Skip to main content
Vlajka Európskej únie Vlajka Európskej únie

Profily inštitúcií a orgánov

Usporiadať podľa

Profily inštitúcií a orgánov (76)

RSS
Zobrazujú sa výsledky 40 až 60
 • Decentralizovaná agentúra

Eurojust

Eurojust podporuje justičnú spoluprácu v EÚ, ktorá sa týka viacerých cezhraničných trestných činov, ako sú terorizmus, obchodovanie s drogami či počítačová kriminalita.

Webové sídlo
https://www.eurojust.europa.eu/
E-mailová adresa
Telefónne číslo
+31 70 412 50 00
Adresa
Johan de Wittlaan 9, 2517 JR Den Haag, Netherlands
 • Decentralizovaná agentúra

Europol

Europol podporuje agentúry presadzovania práva EÚ v boji proti rozsiahlej trestnej činnosti, ako je terorizmus, podvod či obchodovanie s drogami.

Webové sídlo
https://www.europol.europa.eu/
Telefónne číslo
+31 70 302 50 00
Adresa
Eisenhowerlaan 73, 2517 KK Den Haag, Netherlands
 • Inštitúcia EÚ

Európska komisia

Európska komisia navrhuje právne predpisy, zaisťuje riadne uplatňovanie právnych predpisov EÚ a riadi finančné programy EÚ.

Webové sídlo
https://commission.europa.eu/index_en
Telefónne číslo
+32 2 299 11 11
Adresa
Rue de la Loi / Wetstraat 200, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Decentralizovaná agentúra

Európska prokuratúra

Európska prokuratúra (EPPO) je nezávislý orgán EÚ, ktorý vyšetruje, stíha a podáva žaloby v súvislosti s trestnými činmi poškodzujúcimi finančné záujmy EÚ.

 • Inštitúcia EÚ

Európska rada

Európska rada spája hlavy štátov a predsedov vlád krajín EÚ. Je zodpovedná za všeobecné politické smerovanie EÚ.

Webové sídlo
https://www.consilium.europa.eu/en/
Telefónne číslo
+32 2 281 61 11
Adresa
Rue de la Loi/Wetstraat 175, 1048 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Výkonná agentúra

Európska výkonná agentúra pre výskum (REA)

Výkonná agentúra pre výskum je orgán financujúci výskum a inovácie. Spravuje výskumné granty EÚ.

Telefónne číslo
+32 2 299 11 11
Adresa
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Orgán EÚ

Európsky ombudsman

Európsky ombudsman vyšetruje sťažnosti na inštitúcie alebo orgány EÚ, ktoré sa týkajú nesprávnych úradných postupov.

Webové sídlo
https://www.ombudsman.europa.eu/en/home
Telefónne číslo
+33 3 88 17 23 13
Adresa
1 avenue du Président Robert Schuman, 67001 Strasbourg CS 30403, France
 • Inštitúcia EÚ

Európsky parlament

Európsky parlament je zložený z priamo volených poslancov z každej krajiny EÚ, ktorí prerokúvajú a pozmeňujú zákony.

Webové sídlo
http://www.europarl.europa.eu/portal/en
Telefónne číslo
+32 2 284 21 11
Adresa
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Decentralizovaná agentúra

EUSPA

The European Union Agency for the Space Programme supports EU investment in satellite and global navigation technologies.

Webové sídlo
https://www.euspa.europa.eu/
Telefónne číslo
+420 234 766 000
Adresa
Janovskeho 438/2, 170 00 Prague 7, Czechia
 • Agentúra Euratomu

F4E

Spoločný podnik Fusion for Energy je príspevkom EÚ k projektu výskumu jadrovej syntézy ITER.

Webové sídlo
http://fusionforenergy.europa.eu/
E-mailová adresa
Telefónne číslo
+34 93 320 18 00
Adresa
Torres Diagonal Litoral Edificio B3, C/ Josep Pla 2, 08019 Barcelona Barcelona, Spain
 • Decentralizovaná agentúra

FRA

Agentúra EÚ pre základné práva poskytuje nezávislé poradenstvo subjektom s rozhodovacími právomocami na úrovni EÚ a členských štátov v oblasti základných práv.

Webové sídlo
http://fra.europa.eu/en
Telefónne číslo
+43 1 580 30 0
Adresa
Schwarzenbergplatz 11, 1040 WIEN, Austria
 • Decentralizovaná agentúra

Frontex

Agentúra Frontex pomáha krajinám EÚ riadiť vonkajšie hranice a harmonizovať kontroly na hraniciach poskytovaním technickej podpory a odborných znalostí.

Webové sídlo
https://frontex.europa.eu/
Telefónne číslo
+48 22 205 95 00
Adresa
Plac Europejski 6, 00-844 Warsaw, Poland
 • Výkonná agentúra

HaDEA

Výkonná agentúra pre zdravie a digitalizáciu (HaDEA) realizuje cieľ Európskej komisie pomôcť pri obnove Európy po pandémii ochorenia COVID-19 tak, aby sa nová Európa stala ekologickejšou, digitálnejšou, odolnejšou a lepšie pripravenou na súčasné a budúce výzvy.

Telefónne číslo
+32 2 299 11 11
Adresa
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Inštitúcia EÚ

Rada Európskej únie

Rada Európskej únie je zložená z ministrov vlád EÚ, ktorí sa stretávajú, aby prerokúvali, pozmeňovali a prijímali zákony.

Webové sídlo
http://www.consilium.europa.eu/en/
Telefónne číslo
+32 2 281 61 11
Adresa
Rue de la Loi / Wetstraat, 175, 1048 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Agentúra spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky

SatCen

Satelitné stredisko EÚ poskytuje satelitné a letecké snímky v záujme opatrení spoločnej zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ.

Webové sídlo
https://www.satcen.europa.eu/
E-mailová adresa
Telefónne číslo
+34 91 678 60 00
Adresa
Apdo. de Correos 511, 28850 Torrejón de Ardoz, Madrid, Spain