Skip to main content

Rodzaje instytucji i organów

Filtruj według

Rodzaje instytucji i organów (7)

RSS
Wyświetlają się wyniki od 1 do 7
Organizacja UE
  • Instytucja UE

EBC

Europejski Bank Centralny zarządza euro oraz realizuje politykę gospodarczą i pieniężną UE.

Strona internetowa
http://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html
Tel.
+49 69 13 44 0
Adres
Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt-am-Main, Germany
  • Instytucja UE

ETO

Europejski Trybunał Obrachunkowy zapewnia, aby środki UE zostały prawidłowo rozliczone oraz aby wszystkie środki zostały uzyskane i wydane zgodnie z unijnymi przepisami finansowymi.

Strona internetowa
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/ecadefault.aspx
Tel.
+352 4398 1
Adres
12, rue Alcide De Gasperi, 1615 Luxembourg, Luxembourg
  • Instytucja UE

Komisja Europejska

Komisja Europejska przedkłada wnioski ustawodawcze, jest odpowiedzialna za zapewnienie właściwego stosowania prawa Unii oraz zarządza unijnymi programami wydatków.

Strona internetowa
https://ec.europa.eu/info/index_en
Tel.
+32 2 299 11 11
Adres
Rue de la Loi / Wetstraat 200, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
  • Instytucja UE

Parlament Europejski

W skład Parlamentu Europejskiego wchodzą posłowie wybierani w wyborach bezpośrednich w każdym kraju UE, którzy uchwalają akty prawne.

Strona internetowa
http://www.europarl.europa.eu/portal/en
Tel.
+32 2 284 21 11
Adres
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruxelles/Brussel, Belgium
  • Instytucja UE

Rada Europejska

W skład Rady Europejskiej wchodzą szefowie państw i rządów krajów UE. Odpowiada ona za wyznaczanie ogólnego kierunku polityki UE.

Strona internetowa
https://www.consilium.europa.eu/en/
Tel.
+32 2 281 61 11
Adres
Rue de la Loi/Wetstraat 175, 1048 Bruxelles/Brussel, Belgium
  • Instytucja UE

Rada Unii Europejskiej

W skład Rady Unii Europejskiej wchodzą ministrowie z krajów UE, którzy spotykają się, aby omawiać, zmieniać i przyjmować akty prawne.

Strona internetowa
http://www.consilium.europa.eu/en/
Tel.
+32 2 281 61 11
Adres
Rue de la Loi / Wetstraat, 175, 1048 Bruxelles/Brussel, Belgium