Skip to main content
Vlajka Európskej únie Vlajka Európskej únie

Profily inštitúcií a orgánov

Usporiadať podľa

Profily inštitúcií a orgánov (7)

RSS
Zobrazujú sa výsledky 1 až 7
Druh organizácie EÚ
  • Inštitúcia EÚ

ECB

Európska centrálna banka riadi euro a uskutočňuje hospodársku a menovú politiku EÚ.

Webové sídlo
http://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html
Telefónne číslo
+49 69 13 44 0
Adresa
Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt-am-Main, Germany
  • Inštitúcia EÚ

EDA

Európsky dvor audítorov zaisťuje, aby sa finančné prostriedky EÚ správne vykazovali a aby sa vyberali a vynakladalo sa s nimi v súlade s finančnými pravidlami EÚ.

Webové sídlo
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/ecadefault.aspx
Telefónne číslo
+352 4398 1
Adresa
12, rue Alcide De Gasperi, 1615 Luxembourg, Luxembourg
  • Inštitúcia EÚ

Európska komisia

Európska komisia navrhuje právne predpisy, zaisťuje riadne uplatňovanie právnych predpisov EÚ a riadi finančné programy EÚ.

Webové sídlo
https://commission.europa.eu/index_en
Telefónne číslo
+32 2 299 11 11
Adresa
Rue de la Loi / Wetstraat 200, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
  • Inštitúcia EÚ

Európska rada

Európska rada spája hlavy štátov a predsedov vlád krajín EÚ. Je zodpovedná za všeobecné politické smerovanie EÚ.

Webové sídlo
https://www.consilium.europa.eu/en/
Telefónne číslo
+32 2 281 61 11
Adresa
Rue de la Loi/Wetstraat 175, 1048 Bruxelles/Brussel, Belgium
  • Inštitúcia EÚ

Európsky parlament

Európsky parlament je zložený z priamo volených poslancov z každej krajiny EÚ, ktorí prerokúvajú a pozmeňujú zákony.

Webové sídlo
http://www.europarl.europa.eu/portal/en
Telefónne číslo
+32 2 284 21 11
Adresa
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruxelles/Brussel, Belgium
  • Inštitúcia EÚ

Rada Európskej únie

Rada Európskej únie je zložená z ministrov vlád EÚ, ktorí sa stretávajú, aby prerokúvali, pozmeňovali a prijímali zákony.

Webové sídlo
http://www.consilium.europa.eu/en/
Telefónne číslo
+32 2 281 61 11
Adresa
Rue de la Loi / Wetstraat, 175, 1048 Bruxelles/Brussel, Belgium