Skip to main content
Vlajka Európskej únie Vlajka Európskej únie

Profily inštitúcií a orgánov

Usporiadať podľa

Profily inštitúcií a orgánov (45)

RSS
Zobrazujú sa výsledky 1 až 20
 • Decentralizovaná agentúra

acer

Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky sa usiluje dosiahnuť konkurencieschopnejší, účinnejší a bezpečnejší trh s energiou.

Webové sídlo
https://www.acer.europa.eu/
E-mailová adresa
Telefónne číslo
+386 8 205 34 00
Adresa
Trg republike 3, 1000 Ljubljana, Slovenia
 • Decentralizovaná agentúra

CEPOL

Agentúra CEPOL rozvíja a organizuje programy odbornej prípravy pre policajné útvary a ďalších príslušníkov orgánov presadzovania práva v EÚ.

Webové sídlo
https://www.cepol.europa.eu/
E-mailová adresa
Adresa
Budapest, Pf.314, 1903, Hungary
 • Decentralizovaná agentúra

cpvo

Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín udeľuje práva duševného vlastníctva novým odrodám rastlín v EÚ.

Webové sídlo
https://cpvo.europa.eu/en
E-mailová adresa
Telefónne číslo
+33 2 41 25 64 00
Adresa
3 boulevard Maréchal Foch, 49101 Angers 02, France
 • Decentralizovaná agentúra

EASA

Európska agentúra pre bezpečnosť letectva presadzuje spoločné bezpečnostné a environmentálne normy pre civilné letectvo v EÚ.

Webové sídlo
http://easa.europa.eu/
E-mailová adresa
Telefónne číslo
+49 221 8999 000
Adresa
Konrad-Adenauer-Ufer 3, 50668 D-50668 Köln, Germany
 • Decentralizovaná agentúra

EBA

Európsky orgán pre bankovníctvo pracuje na vykonávaní štandardných pravidiel pre bankovú reguláciu a dohľad vo všetkých krajinách EÚ.

Webové sídlo
http://www.eba.europa.eu/
E-mailová adresa
Telefónne číslo
+33 (0)1 86 52 70 00
Adresa
Tour Europlaza, 20 Avenue André-Prothin, 92400 Courbevoie, France
 • Decentralizovaná agentúra

ECDC

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb pomáha pripraviť vlády EÚ na zastavenie šírenia infekčných chorôb.

Webové sídlo
https://ecdc.europa.eu/en/home
E-mailová adresa
Telefónne číslo
+46 8 586 010 00
Adresa
Gustav III:s Boulevard 40, 16973 Solna, Sweden
 • Decentralizovaná agentúra

ECHA

Európska chemická agentúra vykonáva právne predpisy EÚ v oblasti chemikálií.

Webové sídlo
https://echa.europa.eu/en/home
Telefónne číslo
+358 9 6861 80
Adresa
Telakkakatu 6, 00150 Helsinki, Finland
 • Decentralizovaná agentúra

EEA

The European Environment Agency provides independent information to EU countries on developing, implementing and evaluating environmental policies.

Webové sídlo
http://www.eea.europa.eu/
Telefónne číslo
+45 33 36 71 00
Adresa
Kongens Nytorv 6, 1050 København K, Denmark
 • Decentralizovaná agentúra

EFCA

Európska agentúra pre kontrolu rybárstva presadzuje spoločné normy pre kontrolu, inšpekciu a dozor v rámci spoločnej rybárskej politiky EÚ.

Webové sídlo
http://www.efca.europa.eu/en
Telefónne číslo
+34 986 12 06 10
Adresa
Edificio Odriozola, Avenida García Barbón 4, 36201 Vigo Pontevedra, Spain
 • Decentralizovaná agentúra

EFSA

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín poskytuje nezávislé vedecké údaje a poradenstvo o možných rizikách v potravinovom reťazci.

Webové sídlo
https://www.efsa.europa.eu/
Telefónne číslo
+39 0521 036 111
Adresa
Via Carlo Magno 1A, 43126 Parma PR, Italy
 • Decentralizovaná agentúra

EIGE

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť podporuje úsilia dosiahnuť rodovú rovnosť v EÚ.

Webové sídlo
http://eige.europa.eu/
E-mailová adresa
Telefónne číslo
+370 5 215 7400
Adresa
Gedimino pr. 16, 01103 Vilnius Lietuva, Lithuania
 • Decentralizovaná agentúra

EIOPA

Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov radí inštitúciám EÚ, ako zachovať účinný a stabilný finančný systém.

Webové sídlo
https://eiopa.europa.eu/
E-mailová adresa
Telefónne číslo
+49 (0) 69 95 11 19 20
Adresa
Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt am Main, Germany
 • Decentralizovaná agentúra

ELA

Európsky orgán práce zabezpečuje, aby sa v EÚ riadne uplatňovali pravidlá týkajúce sa cezhraničnej mobility pracovnej sily a sociálneho zabezpečenia.

 • Decentralizovaná agentúra

EMA

Európska agentúra pre lieky chráni a podporuje zdravie ľudí a zvierat prostredníctvom hodnotenia a monitorovania liekov v EÚ.

Webové sídlo
https://www.ema.europa.eu/en
Telefónne číslo
+31 88 781 6000
Adresa
Domenico Scarlattilaan 6, 1083 HS Amsterdam, Netherlands
 • Decentralizovaná agentúra

EMCDDA

Centrum EMCDDA poskytuje EÚ nezávislé informácie o drogách a drogovej závislosti, aby zákonodarcovia mohli vypracovať účinné protidrogové politiky.

Webové sídlo
http://www.emcdda.europa.eu/
E-mailová adresa
Telefónne číslo
+351 21 121 02 00
Adresa
Praça Europa 1, Cais do Sodré, 1249-289 Lisboa, Portugal
 • Decentralizovaná agentúra

EMSA

Európska námorná bezpečnostná agentúra poskytuje vedomosti a odborné znalosti s cieľom zlepšiť námornú bezpečnosť a ochranu námornej dopravy a znížiť znečistenie.

Webové sídlo
http://www.emsa.europa.eu/
E-mailová adresa
Telefónne číslo
+351 21 1209 200
Adresa
Praça Europa 4, 1249-206 Lisbon, Portugal
 • Decentralizovaná agentúra

ENISA

Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA) sa zameriava na dosiahnutie vysokej spoločnej úrovne kybernetickej bezpečnosti v celej Európe.

Webové sídlo
http://www.enisa.europa.eu/
E-mailová adresa
Telefónne číslo
+30 28 14 40 9711
Adresa
Agamemnonos 14, Chalandri 15231, Attiki, Greece
 • Decentralizovaná agentúra

ERA

Cieľom Železničnej agentúry Európskej únie je zlepšiť železničný systém EÚ vypracovaním spoločných technických a bezpečnostných noriem pre celú EÚ.

Webové sídlo
http://www.era.europa.eu/
Telefónne číslo
+33 3 27 09 65 00
Adresa
120 rue Marc Lefrancq, 59300 Valenciennes, France
 • Decentralizovaná agentúra

ESMA

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy je nezávislý orgán EÚ, ktorý chráni stabilitu finančného systému EÚ.

Webové sídlo
https://www.esma.europa.eu/
Telefónne číslo
+33 1 58 36 43 21
Adresa
201-203 Rue de Bercy, 75012 Paris, France