Skip to main content

Profili tal-istituzzjonijiet u l-korpi

Iffiltra skont

Profili tal-istituzzjonijiet u l-korpi (16)

RSS
Qed jintwerew ir-riżultati 1 sa 16
  • Aġenzija eżekuttiva

EISMEA

Din l-aġenzija tal-Kummissjoni timmaniġġja l-programmi tal-UE li jgħinu lin-negozji ż-żgħar jibqgħu kompetittivi, kif ukoll programmi dwar ir-riċerka, l-ambjent, l-enerġija u l-industrija tas-sajd.

Numru tat-telefown
+32 2 299 11 11
Indirizz
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
  • Aġenzija eżekuttiva

CINEA

L-Aġenzija Eżekuttiva għall-Innovazzjoni u n-Netwerks timmaniġġja l-infrastruttura u l-programmi tal-UE fl-oqsma tat-trasport, tal-enerġija u tat-telekomunikazzjonijiet.

Sit web
https://cinea.ec.europa.eu
Email
Numru tat-telefown
+32 2 299 11 11
Indirizz
European Commission, W910, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
  • Aġenzija eżekuttiva

EACEA

L-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Edukazzjoni u għall-Kultura (EACEA) timmaniġġja l-finanzjament għall-edukazzjoni, il-kultura, l-awdjoviżiv, l-isport, iċ-ċittadinanza u l-volontarjat.

Numru tat-telefown
+32 2 299 11 11
Indirizz
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
  • Aġenzija eżekuttiva

ERCEA

L-Aġenzija Eżekuttiva għall-Kunsill Ewropew tar-Riċerka timmaniġġja l-programmi tal-UE dwar ir-riċerka.

Numru tat-telefown
+32 2 299 11 11
Indirizz
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
  • Aġenzija eżekuttiva

HaDEA

L-Aġenzija Eżekuttiva għas-Saħħa u għall-Qasam Diġitali (HaDEA) tindirizza l-ambizzjoni tal-Kummissjoni Ewropea li tgħin biex tinbena mill-ġdid Ewropa wara l-COVID-19, li tkun aktar ekoloġika, aktar diġitali, aktar reżiljenti u aktar adatta għall-isfidi kurrenti u futuri.

Numru tat-telefown
+32 2 299 11 11
Indirizz
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
  • Impriża konġunta tal-UE

Impriża Konġunta Avjazzjoni Nadifa

L-Impriża Konġunta Avjazzjoni Nadifa tiżviluppa teknoloġiji innovattivi biex tnaqqas l-emissjonijiet tas-CO2 tal-inġenji tal-ajru u tnaqqas l-istorbju.

Sit web
https://www.clean-aviation.eu/
Numru tat-telefown
+32 2 221 81 52
Indirizz
Clean Aviation Joint Undertaking, White Atrium Building TO56, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
  • Aġenzija eżekuttiva

l-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għar-Riċerka (REA)

L-Aġenzija Eżekuttiva għar-Riċerka hi korp ta' finanzjament għar-riċerka u l-innovazzjoni. Hi timmaniġġja l-għotjiet tal-UE għar-riċerka.

Numru tat-telefown
+32 2 299 11 11
Indirizz
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
  • Impriża konġunta tal-UE

L-Impriża Konġunta Saħħa Globali EDCTP3

L-Impriża Konġunta Saħħa Globali EDCTP3 tappoġġja r-riċerka kollaborattiva biex jiġu żviluppati interventi mediċi aċċessibbli, xierqa u affordabbli għall-ġlieda kontra l-mard infettiv relatat mal-faqar fl-Afrika sub-Saħarjana.

  • Impriża konġunta tal-UE

SESAR 3

L-Impriża Konġunta SESAR 3 qed tuża r-riċerka u l-innovazzjoni biex timmodernizza s-sistema Ewropea tal-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru u tħaffef it-twettiq tal-Ajru Diġitali Ewropew.

Sit web
https://www.sesarju.eu/
Email
Numru tat-telefown
+32 2 507 80 00
Indirizz
SESAR 3 Joint Undertaking, Avenue de Cortenberg 100, 1000 Bruxelles/Brussel, Belgium
  • Impriża konġunta tal-UE

SNS JU

L-Impriża Konġunta Networks u Servizzi Intelliġenti trawwem l-allinjament mal-pajjiżi tal-UE għar-riċerka u l-innovazzjoni tas-6G, u tagħti spinta lill-introduzzjoni tal-5G fl-Ewropa.

Sit web
https://smart-networks.europa.eu/
Email
Indirizz
Rue de la Loi / Kunst-Wet 51, 1000 Brussels, Belgium