Skip to main content

Iestāžu un struktūru profils

Atlasīt pēc

Iestāžu un struktūru profils (76)

RSS
Tiek rādīts(i) 40 līdz 60 rezultāti
 • ES iestāde

Eiropas Savienības Tiesa

Eiropas Savienības Tiesa nodrošina, ka ES tiesību akti visā Eiropas Savienībā tiek piemēroti vienādi.

Tīmekļvietne
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
Tālruņa numurs
+352 4303 1
Adrese
Palais de la Cour de Justice, Boulevard Konrad Adenauer, 2925 Luxembourg, Luxembourg
 • Cita aģentūra

EIT

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta mērķis ir palielināt inovāciju, sadarbojoties rūpniecības uzņēmumiem un izglītības iestādēm.

Tīmekļvietne
http://eit.europa.eu/
Tālruņa numurs
+36 14 819 300
Adrese
Budapest, Infopark 1/E, Neumann Janos utca, 1117, Hungary
 • Decentralizēta aģentūra

ELA

Eiropas Darba iestāde gādā, lai Eiropas Savienībā tiktu pareizi piemēroti noteikumi par pārrobežu darbu un sociālo nodrošinājumu.

 • Decentralizēta aģentūra

EMA

Eiropas Zāļu aģentūra aizsargā un veicina cilvēku un dzīvnieku veselību, novērtējot un uzraugot zāles ES.

Tīmekļvietne
https://www.ema.europa.eu/en
Tālruņa numurs
+31 88 781 6000
Adrese
Domenico Scarlattilaan 6, 1083 HS Amsterdam, Netherlands
 • Decentralizēta aģentūra

EMCDDA

EMCDDA sniedz ES neatkarīgu informāciju par narkotikām un narkomāniju, lai likumdevēji varētu izstrādāt efektīvu narkomānijas apkarošanas politiku.

Tīmekļvietne
http://www.emcdda.europa.eu/
E-pasts
Tālruņa numurs
+351 21 121 02 00
Adrese
Praça Europa 1, Cais do Sodré, 1249-289 Lisboa, Portugal
 • Decentralizēta aģentūra

EMSA

Eiropas Jūras drošības aģentūra sniedz zināšanas un pieredzi, lai uzlabotu kuģošanas drošību un drošumu un samazinātu piesārņojumu.

Tīmekļvietne
http://www.emsa.europa.eu/
E-pasts
Tālruņa numurs
+351 21 1209 200
Adrese
Praça Europa 4, 1249-206 Lisbon, Portugal
 • Decentralizēta aģentūra

ENISA

Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūras (ENISA) tiecas panākt augsta kopējā līmeņa kiberdrošību visā Eiropā.

Tīmekļvietne
http://www.enisa.europa.eu/
E-pasts
Tālruņa numurs
+30 28 14 40 9711
Adrese
Agamemnonos 14, Chalandri 15231, Attiki, Greece
 • ES starpiestāžu dienests

EPSO

EPSO nodrošina augstas kvalitātes atlases procedūras ES iestāžu, struktūru un aģentūru darbinieku atlasei.

Tīmekļvietne
https://epso.europa.eu/en
Tālruņa numurs
+ 32 (0) 2 299 11 11
Adrese
25, Avenue du Cortenbergh, 1000 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Decentralizēta aģentūra

ERA

Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūras mērķis ir uzlabot ES dzelzceļa sistēmu, izstrādājot kopējus tehniskos un drošības standartus visā ES.

Tīmekļvietne
http://www.era.europa.eu/
Tālruņa numurs
+33 3 27 09 65 00
Adrese
120 rue Marc Lefrancq, 59300 Valenciennes, France
 • Izpildaģentūra

ERCEA

Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūra pārvalda ES pētniecības programmas.

Tālruņa numurs
+32 2 299 11 11
Adrese
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • ES iestāde

ERP

Eiropas Revīzijas palāta nodrošina, ka ES līdzekļi tiek pareizi uzskaitīti un ka visi līdzekļi tiek iegūti un izlietoti saskaņā ar ES finanšu noteikumiem.

Tīmekļvietne
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/ecadefault.aspx
Tālruņa numurs
+352 4398 1
Adrese
12, rue Alcide De Gasperi, 1615 Luxembourg, Luxembourg
 • Decentralizēta aģentūra

ETF

Eiropas Izglītības fonds atbalsta ES partnervalstis to izglītības un apmācības sistēmu reformēšanā.

Tīmekļvietne
https://www.etf.europa.eu/en
Tālruņa numurs
+39 011 630 22 22
Adrese
Villa Gualino, Viale Settimio Severo 65, 10133 Torino TO, Italy
 • Decentralizēta aģentūra

EU-OSHA

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra palīdz padarīt darba vietas drošākas, veselīgākas un produktīvākas.

Tīmekļvietne
https://osha.europa.eu/en
E-pasts
Tālruņa numurs
+34 944-358-400
Adrese
12 Santiago de Compostela (Edificio Miribilla), 5th Floor, 48003 Bilbao Vizcaya, Spain
 • Kopējās ārpolitikas un drošības politikas aģentūra

EUISS

Eiropas Savienības Drošības izpētes institūts analizē ārpolitikas, drošības un aizsardzības politikas jautājumus.

Tīmekļvietne
http://www.iss.europa.eu/
E-pasts
Tālruņa numurs
+33 1 56 89 19 30
Adrese
100 avenue de Suffren, 75015 Paris, France
 • Decentralizēta aģentūra

Eurojust

Eurojust atbalsta tiesu iestāžu sadarbību Eiropas Savienībā dažādu pārrobežu noziegumu gadījumā, tādu kā terorisms, narkotiku tirdzniecība un kibernoziedzība.

Tīmekļvietne
https://www.eurojust.europa.eu/
E-pasts
Tālruņa numurs
+31 70 412 50 00
Adrese
Johan de Wittlaan 9, 2517 JR Den Haag, Netherlands
 • Decentralizēta aģentūra

Europol

Eiropols atbalsta ES tiesībaizsardzības iestādes cīņā pret liela mēroga noziedzīgām darbībām, tādām kā terorisms, krāpšana un narkotiku tirdzniecība.

Tīmekļvietne
https://www.europol.europa.eu/
Tālruņa numurs
+31 70 302 50 00
Adrese
Eisenhowerlaan 73, 2517 KK Den Haag, Netherlands
 • Decentralizēta aģentūra

EUSPA

The European Union Agency for the Space Programme supports EU investment in satellite and global navigation technologies.

Tīmekļvietne
https://www.euspa.europa.eu/
Tālruņa numurs
+420 234 766 000
Adrese
Janovskeho 438/2, 170 00 Prague 7, Czechia