Skip to main content
EU:n yhteisyritys

Keskeiset digitaaliteknologiat -yhteisyritys

Key Digital Technologies Joint Undertaking

Perustiedot

 • Tehtävä: Keskeiset digitaaliteknologiat -yhteisyritys (KDT-yhteisyritys) on julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus, joka hallinnoi tutkimus- ja innovointiohjelmaa, jolla vahvistetaan EU:n strategista riippumattomuutta elektronisten komponenttien ja järjestelmien alalla.
 • Väliaikainen toimitusjohtaja: Yves Gigase
 • Jäsenet tai yhteistyökumppanit:
  • EU, jota edustaa komissio;
  • seuraavat osallistujamaat: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Islanti, Israel, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Turkki, Unkari ja Viro;
  • seuraavat toimialajärjestöt: EPoSS, AENEAS ja INSIDE, jotka edustavat mikro- ja nanoelektroniikan, älykkäiden integroitujen järjestelmien sekä sulautettujen/kyberfyysisten järjestelmien sidosryhmiä.
 • Perustettu: 2021
 • Henkilöstömäärä: 31
 • Toimipaikka: Bryssel (Belgia)
 • Verkkosivusto: Keskeiset digitaaliteknologiat -yhteisyritys

Toiminta

Keskeiset digitaaliteknologiat -yhteisyrityksen hankerahoituksen tavoitteena on varmistaa, että EU:lla on tarvittava asiantuntemus keskeisten mahdollistavien teknologioiden alalla ja sitä kautta kilpailukykyinen johtoasema maailman digitaalitaloudessa. Tähän kuuluu eurooppalaisen yhteiskunnan kannalta elintärkeiden kehittyneiden puolijohteiden ja sovellusten kehittäminen, mikä edistää EU:n digitaalistrategian ja Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden saavuttamista. KDT-yhteisyrityksen rahoittamat hankkeet tarjoavat älykkäitä ratkaisuja seuraavilla aloilla:

 • liikkuvuus
 • terveydenhuolto
 • ympäristö
 • energia
 • digitaaliyhteiskunta
 • valmistusteollisuus.

KDT-yhteisyrityksen tavoitteena on

 • vahvistaa EU:n strategista riippumattomuutta elektronisten komponenttien ja järjestelmien tuotannossa
 • luoda EU:n tieteellisen huippuosaamisen ja innovaatiotoiminnan johtoasema kehittyvien komponenttien ja järjestelmäteknologioiden alalla
 • varmistaa, että komponenttien ja järjestelmäteknologioiden avulla vastataan Euroopan yhteiskunnallisiin ja ympäristöhaasteisiin
 • tukea tutkimusta ja kehitystä suunnittelu- ja tuotantovalmiuksien luomiseksi Eurooppaan strategisilla sovellusaloilla
 • käynnistää tasapainoinen valikoima suuria ja pieniä hankkeita, joilla tuetaan teknologian nopeaa siirtämistä tutkimuksesta teolliseen ympäristöön
 • luoda dynaaminen unionin laajuinen ekosysteemi, joka perustuu digitaalisiin arvoketjuihin ja johon uusien tulokkaiden pääsyä on helpotettu
 • tukea tutkimusta ja kehitystä, joka tehostaa komponenttiteknologioita, jotka takaavat turvallisen, luotettavan ja energiatehokkaan toiminnan kriittisille infrastruktuureille ja aloille Euroopassa
 • edistää kansallisten resurssien käyttöönottoa ja varmistaa EU:n ja kansallisten tutkimus- ja innovointiohjelmien yhteensovittaminen elektronisten komponenttien ja järjestelmien alalla
 • varmistaa johdonmukaisuus KDT-yhteisyrityksen strategisen tutkimus- ja innovointiohjelman ja EU:n politiikkojen välillä. 

KDT-yhteisyritys rahoittaa hankkeita järjestämällä vuosittain avoimia ja kilpailuun perustuvia ehdotuspyyntöjä.
 

Hyötyjät

Hankkeisiin voivat osallistua yritykset ja tutkimusorganisaatiot, jotka ovat sijoittautuneet EU:hun tai Horisontti Eurooppa -ohjelmaan assosioituneeseen maahan.

Lisäksi myös muihin maihin sijoittautuneet yritykset ja organisaatiot voivat osallistua tietyin edellytyksin
 

Lisätietoa

KDT-yhteisyritys perustuu edeltäjänsä, ECSEL-yhteisyrityksen, ohjelmaan ja saavutuksiin. Seuraavissa asiakirjoissa on tietoa ECSELin ohjelmasta.

Hankekokoelma (esimerkkejä aiemmista hankkeista):

Powering the Digital Transformation in Europe (kirja) 

Innovation in Action (innovointitoimet yhdessä muiden yhteisyritysten kanssa)

Neuvoston asetus Horisontti Eurooppa -ohjelman yhteisyritysten perustamisesta, mukaan lukien KDT-yhteisyritys

Asetus Horisontti Eurooppa -ohjelman perustamisesta

ECSEL-yhteisyrityksen toimintakertomus 2020

KDT-yhteisyrityksen toimintakertomus 2021

Hae rahoitusta 

 

Yhteydenotot

Nimi
Keskeiset digitaaliteknologiat -yhteisyritys
Verkkosivusto
https://www.kdt-ju.europa.eu/
Sähköposti
Puhelinnumero
00 32 2 221 81 02
Faksinumero
00 32 2 221 81 12
Postiosoite
White Atrium Building, Avenue de la Toison d’Or 56–60, 1060 Bruxelles/Brussel, Belgia
Sosiaalinen media