Skip to main content

Rodzaje instytucji i organów

Filtruj według

Rodzaje instytucji i organów (76)

RSS
Wyświetlają się wyniki od 20 do 40
 • Agencja zdecentralizowana

EIGE

Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn wspiera starania na rzecz osiągnięcia równouprawnienia płci w UE.

Strona internetowa
http://eige.europa.eu/
E-mail
Tel.
+370 5 215 7400
Adres
Gedimino pr. 16, 01103 Vilnius Lietuva, Lithuania
 • Organ UE

EIOD

Europejski Inspektor Ochrony Danych czuwa nad tym, by instytucje i organy UE chroniły dane osobowe podczas przetwarzania danych.

Strona internetowa
https://edps.europa.eu/_en
Tel.
+32 2 283 19 00
Adres
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Agencja zdecentralizowana

EIOPA

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych doradza instytucjom Unii na temat sposobów utrzymania sprawnie funkcjonującego i stabilnego systemu finansowego.

Strona internetowa
https://eiopa.europa.eu/
E-mail
Tel.
+49 (0) 69 95 11 19 20
Adres
Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt am Main, Germany
 • Inna agencja

EIT

Europejski Instytut Innowacji i Technologii dąży do zwiększenia innowacyjności poprzez współpracę między sektorem przedsiębiorstw a organizacjami edukacyjnymi.

Strona internetowa
http://eit.europa.eu/
Tel.
+36 14 819 300
Adres
Budapest, Infopark 1/E, Neumann Janos utca, 1117, Hungary
 • Organ UE

EKES

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny to organ doradczy UE, który wydaje opinie skierowane do pozostałych instytucji Unii.

Strona internetowa
https://www.eesc.europa.eu/
Tel.
+32 2 546 90 11
Adres
Rue Belliard/Belliardstraat 99, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Agencja zdecentralizowana

ELA

Europejski Urząd ds. Pracy dba o właściwe stosowanie w UE przepisów zabezpieczenia społecznego i prawa pracy o wymiarze transgranicznym.

Strona internetowa
https://ela.europa.eu/
 • Agencja zdecentralizowana

EMA

Europejska Agencja Leków chroni i promuje zdrowie ludzi i zwierząt poprzez ocenę i monitorowanie produktów leczniczych w UE.

Strona internetowa
https://www.ema.europa.eu/en
Tel.
+31 88 781 6000
Adres
Domenico Scarlattilaan 6, 1083 HS Amsterdam, Netherlands
 • Agencja zdecentralizowana

EMCDDA

EMCDDA przekazuje UE niezależne informacje na temat narkotyków i narkomanii, dzięki którym prawodawcy mogą opracowywać skuteczną politykę antynarkotykową.

Strona internetowa
http://www.emcdda.europa.eu/
E-mail
Tel.
+351 21 121 02 00
Adres
Praça Europa 1, Cais do Sodré, 1249-289 Lisboa, Portugal
 • Agencja zdecentralizowana

EMSA

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego zapewnia wiedzę ogólną i fachową pozwalającą zwiększyć bezpieczeństwo morskie i ochronę na morzu oraz zmniejszyć zanieczyszczenie.

Strona internetowa
http://www.emsa.europa.eu/
E-mail
Tel.
+351 21 1209 200
Adres
Praça Europa 4, 1249-206 Lisbon, Portugal
 • Agencja zdecentralizowana

ENISA

Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA) ma za zadanie zapewnić jednakowy poziom bezpieczeństwa cybernetycznego w całej Europie.

Strona internetowa
http://www.enisa.europa.eu/
E-mail
Tel.
+30 28 14 40 9711
Adres
Agamemnonos 14, Chalandri 15231, Attiki, Greece
 • Służba międzyinstytucjonalna UE

EPSO

EPSO prowadzi procedury naboru wykwalifikowanych pracowników do instytucji, organów i agencji UE.

Strona internetowa
https://epso.europa.eu/en
Tel.
+ 32 (0) 2 299 11 11
Adres
25, Avenue du Cortenbergh, 1000 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Agencja zdecentralizowana

ERA

Agencja Kolejowa Unii Europejskiej dąży do usprawnienia systemu kolejowego w UE, opracowując wspólne normy techniczne i normy bezpieczeństwa obowiązujące w całej UE.

Strona internetowa
http://www.era.europa.eu/
Tel.
+33 3 27 09 65 00
Adres
120 rue Marc Lefrancq, 59300 Valenciennes, France
 • Agencja wykonawcza

ERCEA

Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych zarządza unijnymi programami badawczymi.

Tel.
+32 2 299 11 11
Adres
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Osoba prawna należąca do Unii Europejskiej

EROD

Europejska Rada Ochrony Danych przedstawia wytyczne i zalecenia w kwestii stosowania przepisów dotyczących ochrony danych w UE.

Strona internetowa
https://edpb.europa.eu/edpb_en
E-mail
Adres
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Organ UE

ESDZ

Europejska Służba Działań Zewnętrznych jest unijną służbą dyplomatyczną, która prowadzi politykę zagraniczną i bezpieczeństwa UE.

Strona internetowa
https://www.eeas.europa.eu
Tel.
+32 2 584 11 11
 • Agencja zdecentralizowana

ESMA

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych jest niezależnym organem UE zapewniającym ochronę stabilności systemu finansowego UE.

Strona internetowa
https://www.esma.europa.eu/
Tel.
+33 1 58 36 43 21
Adres
201-203 Rue de Bercy, 75012 Paris, France
 • Agencja zdecentralizowana

ETF

Europejska Fundacja Kształcenia wspiera kraje partnerskie UE w przeprowadzeniu reform ich systemów kształcenia i szkolenia.

Strona internetowa
https://www.etf.europa.eu/en
Tel.
+39 011 630 22 22
Adres
Villa Gualino, Viale Settimio Severo 65, 10133 Torino TO, Italy
 • Instytucja UE

ETO

Europejski Trybunał Obrachunkowy zapewnia, aby środki UE zostały prawidłowo rozliczone oraz aby wszystkie środki zostały uzyskane i wydane zgodnie z unijnymi przepisami finansowymi.

Strona internetowa
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/ecadefault.aspx
Tel.
+352 4398 1
Adres
12, rue Alcide De Gasperi, 1615 Luxembourg, Luxembourg
 • Agencja zdecentralizowana

EU-OSHA

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy pomaga sprawić, by miejsca pracy były bezpieczniejsze, zdrowsze i bardziej produktywne.

Strona internetowa
https://osha.europa.eu/en
E-mail
Tel.
+34 944-358-400
Adres
12 Santiago de Compostela (Edificio Miribilla), 5th Floor, 48003 Bilbao Vizcaya, Spain