Skip to main content

Rodzaje instytucji i organów

Filtruj według

Rodzaje instytucji i organów (76)

RSS
Wyświetlają się wyniki od 60 do 76
  • Instytucja UE

Rada Unii Europejskiej

W skład Rady Unii Europejskiej wchodzą ministrowie z krajów UE, którzy spotykają się, aby omawiać, zmieniać i przyjmować akty prawne.

Strona internetowa
http://www.consilium.europa.eu/en/
Tel.
+32 2 281 61 11
Adres
Rue de la Loi / Wetstraat, 175, 1048 Bruxelles/Brussel, Belgium
  • Agencja wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa

SatCen

Centrum Satelitarne Unii Europejskiej wykonuje zdjęcia satelitarne i lotnicze na potrzeby wspólnych działań UE z zakresu polityki zagranicznej oraz polityki bezpieczeństwa i obrony.

Strona internetowa
https://www.satcen.europa.eu/
E-mail
Tel.
+34 91 678 60 00
Adres
Apdo. de Correos 511, 28850 Torrejón de Ardoz, Madrid, Spain
  • Wspólne przedsięwzięcie UE

SESAR 3

Wspólne Przedsięwzięcie SESAR 3 wykorzystuje badania naukowe i innowacje w celu modernizacji europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym i przyśpieszenia realizacji cyfrowej europejskiej przestrzeni powietrznej.

Strona internetowa
https://www.sesarju.eu/
E-mail
Tel.
+32 2 507 80 00
Adres
SESAR 3 Joint Undertaking, Avenue de Cortenberg 100, 1000 Bruxelles/Brussel, Belgium
  • Agencja zdecentralizowana

SRB

Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji ustanawia standardowe zasady i procedury oraz dokonuje praktycznych ustaleń na potrzeby restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków w UE.

Strona internetowa
http://srb.europa.eu/
Adres
Treurenberg 22, 1049 Brussels, Belgium
  • Wspólne przedsięwzięcie UE
  • Wspólne Przedsięwzięcie S2R

Wspólne Europejskie Przedsięwzięcie Kolejowe

Celem Wspólnego Europejskiego Przedsięwzięcia Kolejowego jest stworzenie wydajnej, elastycznej, zrównoważonej, niezawodnej i zintegrowanej europejskiej sieci kolejowej, która będzie służyć przewozom osób i towarów.

Strona internetowa
https://rail-research.europa.eu/
E-mail
Adres
Avenue de la Toison d’Or 56-60/Gulden-Vlieslaan 56-60, 1060 Brussels, Belgium
  • Wspólne przedsięwzięcie UE

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Inicjatywy w dziedzinie Innowacji w Ochronie Zdrowia (IHI JU)

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Inicjatywy w dziedzinie Innowacji w Ochronie Zdrowia przekształca badania naukowe i innowacje w dziedzinie zdrowia w realne korzyści dla pacjentów i społeczeństwa oraz sprawia, że europejski sektor opieki zdrowotnej staje się konkurencyjny na świecie.

Strona internetowa
https://www.ihi.europa.eu/
E-mail
Tel.
+32 2 221 81 81
Adres
IHI JU, TO 56, 1049 Bruxelles / Brussel, Belgium