Skip to main content

Rodzaje instytucji i organów

Filtruj według

Rodzaje instytucji i organów (16)

RSS
Wyświetlają się wyniki od 1 do 16
  • Agencja wykonawcza

EISMEA

Agencja wykonawcza EASME zarządza unijnymi programami, które pomagają małym firmom zachować konkurencyjność, a także programami w dziedzinie badań naukowych, ochrony środowiska, energii i rybołówstwa.

Tel.
+32 2 299 11 11
Adres
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
  • Agencja wykonawcza

CINEA

Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci zarządza unijnymi programami w dziedzinie transportu, energii i telekomunikacji.

Strona internetowa
https://cinea.ec.europa.eu
E-mail
Tel.
+32 2 299 11 11
Adres
European Commission, W910, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
  • Agencja wykonawcza

EACEA

Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury (EACEA) zarządza środkami finansowymi przeznaczonymi na edukację, kulturę, sektor audiowizualny, sport, aktywność obywatelską i wolontariat.

Tel.
+32 2 299 11 11
Adres
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
  • Agencja wykonawcza

ERCEA

Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych zarządza unijnymi programami badawczymi.

Tel.
+32 2 299 11 11
Adres
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
  • Agencja wykonawcza

Europejska Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA)

Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych odpowiada za finansowanie badań i innowacji. Zarządza dotacjami UE na badania naukowe.

Tel.
+32 2 299 11 11
Adres
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
  • Agencja wykonawcza

HaDEA

Agencja Wykonawcza ds. Zdrowia i Cyfryzacji (HaDEA) realizuje cel Komisji Europejskiej, jakim jest pomoc w odbudowie Europy po pandemii COVID-19 tak, aby stała się ona bardziej ekologiczna, bardziej cyfrowa, odporna i lepiej dostosowana do obecnych i przyszłych wyzwań.

Tel.
+32 2 299 11 11
Adres
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
  • Wspólne przedsięwzięcie UE

SESAR 3

Wspólne Przedsięwzięcie SESAR 3 wykorzystuje badania naukowe i innowacje w celu modernizacji europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym i przyśpieszenia realizacji cyfrowej europejskiej przestrzeni powietrznej.

Strona internetowa
https://www.sesarju.eu/
E-mail
Tel.
+32 2 507 80 00
Adres
SESAR 3 Joint Undertaking, Avenue de Cortenberg 100, 1000 Bruxelles/Brussel, Belgium
  • Wspólne przedsięwzięcie UE
  • Wspólne Przedsięwzięcie S2R

Wspólne Europejskie Przedsięwzięcie Kolejowe

Celem Wspólnego Europejskiego Przedsięwzięcia Kolejowego jest stworzenie wydajnej, elastycznej, zrównoważonej, niezawodnej i zintegrowanej europejskiej sieci kolejowej, która będzie służyć przewozom osób i towarów.

Strona internetowa
https://rail-research.europa.eu/
E-mail
Adres
Avenue de la Toison d’Or 56-60/Gulden-Vlieslaan 56-60, 1060 Brussels, Belgium
  • Wspólne przedsięwzięcie UE

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Inicjatywy w dziedzinie Innowacji w Ochronie Zdrowia (IHI JU)

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Inicjatywy w dziedzinie Innowacji w Ochronie Zdrowia przekształca badania naukowe i innowacje w dziedzinie zdrowia w realne korzyści dla pacjentów i społeczeństwa oraz sprawia, że europejski sektor opieki zdrowotnej staje się konkurencyjny na świecie.

Strona internetowa
https://www.ihi.europa.eu/
E-mail
Tel.
+32 2 221 81 81
Adres
IHI JU, TO 56, 1049 Bruxelles / Brussel, Belgium