Pereiti prie pagrindinio turinio
ES bendroji įmonė

Bazinių skaitmeninių technologijų bendroji įmonė

Key Digital Technologies Joint Undertaking

Apžvalga

 • Vaidmuo: Bazinių skaitmeninių technologijų bendroji įmonė (BST BĮ) yra viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė, valdanti mokslinių tyrimų ir inovacijų programą, kuria siekiama sustiprinti ES strateginį savarankiškumą elektroninių komponentų ir sistemų sektoriuje.
 • Laikinasis vykdomasis direktorius: Yves Gigase
 • Nariai arba partneriai:
  • ES, kuriai atstovauja Komisija;
  • šios dalyvaujančiosios valstybės: Airija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Graikija, Islandija, Ispanija, Italija, Izraelis, Kipras, Kroatija, Latvija, Lietuva, Lenkija, Liuksemburgas, Malta, Norvegija, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Turkija, Vengrija, Vokietija;
  • šios pramonės asociacijos: EPoSS, AENEAS, INSIDE, atstovaujančios mikroelektronikos ir nanoelektronikos, išmaniųjų integruotų sistemų ir įterptųjų/kibernetinių fizinių sistemų sektoriams.
 • Įsteigta: 2021 m.
 • Darbuotojų skaičius: 31
 • Vieta: Briuselis (Belgija)
 • Svetainė: Bazinių skaitmeninių technologijų bendroji įmonė

Veikla

BST BĮ finansuoja projektus, kuriais siekiama užtikrinti, kad ES turėtų reikiamos praktinės patirties bazinių didelio poveikio technologijų srityje, kad galėtų tapti konkurencinga pasaulio skaitmeninės ekonomikos lydere. Tai apima pažangių puslaidininkių ir praktinių sprendimų , kurie yra itin svarbūs Europos visuomenei ir prisideda prie ES skaitmeninės strategijos ir Europos žaliojo kurso, kūrimą. BST BĮ finansuojamais projektais kuriami pažangūs sprendimai:

 • mobilumui,
 • sveikatos priežiūrai,
 • aplinkai,
 • energetikai,
 • skaitmeninei visuomenei,
 • gamybai

BST BĮ siekia:

 • stiprinti ES strateginį savarankiškumą elektroninių komponentų ir sistemų srityje,
 • užtikrinti ES mokslinės kompetencijos ir inovacijų lyderystę besiformuojančių komponentų ir sistemų technologijų srityje,
 • užtikrinti, kad komponentų ir sistemų technologijos padėtų spręsti Europos visuomenės uždavinius ir reaguoti į iššūkius aplinkos srityje,
 • remti mokslinius tyrimus ir plėtrą siekiant sukurti Europoje projektavimo ir gamybos strateginėse taikymo srityse pajėgumus,
 • suformuoti subalansuotą didelių ir mažų projektų, kuriais būtų remiamas spartus technologijų perkėlimas iš mokslinių tyrimų į pramoninę aplinką, portfelį,
 • skatinti dinamišką ES masto elektroninių komponentų ir sistemų ekosistemą, grindžiamą skaitmeninėmis vertės grandinėmis, į kurią būtų paprasčiau patekti naujiems dalyviams,
 • remti mokslinius tyrimus ir plėtrą siekiant stiprinti komponentų technologijas, kuriomis užtikrinamas ypatingos svarbos infrastruktūros objektų ir sektorių Europoje saugumas, pasitikėjimas jais ir energijos vartojimo efektyvumas,
 • sutelkti nacionalinius išteklius ir užtikrinti ES ir nacionalinių mokslinių tyrimų ir inovacijų programų, vykdomų elektroninių komponentų ir sistemų srityje, koordinavimą,
 • užtikrinti BST BĮ strateginės mokslinių tyrimų ir inovacijų darbotvarkės ir ES politikos nuoseklumą. 

BST BĮ kasmet finansuoja projektus, rengdama atvirus ir konkurencingus kvietimus teikti pasiūlymus.
 

Kam tai naudinga?

Projektuose gali dalyvauti bet kuri įmonė ar mokslinių tyrimų organizacija ES arba kitose programos „Europos horizontas“ asocijuotosiose šalyse.

Tačiau kitose šalyse įsisteigusios įmonės ir organizacijos tam tikromis sąlygomis taip pat gali turėti teisę dalyvauti
 

Daugiau informacijos

BST BĮ veikla tęsia pirmtakės – sėkmingos BĮ ECSEL programos – veiklą. Šiuose dokumentuose pateikiama informacijos apie tą programą.

Projektų knyga (ankstesnių projektų pavyzdžiai):

Powering the Digital Transformation in Europe (Skaitmeninės transformacijos Europoje stimuliavimas, knyga) 

Innovation in Action (Praktinė inovacija, kartu su kitomis bendrosiomis įmonėmis)

Tarybos reglamentas, kuriuo pagal programą „Europos horizontas“ steigiamos bendrosios įmonės, įskaitant BST BĮ

Reglamentas, kuriuo sukuriama programa „Europos horizontas“

BĮ ECSEL 2020 m. metinė veiklos ataskaita

Bazinių skaitmeninių technologijų bendrosios įmonės 2021 m. metinė veiklos ataskaita

Teikite finansavimo paraišką 

 

Kontaktiniai duomenys

Bazinių skaitmeninių technologijų bendroji įmonė

Vardas, pavardė (pavadinimas)
Bazinių skaitmeninių technologijų bendroji įmonė
Interneto svetainė
https://www.kdt-ju.europa.eu/
E. paštas
enquiriesatkdt-ju [dot] europa [dot] eu
Telefono numeris
00 32 2 221 81 02
Pašto adresas
White Atrium Building, Avenue de la Toison d'Or/Guldenvlieslaan 56-60, 1060 Bruxelles/Brussel, Belgija
Socialiniai tinklai