuri pievēršas ar klimata pārmaiņām saistītam problēmām, veicina Eiropas integrāciju, sekmē ES attīstību un atbalsta ES rīcībpolitikas vairāk nekā 160 valstīs.

Tīmekļvietne
https://www.eib.org/en/index.htm
Tālruņa numurs
+352 43 79 1
Adrese
98-100 boulevard Konrad Adenauer, 2950 Luxembourg, Luxembourg
 • Decentralizēta aģentūra

EIGE

Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts atbalsta centienus panākt dzimumu līdztiesību Eiropas Savienībā.

Tīmekļvietne
http://eige.europa.eu/
E-pasts
Tālruņa numurs
+370 5 215 7400
Adrese
Gedimino pr. 16, 01103 Vilnius Lietuva, Lithuania
 • Decentralizēta aģentūra

EIOPA

Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde konsultē ES iestādes par to, kā uzturēt efektīvu un stabilu finanšu sistēmu.

Tīmekļvietne
https://eiopa.europa.eu/
E-pasts
Tālruņa numurs
+49 (0) 69 95 11 19 20
Adrese
Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt am Main, Germany
 • ES iestāde

Eiropadome

Eiropadomē darbojas ES valstu un valdību vadītāji. Tā nosaka ES vispārējo politisko ievirzi.

Tīmekļvietne
https://www.consilium.europa.eu/en/
Tālruņa numurs
+32 2 281 61 11
Adrese
Rue de la Loi/Wetstraat 175, 1048 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • ES iestāde

Eiropas Komisija

Eiropas Komisija ierosina tiesību aktus, nodrošina ES tiesību aktu pareizu piemērošanu un pārvalda ES izdevumu programmas.

Tīmekļvietne
https://commission.europa.eu/index_en
Tālruņa numurs
+32 2 299 11 11
Adrese
Rue de la Loi / Wetstraat 200, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • ES struktūra

Eiropas Ombuds

Eiropas Ombuds izmeklē sūdzības par pārkāpumiem, ko izdarījušas ES iestādes un struktūras.

Tīmekļvietne
https://www.ombudsman.europa.eu/en/home
Tālruņa numurs
+33 3 88 17 23 13
Adrese
1 avenue du Président Robert Schuman, 67001 Strasbourg CS 30403, France
 • ES iestāde

Eiropas Parlaments

Eiropas Parlamenta sastāvā ir deputāti, kas tiešās vēlēšanās izraudzīti ES dalībvalstīs. Viņu uzdevums ir apspriest un grozīt tiesību aktus.

Tīmekļvietne
http://www.europarl.europa.eu/portal/en
Tālruņa numurs
+32 2 284 21 11
Adrese
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Izpildaģentūra

Eiropas Pētniecības izpildaģentūra (REA)

Pētniecības izpildaģentūra ir pētniecības un inovācijas finansēšanas struktūra. Tā pārvalda ES pētniecības dotācijas.

Tālruņa numurs
+32 2 299 11 11
Adrese
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Juridiska persona Eiropas Savienībā

Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu iestāde

Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu iestādes uzdevums ir reģistrēt un kontrolēt Eiropas politiskās partijas un Eiropas politiskos fondus un vajadzības gadījumā piemērot tiem sankcijas.

 • Decentralizēta aģentūra

Eiropas Prokuratūra

Eiropas Prokuratūra (EPPO) ir neatkarīga ES struktūra, kas atbild par tādu noziegumu izmeklēšanu, kuri skar ES finanšu intereses, kā arī par kriminālvajāšanu un apsūdzības celšanu saistībā ar tiem.

 • Decentralizēta aģentūra
 • Tulkošanas centrs

Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs (CdT)

Tulkošanas centrs sniedz tulkošanas pakalpojumus ES aģentūrām un struktūrām un sadarbojas ar citiem ES tulkošanas dienestiem.

Tīmekļvietne
https://cdt.europa.eu/en
Tālruņa numurs
+352 421 71 11
Adrese
Bâtiment Technopolis Gasperich, 12E rue Guillaume Kroll, 1882 Luxembourg, Luxembourg
 • ES iestāde

Eiropas Savienības Padome

Eiropas Savienības Padomi veido ES valdību ministri, kuri tiekas, lai apspriestu, grozītu un pieņemtu tiesību aktus.

Tīmekļvietne
http://www.consilium.europa.eu/en/
Tālruņa numurs
+32 2 281 61 11
Adrese
Rue de la Loi / Wetstraat, 175, 1048 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • ES iestāde

Eiropas Savienības Tiesa

Eiropas Savienības Tiesa nodrošina, ka ES tiesību akti visā Eiropas Savienībā tiek piemēroti vienādi.

Tīmekļvietne
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
Tālruņa numurs
+352 4303 1
Adrese
Palais de la Cour de Justice, Boulevard Konrad Adenauer, 2925 Luxembourg, Luxembourg