Skip to main content

EU:s institutioner och organ

Filtrera efter

EU:s institutioner och organ (76)

RSS
Visar resultat 40–60
 • Genomförandeorgan

ERCEA

Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet sköter EU:s forskningsprogram.

Telefon
+32 2 299 11 11
Adress
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Decentraliserad byrå

Esma

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten är en oberoende EU-myndighet som skyddar stabiliteten i EU:s finansiella system.

Webbplats
https://www.esma.europa.eu/
Telefon
+33 1 58 36 43 21
Adress
201-203 Rue de Bercy, 75012 Paris, France
 • Decentraliserad byrå

ETF

Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen hjälper EU:s partnerländer att reformera sina utbildningssystem.

Webbplats
https://www.etf.europa.eu/en
Telefon
+39 011 630 22 22
Adress
Villa Gualino, Viale Settimio Severo 65, 10133 Torino TO, Italy
 • EU-institution

EU-domstolen

EU-domstolen ser till att EU-rätten tillämpas på samma sätt i hela EU.

Webbplats
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
Telefon
+352 4303 1
Adress
Palais de la Cour de Justice, Boulevard Konrad Adenauer, 2925 Luxembourg, Luxembourg
 • Decentraliserad byrå

EU-OSHA

Europeiska arbetsmiljöbyrån bidrar till säkrare, sundare och mer produktiva arbetsplatser.

Webbplats
https://osha.europa.eu/en
E-post
Telefon
+34 944-358-400
Adress
12 Santiago de Compostela (Edificio Miribilla), 5th Floor, 48003 Bilbao Vizcaya, Spain
 • Decentraliserad byrå
 • CdT

EU:s översättningscentrum (CdT)

Översättningscentrumet erbjuder översättningstjänster åt EU:s byråer och organ runtom i Europa och samarbetar med EU:s övriga översättningsavdelningar.

Webbplats
https://cdt.europa.eu/en
Telefon
+352 421 71 11
Adress
Bâtiment Technopolis Gasperich, 12E rue Guillaume Kroll, 1882 Luxembourg, Luxembourg
 • Byrån för gemensam utrikes- och säkerhetspolitik

EUISS

EU:s institut för säkerhetsstudier analyserar utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska frågor.

Webbplats
http://www.iss.europa.eu/
E-post
Telefon
+33 1 56 89 19 30
Adress
100 avenue de Suffren, 75015 Paris, France
 • EU-institution

Europaparlamentet

Europaparlamentet består av folkvalda ledamöter från alla EU-länder som diskuterar, antar och ändrar lagar.

Webbplats
http://www.europarl.europa.eu/portal/en
Telefon
+32 2 284 21 11
Adress
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Decentraliserad byrå

Europeiska åklagarmyndigheten

Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo) är ett oberoende EU-organ med befogenhet att bekämpa brott mot EU:s budget.

 • Byrån för gemensam utrikes- och säkerhetspolitik

Europeiska försvarsbyrån

Europeiska försvarsbyrån hjälper EU-länderna (utom Danmark) att förbättra sin försvarskapacitet.

Webbplats
https://www.eda.europa.eu/
Telefon
+32 2 504 28 00
Adress
Rue des Drapiers/Lakenweversstraat 17-23, 1050 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Genomförandeorgan

Europeiska genomförandeorganet för forskning (REA)

Genomförandeorganet för forskning finansierar forskning och innovation och förvaltar EU:s forskningsbidrag.

Telefon
+32 2 299 11 11
Adress
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • EU-institution

Europeiska kommissionen

Europeiska kommissionen föreslår lagar, ser till att EU-lagstiftningen tillämpas korrekt och förvaltar EU:s finansieringsprogram.

Webbplats
https://commission.europa.eu/index_en
Telefon
+32 2 299 11 11
Adress
Rue de la Loi / Wetstraat 200, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium