Skip to main content

EU:s institutioner och organ

Filtrera efter

EU:s institutioner och organ (6)

RSS
Visar resultat 1–6
Typ av EU-organ
  • Genomförandeorgan

EISMEA

Kommissionens genomförandeorgan Easme sköter EU-program som ska hjälpa småföretag att klara sig i konkurrensen. Organet har också hand om program för forskning, miljö, energi och fiskenäringen.

Telefon
+32 2 299 11 11
Adress
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
  • Genomförandeorgan

CINEA

Genomförandeorganet för innovation och nätverk sköter EU:s infrastruktur- och forskningsprogram för transport, energi och telekommunikationer.

Webbplats
https://cinea.ec.europa.eu
E-post
Telefon
+32 2 299 11 11
Adress
European Commission, W910, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
  • Genomförandeorgan

EACEA

Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur (Eacea) sköter EU-bidragen till utbildning, kultur, audiovisuella frågor, idrott, medborgarskap och frivilligarbete.

Telefon
+32 2 299 11 11
Adress
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
  • Genomförandeorgan

ERCEA

Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet sköter EU:s forskningsprogram.

Telefon
+32 2 299 11 11
Adress
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
  • Genomförandeorgan

Europeiska genomförandeorganet för forskning (REA)

Genomförandeorganet för forskning finansierar forskning och innovation och förvaltar EU:s forskningsbidrag.

Telefon
+32 2 299 11 11
Adress
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
  • Genomförandeorgan

HaDEA

Genomförandeorganet för hälsofrågor och digitala frågor (Hadea) ska hjälpa till att förverkliga kommissionens ambition om ett grönt, digitalt och resilient EU efter coronapandemin som är bättre rustat för nuvarande och kommande utmaningar.

Telefon
+32 2 299 11 11
Adress
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium