Skip to main content
Vlajka Európskej únie Vlajka Európskej únie

Profily inštitúcií a orgánov

Usporiadať podľa

Profily inštitúcií a orgánov (16)

RSS
Zobrazujú sa výsledky 1 až 16
  • Výkonná agentúra

EISMEA

Táto výkonná agentúra Komisie riadi programy EÚ, ktoré pomáhajú malým podnikom udržať si konkurencieschopnosť, ako aj programy týkajúce sa výskumu, životného prostredia, energetiky a odvetvia rybolovu.

Telefónne číslo
+32 2 299 11 11
Adresa
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
  • Výkonná agentúra

CINEA

Výkonná agentúra pre inovácie a siete riadi programy EÚ v oblasti dopravy, energetiky a telekomunikácií.

Webové sídlo
https://cinea.ec.europa.eu
E-mailová adresa
Telefónne číslo
+32 2 299 11 11
Adresa
European Commission, W910, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
  • Výkonná agentúra

EACEA

Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru (EACEA) riadi financovanie vzdelávania, kultúry, audiovizuálneho sektora, športu, občianstva a dobrovoľníctva.

Telefónne číslo
+32 2 299 11 11
Adresa
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
  • Výkonná agentúra

ERCEA

Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum riadi programy EÚ pre výskum.

Telefónne číslo
+32 2 299 11 11
Adresa
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
  • Výkonná agentúra

Európska výkonná agentúra pre výskum (REA)

Výkonná agentúra pre výskum je orgán financujúci výskum a inovácie. Spravuje výskumné granty EÚ.

Telefónne číslo
+32 2 299 11 11
Adresa
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
  • Výkonná agentúra

HaDEA

Výkonná agentúra pre zdravie a digitalizáciu (HaDEA) realizuje cieľ Európskej komisie pomôcť pri obnove Európy po pandémii ochorenia COVID-19 tak, aby sa nová Európa stala ekologickejšou, digitálnejšou, odolnejšou a lepšie pripravenou na súčasné a budúce výzvy.

Telefónne číslo
+32 2 299 11 11
Adresa
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
  • Spoločný podnik EÚ

SESAR 3

Spoločný podnik SESAR 3 využíva výskum a inovácie na modernizáciu európskeho systému manažmentu letovej prevádzky a urýchlenie dosiahnutia digitálneho európskeho neba.

Webové sídlo
https://www.sesarju.eu/
E-mailová adresa
Telefónne číslo
+32 2 507 80 00
Adresa
SESAR 3 Joint Undertaking, Avenue de Cortenberg 100, 1000 Bruxelles/Brussel, Belgium
  • Spoločný podnik EÚ

Spoločný podnik Globálne zdravie EDCTP3

Spoločný podnik Globálne zdravie EDCTP3 podporuje kolaboratívny výskum zameraný na vývoj prístupných, vhodných a cenovo dostupných lekárskych zásahov na boj proti infekčným chorobám súvisiacim s chudobou v subsaharskej Afrike.

  • Spoločný podnik EÚ

Spoločný podnik pre čisté letectvo

Spoločný podnik pre čisté letectvo vyvíja inovačné technológie na zníženie emisií CO2 z lietadiel a hluku.

Webové sídlo
https://www.clean-aviation.eu/
Telefónne číslo
+32 2 221 81 52
Adresa
Clean Aviation Joint Undertaking, White Atrium Building TO56, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
  • Spoločný podnik EÚ

Spoločný podnik pre iniciatívu Inovatívne zdravotníctvo

Spoločný podnik pre iniciatívu Inovatívne zdravotníctvo pretavuje výsledky výskumu a inovácií v oblasti zdravia do skutočných prínosov pre pacientov a spoločnosť a vďaka nemu sa európsky zdravotnícky priemysel stáva celosvetovo konkurencieschopným.

Webové sídlo
https://www.ihi.europa.eu/
E-mailová adresa
Telefónne číslo
+32 2 221 81 81
Adresa
IHI JU, TO 56, 1049 Bruxelles / Brussel, Belgium