Skip to main content
European Economic and Social Committee - Logo

Prezentare generală

 • Rol: Organism consultativ care reprezintă organizațiile angajatorilor și ale lucrătorilor și alte grupuri de interese
 • Președinte: Oliver Röpke
 • Membri: 329, din toate țările UE
 • Înființare: 1957
 • Sediu: Bruxelles (Belgia)
 • Site web: Comitetul Economic și Social European

Comitetul Economic și Social European (CESE) este un organism consultativ al UE, format din reprezentanți ai organizațiilor de lucrători și angajatori și ai altor grupuri de interese. CESE emite avize pe teme legate de UE adresate Comisiei Europene, Consiliului UE și Parlamentului European, acționând astfel ca o punte între instituțiile decizionale ale UE și cetățenii europeni.

Ce face CESE?

Le oferă grupurilor de interese un cuvânt de spus la nivel oficial cu privire la propunerile legislative ale UE. Are trei sarcini principale:

 • să se asigure că politica și legislația UE sunt adaptate la condițiile economice și sociale, prin căutarea unui consens care să servească binelui comun
 • să promoveze o Uniune Europeană participativă, oferindu-le organizațiilor de lucrători și angajatori și altor grupuri de interese posibilitatea de a-și face vocea auzită și asigurând dialogul cu acestea
 • să promoveze valorile integrării europene și cauza democrației participative și a organizațiilor societății civile.

Componență

Membrii CESE reprezintă diversitatea organizațiilor societății civile din Europa, printre care întreprinderi, sindicate și alte părți interesate. Ei sunt desemnați de guvernele naționale și numiți de Consiliul UE pentru un mandat de 5 ani, care poate fi reînnoit. Numărul de membri pentru fiecare țară depinde de populația țării respective.

CESE își alege președintele și 2 vicepreședinți pentru un mandat de doi ani și jumătate. În cadrul CESE există trei grupuri:

 • angajatori
 • lucrători
 • alte grupuri de interese (de exemplu, fermieri, consumatori).

Cum lucrează CESE?

CESE este consultat de Parlamentul European, de Consiliul UE și de Comisia Europeană cu privire la diverse subiecte. Totodată, Comitetul poate emite avize din proprie inițiativă.

Membrii săi lucrează pentru UE, independent de guvernele lor. Ei se reunesc de 9 ori pe an. Avizele sunt adoptate prin vot, cu majoritate simplă.

Ședințele sunt pregătite de secțiunile specializate ale CESE și de Comisia consultativă pentru mutații industriale. Grupurile de reflecție specializate ale CESE (cunoscute sub numele de observatoare) urmăresc evoluția strategiilor UE.

CESE menține legătura cu consiliile economice și sociale de la nivel regional și național din întreaga UE, în principal pentru a face schimb de informații și pentru a discuta chestiuni specifice.

CESE și cetățenii

CESE organizează evenimente artistice, de tineret și de altă natură pentru a apropia Uniunea de cetățenii săi.

Informații suplimentare

Anuar

Avize și documente

Publicații

Centrul de informare al CESE

Vizite la CESE

Locuri de muncă

Contact

Nume
Comitetul Economic și Social European (CESE)
Site
https://www.eesc.europa.eu/ro
Număr de telefon
+32 2 546 90 11
Număr de fax
+32 2 546 90 11
Adresă poștală
Rue Belliard/Belliardstraat 99, 1040 Bruxelles, Belgia
Rețele sociale