Skip to main content
Vlajka Európskej únie Vlajka Európskej únie

Profily inštitúcií a orgánov

Usporiadať podľa

Profily inštitúcií a orgánov (76)

RSS
Zobrazujú sa výsledky 20 až 40
 • Orgán EÚ

EIB

EIB ako klimatická banka EÚ poskytuje financovanie a odborné poradenstvo projektom, ktoré sa venujú zmene klímy, posilňujú európsku integráciu, propagujú rozvoj EÚ a podporujú politiky EÚ vo viac ako 160 krajinách.

Webové sídlo
https://www.eib.org/en/index.htm
Telefónne číslo
+352 43 79 1
Adresa
98-100 boulevard Konrad Adenauer, 2950 Luxembourg, Luxembourg
 • Decentralizovaná agentúra

EIGE

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť podporuje úsilia dosiahnuť rodovú rovnosť v EÚ.

Webové sídlo
http://eige.europa.eu/
E-mailová adresa
Telefónne číslo
+370 5 215 7400
Adresa
Gedimino pr. 16, 01103 Vilnius Lietuva, Lithuania
 • Decentralizovaná agentúra

EIOPA

Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov radí inštitúciám EÚ, ako zachovať účinný a stabilný finančný systém.

Webové sídlo
https://eiopa.europa.eu/
E-mailová adresa
Telefónne číslo
+49 (0) 69 95 11 19 20
Adresa
Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt am Main, Germany
 • Iná agentúra

EIT

Cieľom Európskeho inovačného a technologického inštitútu je zvýšiť inovácie na základe spolupráce medzi priemyslom a vzdelávacími organizáciami.

Webové sídlo
http://eit.europa.eu/
Telefónne číslo
+36 14 819 300
Adresa
Budapest, Infopark 1/E, Neumann Janos utca, 1117, Hungary
 • Decentralizovaná agentúra

ELA

Európsky orgán práce zabezpečuje, aby sa v EÚ riadne uplatňovali pravidlá týkajúce sa cezhraničnej mobility pracovnej sily a sociálneho zabezpečenia.

 • Decentralizovaná agentúra

EMA

Európska agentúra pre lieky chráni a podporuje zdravie ľudí a zvierat prostredníctvom hodnotenia a monitorovania liekov v EÚ.

Webové sídlo
https://www.ema.europa.eu/en
Telefónne číslo
+31 88 781 6000
Adresa
Domenico Scarlattilaan 6, 1083 HS Amsterdam, Netherlands
 • Decentralizovaná agentúra

EMCDDA

Centrum EMCDDA poskytuje EÚ nezávislé informácie o drogách a drogovej závislosti, aby zákonodarcovia mohli vypracovať účinné protidrogové politiky.

Webové sídlo
http://www.emcdda.europa.eu/
E-mailová adresa
Telefónne číslo
+351 21 121 02 00
Adresa
Praça Europa 1, Cais do Sodré, 1249-289 Lisboa, Portugal
 • Decentralizovaná agentúra

EMSA

Európska námorná bezpečnostná agentúra poskytuje vedomosti a odborné znalosti s cieľom zlepšiť námornú bezpečnosť a ochranu námornej dopravy a znížiť znečistenie.

Webové sídlo
http://www.emsa.europa.eu/
E-mailová adresa
Telefónne číslo
+351 21 1209 200
Adresa
Praça Europa 4, 1249-206 Lisbon, Portugal
 • Decentralizovaná agentúra

ENISA

Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA) sa zameriava na dosiahnutie vysokej spoločnej úrovne kybernetickej bezpečnosti v celej Európe.

Webové sídlo
http://www.enisa.europa.eu/
E-mailová adresa
Telefónne číslo
+30 28 14 40 9711
Adresa
Agamemnonos 14, Chalandri 15231, Attiki, Greece
 • Medziinštitucionálna služba EÚ

EPSO

Úrad EPSO zabezpečuje kvalitné výberové konania na nábor zamestnancov pre inštitúcie, orgány a agentúry EÚ.

Webové sídlo
https://epso.europa.eu/en
Telefónne číslo
+ 32 (0) 2 299 11 11
Adresa
25, Avenue du Cortenbergh, 1000 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Decentralizovaná agentúra

ERA

Cieľom Železničnej agentúry Európskej únie je zlepšiť železničný systém EÚ vypracovaním spoločných technických a bezpečnostných noriem pre celú EÚ.

Webové sídlo
http://www.era.europa.eu/
Telefónne číslo
+33 3 27 09 65 00
Adresa
120 rue Marc Lefrancq, 59300 Valenciennes, France
 • Výkonná agentúra

ERCEA

Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum riadi programy EÚ pre výskum.

Telefónne číslo
+32 2 299 11 11
Adresa
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Decentralizovaná agentúra

ESMA

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy je nezávislý orgán EÚ, ktorý chráni stabilitu finančného systému EÚ.

Webové sídlo
https://www.esma.europa.eu/
Telefónne číslo
+33 1 58 36 43 21
Adresa
201-203 Rue de Bercy, 75012 Paris, France
 • Orgán EÚ

ESVČ

Európska služba pre vonkajšiu činnosť je diplomatickou službou EÚ a vykonáva zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ.

Webové sídlo
https://www.eeas.europa.eu
Telefónne číslo
+32 2 584 11 11
 • Decentralizovaná agentúra

ETF

Európska nadácia pre odborné vzdelávanie podporuje partnerské krajiny EÚ pri reformách ich systémov vzdelávania a odbornej prípravy.

Webové sídlo
https://www.etf.europa.eu/en
Telefónne číslo
+39 011 630 22 22
Adresa
Villa Gualino, Viale Settimio Severo 65, 10133 Torino TO, Italy
 • Decentralizovaná agentúra

EU-OSHA

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci prispieva k tomu, aby sa pracoviská stali bezpečnejšími, zdravšími a produktívnejšími.

Webové sídlo
https://osha.europa.eu/en
E-mailová adresa
Telefónne číslo
+34 944-358-400
Adresa
12 Santiago de Compostela (Edificio Miribilla), 5th Floor, 48003 Bilbao Vizcaya, Spain
 • Agentúra spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky

EUISS

Inštitút Európskej únie pre bezpečnostné štúdie analyzuje otázky zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej politiky.

Webové sídlo
http://www.iss.europa.eu/
E-mailová adresa
Telefónne číslo
+33 1 56 89 19 30
Adresa
100 avenue de Suffren, 75015 Paris, France
 • Decentralizovaná agentúra

Eurojust

Eurojust podporuje justičnú spoluprácu v EÚ, ktorá sa týka viacerých cezhraničných trestných činov, ako sú terorizmus, obchodovanie s drogami či počítačová kriminalita.

Webové sídlo
https://www.eurojust.europa.eu/
E-mailová adresa
Telefónne číslo
+31 70 412 50 00
Adresa
Johan de Wittlaan 9, 2517 JR Den Haag, Netherlands