Skip to main content

EU:s institutioner och organ

Filtrera efter

EU:s institutioner och organ (16)

RSS
Visar resultat 1–16
  • Genomförandeorgan

EISMEA

Kommissionens genomförandeorgan Easme sköter EU-program som ska hjälpa småföretag att klara sig i konkurrensen. Organet har också hand om program för forskning, miljö, energi och fiskenäringen.

Telefon
+32 2 299 11 11
Adress
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
  • Genomförandeorgan

CINEA

Genomförandeorganet för innovation och nätverk sköter EU:s infrastruktur- och forskningsprogram för transport, energi och telekommunikationer.

Webbplats
https://cinea.ec.europa.eu
E-post
Telefon
+32 2 299 11 11
Adress
European Commission, W910, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
  • Gemensamt företag under EU

Det gemensamma företaget för global hälsa EDCTP3

Det gemensamma företaget för global hälsa EDCTP3 stöder forskningssamarbeten för att utforma tillgängliga, lämpliga och prisvärda medicinska interventioner mot fattigdomsrelaterade smittsamma sjukdomar i afrikanska länder söder om Sahara.

  • Gemensamt företag under EU

Det gemensamma företaget för ren luftfart

Det gemensamma företaget för ren luftfart utvecklar innovativ teknik för att minska flygplanens koldioxidutsläpp och bullernivån.

Webbplats
https://www.clean-aviation.eu/
Telefon
+32 2 221 81 52
Adress
Clean Aviation Joint Undertaking, White Atrium Building TO56, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
  • Genomförandeorgan

EACEA

Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur (Eacea) sköter EU-bidragen till utbildning, kultur, audiovisuella frågor, idrott, medborgarskap och frivilligarbete.

Telefon
+32 2 299 11 11
Adress
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
  • Genomförandeorgan

ERCEA

Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet sköter EU:s forskningsprogram.

Telefon
+32 2 299 11 11
Adress
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
  • Genomförandeorgan

Europeiska genomförandeorganet för forskning (REA)

Genomförandeorganet för forskning finansierar forskning och innovation och förvaltar EU:s forskningsbidrag.

Telefon
+32 2 299 11 11
Adress
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
  • Genomförandeorgan

HaDEA

Genomförandeorganet för hälsofrågor och digitala frågor (Hadea) ska hjälpa till att förverkliga kommissionens ambition om ett grönt, digitalt och resilient EU efter coronapandemin som är bättre rustat för nuvarande och kommande utmaningar.

Telefon
+32 2 299 11 11
Adress
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
  • Gemensamt företag under EU

Sesar 3

Det gemensamma företaget Sesar 3 ska med hjälp av forskning och innovation modernisera det europeiska flygledningssystemet och skynda på arbetet med att skapa ett digitalt europeiskt luftrum.

Webbplats
https://www.sesarju.eu/
E-post
Telefon
+32 2 507 80 00
Adress
SESAR 3 Joint Undertaking, Avenue de Cortenberg 100, 1000 Bruxelles/Brussel, Belgium
  • Gemensamt företag under EU

SNS JU

Det gemensamma företaget för smarta nät och tjänster samordnar och stöder forskning och innovation om 6G tillsammans med EU-länderna och främjar utbyggnaden av 5G i EU.

Webbplats
https://smart-networks.europa.eu/
E-post
Adress
Rue de la Loi / Kunst-Wet 51, 1000 Brussels, Belgium