Skip to main content

Rodzaje instytucji i organów

Filtruj według

Rodzaje instytucji i organów (76)

RSS
Wyświetlają się wyniki od 20 do 40
Agencja zdecentralizowana

Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn wspiera starania na rzecz osiągnięcia równouprawnienia płci w UE.

Strona internetowa
http://eige.europa.eu/
E-mail
Tel.
+370 5 215 7400
Adres
Gedimino pr. 16, 01103 Vilnius Lietuva, Lithuania
Organ UE

Europejski Inspektor Ochrony Danych czuwa nad tym, by instytucje i organy UE chroniły dane osobowe podczas przetwarzania danych.

Strona internetowa
https://edps.europa.eu/_en
Tel.
+32 2 283 19 00
Adres
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruxelles/Brussel, Belgium
Agencja zdecentralizowana

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych doradza instytucjom Unii na temat sposobów utrzymania sprawnie funkcjonującego i stabilnego systemu finansowego.

Strona internetowa
https://eiopa.europa.eu/
E-mail
Tel.
+49 (0) 69 95 11 19 20
Adres
Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt am Main, Germany
Inna agencja

Europejski Instytut Innowacji i Technologii dąży do zwiększenia innowacyjności poprzez współpracę między sektorem przedsiębiorstw a organizacjami edukacyjnymi.

Strona internetowa
http://eit.europa.eu/
Tel.
+36 14 819 300
Adres
Budapest, Infopark 1/E, Neumann Janos utca, 1117, Hungary
Organ UE

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny to organ doradczy UE, który wydaje opinie skierowane do pozostałych instytucji Unii.

Strona internetowa
https://www.eesc.europa.eu/
Tel.
+32 2 546 90 11
Adres
Rue Belliard/Belliardstraat 99, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgium
Agencja zdecentralizowana

Europejski Urząd ds. Pracy dba o właściwe stosowanie w UE przepisów zabezpieczenia społecznego i prawa pracy o wymiarze transgranicznym.

Strona internetowa
https://ela.europa.eu/
Agencja zdecentralizowana

Europejska Agencja Leków chroni i promuje zdrowie ludzi i zwierząt poprzez ocenę i monitorowanie produktów leczniczych w UE.

Strona internetowa
https://www.ema.europa.eu/en
Tel.
+31 88 781 6000
Adres
Domenico Scarlattilaan 6, 1083 HS Amsterdam, Netherlands
Agencja zdecentralizowana

EMCDDA przekazuje UE niezależne informacje na temat narkotyków i narkomanii, dzięki którym prawodawcy mogą opracowywać skuteczną politykę antynarkotykową.

Strona internetowa
http://www.emcdda.europa.eu/
E-mail
Tel.
+351 21 121 02 00
Adres
Praça Europa 1, Cais do Sodré, 1249-289 Lisboa, Portugal
Agencja zdecentralizowana

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego zapewnia wiedzę ogólną i fachową pozwalającą zwiększyć bezpieczeństwo morskie i ochronę na morzu oraz zmniejszyć zanieczyszczenie.

Strona internetowa
http://www.emsa.europa.eu/
E-mail
Tel.
+351 21 1209 200
Adres
Praça Europa 4, 1249-206 Lisbon, Portugal
Agencja zdecentralizowana

Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA) ma za zadanie zapewnić jednakowy poziom bezpieczeństwa cybernetycznego w całej Europie.

Strona internetowa
http://www.enisa.europa.eu/
E-mail
Tel.
+30 28 14 40 9711
Adres
Agamemnonos 14, Chalandri 15231, Attiki, Greece
Służba międzyinstytucjonalna UE

EPSO prowadzi procedury naboru wykwalifikowanych pracowników do instytucji, organów i agencji UE.

Strona internetowa
https://epso.europa.eu/en
Tel.
+ 32 (0) 2 299 11 11
Adres
25, Avenue du Cortenbergh, 1000 Bruxelles/Brussel, Belgium
Agencja zdecentralizowana

Agencja Kolejowa Unii Europejskiej dąży do usprawnienia systemu kolejowego w UE, opracowując wspólne normy techniczne i normy bezpieczeństwa obowiązujące w całej UE.

Strona internetowa
http://www.era.europa.eu/
Tel.
+33 3 27 09 65 00
Adres
120 rue Marc Lefrancq, 59300 Valenciennes, France
Agencja wykonawcza

Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych zarządza unijnymi programami badawczymi.

Tel.
+32 2 299 11 11
Adres
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
Osoba prawna należąca do Unii Europejskiej

Europejska Rada Ochrony Danych przedstawia wytyczne i zalecenia w kwestii stosowania przepisów dotyczących ochrony danych w UE.

Strona internetowa
https://edpb.europa.eu/edpb_en
E-mail
Adres
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruxelles/Brussel, Belgium
Organ UE

Europejska Służba Działań Zewnętrznych jest unijną służbą dyplomatyczną, która prowadzi politykę zagraniczną i bezpieczeństwa UE.

Strona internetowa
https://www.eeas.europa.eu
Tel.
+32 2 584 11 11
Agencja zdecentralizowana

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych jest niezależnym organem UE zapewniającym ochronę stabilności systemu finansowego UE.

Strona internetowa
https://www.esma.europa.eu/
Tel.
+33 1 58 36 43 21
Adres
201-203 Rue de Bercy, 75012 Paris, France
Agencja zdecentralizowana

Europejska Fundacja Kształcenia wspiera kraje partnerskie UE w przeprowadzeniu reform ich systemów kształcenia i szkolenia.

Strona internetowa
https://www.etf.europa.eu/en
Tel.
+39 011 630 22 22
Adres
Villa Gualino, Viale Settimio Severo 65, 10133 Torino TO, Italy
Instytucja UE

Europejski Trybunał Obrachunkowy zapewnia, aby środki UE zostały prawidłowo rozliczone oraz aby wszystkie środki zostały uzyskane i wydane zgodnie z unijnymi przepisami finansowymi.

Strona internetowa
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/ecadefault.aspx
Tel.
+352 4398 1
Adres
12, rue Alcide De Gasperi, 1615 Luxembourg, Luxembourg
Agencja zdecentralizowana

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy pomaga sprawić, by miejsca pracy były bezpieczniejsze, zdrowsze i bardziej produktywne.

Strona internetowa
https://osha.europa.eu/en
E-mail
Tel.
+34 944-358-400
Adres
12 Santiago de Compostela (Edificio Miribilla), 5th Floor, 48003 Bilbao Vizcaya, Spain