Skip to main content
Vlajka Európskej únie Vlajka Európskej únie

Profily inštitúcií a orgánov

Usporiadať podľa

Profily inštitúcií a orgánov (6)

RSS
Zobrazujú sa výsledky 1 až 6
Druh organizácie EÚ
  • Výkonná agentúra

EISMEA

Táto výkonná agentúra Komisie riadi programy EÚ, ktoré pomáhajú malým podnikom udržať si konkurencieschopnosť, ako aj programy týkajúce sa výskumu, životného prostredia, energetiky a odvetvia rybolovu.

Telefónne číslo
+32 2 299 11 11
Adresa
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
  • Výkonná agentúra

CINEA

Výkonná agentúra pre inovácie a siete riadi programy EÚ v oblasti dopravy, energetiky a telekomunikácií.

Webové sídlo
https://cinea.ec.europa.eu
E-mailová adresa
Telefónne číslo
+32 2 299 11 11
Adresa
European Commission, W910, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
  • Výkonná agentúra

EACEA

Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru (EACEA) riadi financovanie vzdelávania, kultúry, audiovizuálneho sektora, športu, občianstva a dobrovoľníctva.

Telefónne číslo
+32 2 299 11 11
Adresa
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
  • Výkonná agentúra

ERCEA

Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum riadi programy EÚ pre výskum.

Telefónne číslo
+32 2 299 11 11
Adresa
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
  • Výkonná agentúra

Európska výkonná agentúra pre výskum (REA)

Výkonná agentúra pre výskum je orgán financujúci výskum a inovácie. Spravuje výskumné granty EÚ.

Telefónne číslo
+32 2 299 11 11
Adresa
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
  • Výkonná agentúra

HaDEA

Výkonná agentúra pre zdravie a digitalizáciu (HaDEA) realizuje cieľ Európskej komisie pomôcť pri obnove Európy po pandémii ochorenia COVID-19 tak, aby sa nová Európa stala ekologickejšou, digitálnejšou, odolnejšou a lepšie pripravenou na súčasné a budúce výzvy.

Telefónne číslo
+32 2 299 11 11
Adresa
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium