Skip to main content

Profili tal-istituzzjonijiet u l-korpi

Iffiltra skont

Profili tal-istituzzjonijiet u l-korpi (76)

RSS
Qed jintwerew ir-riżultati 40 sa 60
 • Aġenzija deċentralizzata

Eurojust

Il-Eurojust tappoġġja l-kooperazzjoni ġudizzjarja fl-UE f’firxa ta’ reati transfruntieri bħat-terroriżmu, it-traffikar tad-droga u ċ-ċiberkriminalità.

Sit web
https://www.eurojust.europa.eu/
Email
Numru tat-telefown
+31 70 412 50 00
Indirizz
Johan de Wittlaan 9, 2517 JR Den Haag, Netherlands
 • Aġenzija deċentralizzata

Europol

Il-Europol tappoġġja lill-aġenziji tal-infurzar tal-UE fil-ġlieda kontra attivitajiet kriminali fuq skala kbira bħat-terroriżmu, il-frodi u t-traffikar tad-droga.

Sit web
https://www.europol.europa.eu/
Numru tat-telefown
+31 70 302 50 00
Indirizz
Eisenhowerlaan 73, 2517 KK Den Haag, Netherlands
 • Aġenzija deċentralizzata

EUSPA

The European Union Agency for the Space Programme supports EU investment in satellite and global navigation technologies.

Sit web
https://www.euspa.europa.eu/
Numru tat-telefown
+420 234 766 000
Indirizz
Janovskeho 438/2, 170 00 Prague 7, Czechia
 • Aġenzija Euratom

F4E

Fużjoni għall-Enerġija timmaniġġja l-kontribuzzjoni tal-UE għall-proġett ta’ riċerka dwar il-fużjoni, l-ITER.

Sit web
http://fusionforenergy.europa.eu/
Email
Numru tat-telefown
+34 93 320 18 00
Indirizz
Torres Diagonal Litoral Edificio B3, C/ Josep Pla 2, 08019 Barcelona Barcelona, Spain
 • Aġenzija deċentralizzata

FRA

L-Aġenzija tal-UE għad-Drittijiet Fundamentali tipprovdi pariri indipendenti lil dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet fil-livell tal-UE u f’dak nazzjonali dwar id-drittijiet fundamentali.

Sit web
http://fra.europa.eu/en
Numru tat-telefown
+43 1 580 30 0
Indirizz
Schwarzenbergplatz 11, 1040 WIEN, Austria
 • Aġenzija deċentralizzata

Frontex

Il-Frontex tgħin lill-pajjiżi tal-UE jimmaniġġjaw il-fruntieri esterni tagħhom u jarmonizzaw il-kontrolli fil-fruntieri tagħhom billi tipprovdi appoġġ tekniku u għarfien espert.

Sit web
https://frontex.europa.eu/
Numru tat-telefown
+48 22 205 95 00
Indirizz
Plac Europejski 6, 00-844 Warsaw, Poland
 • Aġenzija eżekuttiva

HaDEA

L-Aġenzija Eżekuttiva għas-Saħħa u għall-Qasam Diġitali (HaDEA) tindirizza l-ambizzjoni tal-Kummissjoni Ewropea li tgħin biex tinbena mill-ġdid Ewropa wara l-COVID-19, li tkun aktar ekoloġika, aktar diġitali, aktar reżiljenti u aktar adatta għall-isfidi kurrenti u futuri.

Numru tat-telefown
+32 2 299 11 11
Indirizz
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Istituzzjoni tal-UE

Il-Kummissjoni Ewropea

Il-Kummissjoni Ewropea tipproponi l-liġijiet, tiżgura li l-liġijiet tal-UE jiġu applikati kif suppost, u timmaniġġja l-programmi ta’ nfiq tal-UE.

Sit web
https://commission.europa.eu/index_en
Numru tat-telefown
+32 2 299 11 11
Indirizz
Rue de la Loi / Wetstraat 200, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Istituzzjoni tal-UE

Il-Parlament Ewropew

Il-Parlament Ewropew hu magħmul minn membri eletti direttament minn kull pajjiż tal-UE, li jiddibattu u jemendaw il-liġijiet.

Sit web
http://www.europarl.europa.eu/portal/en
Numru tat-telefown
+32 2 284 21 11
Indirizz
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Impriża konġunta tal-UE

Impriża Konġunta Avjazzjoni Nadifa

L-Impriża Konġunta Avjazzjoni Nadifa tiżviluppa teknoloġiji innovattivi biex tnaqqas l-emissjonijiet tas-CO2 tal-inġenji tal-ajru u tnaqqas l-istorbju.

Sit web
https://www.clean-aviation.eu/
Numru tat-telefown
+32 2 221 81 52
Indirizz
Clean Aviation Joint Undertaking, White Atrium Building TO56, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Korp tal-UE

KESE

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew hu korp konsultattiv tal-UE li joħroġ opinjonijiet lill-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE.

Sit web
https://www.eesc.europa.eu/
Numru tat-telefown
+32 2 546 90 11
Indirizz
Rue Belliard/Belliardstraat 99, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Korp tal-UE

KtR

Il-Kumitat tar-Reġjuni hu assemblea li tagħti pariri lill-istituzzjonijiet Ewropej dwar liġijiet li jaffettwaw l-ibliet u r-reġjuni tal-UE.

Sit web
https://cor.europa.eu/en
Numru tat-telefown
+32 2 282 22 11
Indirizz
Bâtiment Jacques Delors/Jacques Delors Gebouw, Rue Belliard/Belliardstraat 99-101, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Istituzzjoni tal-UE

Kunsill Ewropew

Il-Kunsill Ewropew jirrappreżenta lill-kapijiet ta’ stat u ta’ gvern tal-UE. Hu responsabbli għad-direzzjoni politika ġenerali tal-UE.

Sit web
https://www.consilium.europa.eu/en/
Numru tat-telefown
+32 2 281 61 11
Indirizz
Rue de la Loi/Wetstraat 175, 1048 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Istituzzjoni tal-UE

Kunsill tal-Unjoni Ewropea

Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea hu magħmul mill-ministri tal-gvern tal-UE li jiltaqgħu biex jiddiskutu, jemendaw u jadottaw il-liġijiet.

Sit web
http://www.consilium.europa.eu/en/
Numru tat-telefown
+32 2 281 61 11
Indirizz
Rue de la Loi / Wetstraat, 175, 1048 Bruxelles/Brussel, Belgium