Skip to main content

Profili tal-istituzzjonijiet u l-korpi

Iffiltra skont

Profili tal-istituzzjonijiet u l-korpi (76)

RSS
Qed jintwerew ir-riżultati 60 sa 76
  • Aġenzija eżekuttiva

l-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għar-Riċerka (REA)

L-Aġenzija Eżekuttiva għar-Riċerka hi korp ta' finanzjament għar-riċerka u l-innovazzjoni. Hi timmaniġġja l-għotjiet tal-UE għar-riċerka.

Numru tat-telefown
+32 2 299 11 11
Indirizz
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
  • Impriża konġunta tal-UE

L-Impriża Konġunta Saħħa Globali EDCTP3

L-Impriża Konġunta Saħħa Globali EDCTP3 tappoġġja r-riċerka kollaborattiva biex jiġu żviluppati interventi mediċi aċċessibbli, xierqa u affordabbli għall-ġlieda kontra l-mard infettiv relatat mal-faqar fl-Afrika sub-Saħarjana.

  • Korp tal-UE

L-Ombudsman Ewropew

L-Ombudsman Ewropew jinvestiga lmenti dwar amministrazzjoni ħażina mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-UE.

Sit web
https://www.ombudsman.europa.eu/en/home
Numru tat-telefown
+33 3 88 17 23 13
Indirizz
1 avenue du Président Robert Schuman, 67001 Strasbourg CS 30403, France
  • Istituzzjoni tal-UE

QEA

Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri tiżgura li l-fondi tal-UE jiġu kontabilizzati b’mod korrett, u li l-fondi kollha jinġabru u jintefqu f’konformità mar-regoli finanzjarji tal-UE.

Sit web
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/ecadefault.aspx
Numru tat-telefown
+352 4398 1
Indirizz
12, rue Alcide De Gasperi, 1615 Luxembourg, Luxembourg
  • Aġenzija tal-politika estera u ta’ sigurtà komuni

SatCen

Iċ-Ċentru Satellitari tal-UE jipprovdi immaġnijiet satellitari u mill-ajru għall-azzjonijiet tal-politika estera, ta’ sigurtà u ta’ difiża komuni tal-UE.

Sit web
https://www.satcen.europa.eu/
Email
Numru tat-telefown
+34 91 678 60 00
Indirizz
Apdo. de Correos 511, 28850 Torrejón de Ardoz, Madrid, Spain
  • Korp tal-UE

SEAE

Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna hu s-servizz diplomatiku tal-UE, u jwettaq il-politika estera u ta’ sigurtà tal-UE.

Sit web
https://www.eeas.europa.eu
Numru tat-telefown
+32 2 584 11 11
  • Impriża konġunta tal-UE

SESAR 3

L-Impriża Konġunta SESAR 3 qed tuża r-riċerka u l-innovazzjoni biex timmodernizza s-sistema Ewropea tal-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru u tħaffef it-twettiq tal-Ajru Diġitali Ewropew.

Sit web
https://www.sesarju.eu/
Email
Numru tat-telefown
+32 2 507 80 00
Indirizz
SESAR 3 Joint Undertaking, Avenue de Cortenberg 100, 1000 Bruxelles/Brussel, Belgium
  • Impriża konġunta tal-UE

SNS JU

L-Impriża Konġunta Networks u Servizzi Intelliġenti trawwem l-allinjament mal-pajjiżi tal-UE għar-riċerka u l-innovazzjoni tas-6G, u tagħti spinta lill-introduzzjoni tal-5G fl-Ewropa.

Sit web
https://smart-networks.europa.eu/
Email
Indirizz
Rue de la Loi / Kunst-Wet 51, 1000 Brussels, Belgium
  • Aġenzija deċentralizzata

SRB

Il-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni joħloq regoli, proċeduri u arranġamenti prattiċi standard għal riżoluzzjonijiet bankarji fl-UE.

Sit web
http://srb.europa.eu/
Indirizz
Treurenberg 22, 1049 Brussels, Belgium
  • Aġenzija deċentralizzata

Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew

L-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (UPPE), li huwa korp indipendenti tal-UE, jinvestiga, iħarrek u jressaq quddiem il-ġustizzja reati kontra l-interessi finanzjarji tal-UE.