Skip to main content

EU:s institutioner och organ

Filtrera efter

EU:s institutioner och organ (7)

RSS
Visar resultat 1–7
Typ av EU-organ
  • EU-institution

ECA

Europeiska revisionsrätten ser till att EU-medel redovisas korrekt och anskaffas och används i enlighet med EU:s finansiella regler.

Webbplats
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/ecadefault.aspx
Telefon
+352 4398 1
Adress
12, rue Alcide De Gasperi, 1615 Luxembourg, Luxembourg
  • EU-institution

EU-domstolen

EU-domstolen ser till att EU-rätten tillämpas på samma sätt i hela EU.

Webbplats
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
Telefon
+352 4303 1
Adress
Palais de la Cour de Justice, Boulevard Konrad Adenauer, 2925 Luxembourg, Luxembourg
  • EU-institution

Europaparlamentet

Europaparlamentet består av folkvalda ledamöter från alla EU-länder som diskuterar, antar och ändrar lagar.

Webbplats
http://www.europarl.europa.eu/portal/en
Telefon
+32 2 284 21 11
Adress
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruxelles/Brussel, Belgium
  • EU-institution

Europeiska kommissionen

Europeiska kommissionen föreslår lagar, ser till att EU-lagstiftningen tillämpas korrekt och förvaltar EU:s finansieringsprogram.

Webbplats
https://ec.europa.eu/info/index_en
Telefon
+32 2 299 11 11
Adress
Rue de la Loi / Wetstraat 200, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
  • EU-institution

Europeiska rådet

Europeiska rådet samlar EU-ländernas stats- och regeringschefer och ansvarar för EU:s allmänna politiska inriktning.

Webbplats
https://www.consilium.europa.eu/en/
Telefon
+32 2 281 61 11
Adress
Rue de la Loi/Wetstraat 175, 1048 Bruxelles/Brussel, Belgium
  • EU-institution

Europeiska unionens råd

Europeiska unionens råd (ministerrådet) består av ministrar från EU-länderna som träffas för att diskutera, ändra och anta lagar.

Webbplats
http://www.consilium.europa.eu/en/
Telefon
+32 2 281 61 11
Adress
Rue de la Loi / Wetstraat, 175, 1048 Bruxelles/Brussel, Belgium