Направо към основното съдържание
Децентрализирана агенция

Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на сво

logo of European Agency for the operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice

Преглед

  • Роля: Подкрепа за изпълнението на политиките на ЕС в областта на правосъдието и вътрешните работи чрез управление на широкомащабни информационни системи
  • Директор: Крум Гърков
  • Година на създаване: 2011 г., функционира от 1 декември 2012 г.
  • Брой на служителите: 137
  • Местоположение: Седалище: Талин (Естония), оперативно звено: Страсбург (Франция), клон за поддръжка: Санкт Йохан им Пангау (Австрия)
  • Уебсайт: eu-LISA

eu-LISA подпомага технологично усилията на страните от ЕС за повишаване на безопасността в Европа.

С какво се занимава

Управлява широкомащабни интегрирани информационни системи, които

  • поддържат вътрешната сигурност в държавите от Шенгенското пространство 
  • дават възможност на държавите от Шенгенското пространство да обменят визови данни
  • определят кои държави от ЕС носят отговорност за разглеждането на дадена молба за убежище.

EU-LISA помага да се гарантира, че европейците могат да пътуват свободно в ЕС, без да се правят компромиси със сигурността в Европа.

Агенцията освен това изпитва нови технологии, за да помогне за създаването на по-съвременна, ефективна и сигурна система за управление на границите в ЕС. Тя координира фазата на изпитване на пилотния проект „Интелигентни граници“, последващите мерки, анализа на резултатите и докладването за пилотния проект. Това стана в тясно сътрудничество с участващите страни от ЕС и европейските институции.

Кой има полза от това

Живеещите в ЕС, които могат да пътуват свободно в Съюза.

Вижте също

Пресслужба на eu-LISA

Контакт

Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на сво

Име
Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на сво
Уебсайт
https://www.eulisa.europa.eu/
Електронен адрес
infoateulisa [dot] europa [dot] eu
Пощенски адрес
Vesilennuki 5, 10415 Tallinn Estonia, Ecтoния
Социални медии