Skip to main content
Vlajka Európskej únie Vlajka Európskej únie
Decentralizovaná agentúra

Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA)

Logo of European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)

Prehľad

 • Úloha: poskytuje poradenstvo o základných právach založené na dôkazoch
 • Riaditeľ: Michael O’Flaherty
 • Rok zriadenia: 2007
 • Počet zamestnancov: 105 
 • Sídlo: Viedeň (Rakúsko)
 • Webové sídlo: FRA

Agentúra EÚ pre základné práva (FRA) poskytuje nezávislé poradenstvo založené na dôkazoch európskym a vnútroštátnym tvorcom politiky, čím prispieva k tomu, aby diskusie, politiky a právne predpisy o základných právach vychádzali z kritickej masy podkladov a boli cielené.

Úlohy

Agentúra poskytuje poradenstvo inštitúciám EÚ a vládam o základných právach, a to hlavne v týchto oblastiach:

 • diskriminácia,
 • prístup k spravodlivosti,
 • rasizmus a xenofóbia,
 • ochrana údajov,
 • práva obetí,
 • práva detí.

Účelom agentúry je pomáhať pri účinnejšej podpore a ochrane základných práv v celej EÚ. Na tento účel konzultuje svojich partnerov a spolupracuje s nimi pri:

 • zhromažďovaní a analýze informácií a údajov prostredníctvom socioprávneho výskumu,
 • poskytovaní pomoci a odborného poradenstva,
 • komunikovaní a zvyšovaní povedomia o právach.

Kto má z činnosti osoh

Agentúra FRA neustále spolupracuje s inštitúciami EÚ a vládami a poskytuje im nezávislé odborné poradenstvo a analýzy problematiky základných práv. Zriadila siete a kontakty s partnermi na všetkých úrovniach tak, aby sa jej poradenstvo a výskum dostali do rúk tvorcom politiky v národných vládach a na úrovni EÚ.

FRA udržuje úzke pracovné vzťahy s:

Klikni tiež na...

Publikácie a zdroje 

Výskumné projekty 

Ročný pracovný program 

Viacročný rámec na roky 2018 – 2022

Strategický plán FRA na roky 2018 – 2022 

Výzvy a úspechy v oblasti základných práv 

Aktuality a podujatia 

Kontakt

Meno/Názov
Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA)
Webové sídlo
http://fra.europa.eu/sk/
E-mailová adresa
Telefónne číslo
+43 1 580 30 0
Faxové číslo
+43 1 580 30 699
Poštová adresa
Schwarzenbergplatz 11, 1040 WIEN, Rakúsko
Sociálne médiá