Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз

Търсене на всички институции и органи на ЕС

Филтриране по

Търсене на всички институции и органи на ЕС (57)

RSS
Показване на резултати от 1 до 20
 • Изпълнителна агенция

EISMEA

Тази изпълнителна агенция на Комисията управлява програми на ЕС, които помагат на малките предприятия да запазят конкурентоспособността си, както и програми в областта на научните изследвания, околната среда, енергетиката и рибарството.

Телефонен номер
+32 2 299 11 11
Адрес
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Бeлгия
 • Агенция към Евратом

Агенция за снабдяване към Евратом

Агенцията за снабдяване към Евратом работи за поддържане на сигурността на доставките на ядрени материали за всички потребители в ЕС.

Уебсайт
https://euratom-supply.ec.europa.eu/index_en
Електронен адрес
Телефонен номер
Тел.: (+352) 4301-36338
Тел.: (+352) 4301-35190
Адрес
European Commission, Euratom Supply Agency, Euroforum Building, 2920 Luxembourg, Люксембург
 • Децентрализирана агенция

Агенция на Европейския съюз в областта на убежището (EUAA)

Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището предоставя оперативна и техническа подкрепа на държавите от ЕС, за да им помогне да прилагат ефективно правото на Съюза в областта на убежището.

Уебсайт
https://www.euaa.europa.eu/
Електронен адрес
Телефонен номер
+356 22487500
Адрес
Winemakers Wharf, Малта MRS 1917, Малта
 • Децентрализирана агенция

ЕАОС

Европейската агенция за околна среда предоставя на държавите от ЕС независима информация за разработването, прилагането и оценката на политиките в областта на околната среда.

Уебсайт
http://www.eea.europa.eu/bg
Телефонен номер
+45 33 36 71 00
Адрес
Kongens Nytorv 6, 1050 København K, Дaния
 • Децентрализирана агенция

Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на сво

Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на сво

Уебсайт
https://eulisa.europa.eu/
Електронен адрес
Адрес
Vesilennuki 5, 10415 Tallinn Estonia, Ecтoния
 • Агенции на общата външна политика и политика на сигурност

Европейска агенция по отбрана

Европейската агенция по отбрана подпомага държавите от ЕС да подобряват своите отбранителни способности.

Уебсайт
https://www.eda.europa.eu/
Телефонен номер
+32 2 504 28 00
Адрес
Rue des Drapiers/Lakenweversstraat 17-23, 1050 Bruxelles/Brussel, Бeлгия
 • Изпълнителна агенция

Европейска изпълнителна агенция за научни изследвания (REA)

Изпълнителната агенция за научни изследвания е финансиращ орган за научни изследвания и иновации. Тя управлява безвъзмездни средства за научни изследвания от ЕС.

Телефонен номер
+32 2 299 11 11
Адрес
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Бeлгия
 • Децентрализирана агенция

Европейска прокуратура

Независим орган на ЕС, Европейската прокуратура разследва, повдига обвинения и предава на съда извършителите на престъпления срещу финансовите интереси на ЕС.

 • Децентрализирана агенция

Евроюст

Евроюст подпомага съдебното сътрудничество в ЕС във връзка с редица трансгранични престъпления, като например тероризъм, трафик на наркотици и киберпрестъпност.

Уебсайт
https://www.eurojust.europa.eu/
Електронен адрес
Телефонен номер
+31 70 412 50 00
Адрес
Johan de Wittlaan 9, 2517 JR Den Haag, Нидерландия
 • Децентрализирана агенция

ЕСП

Единният съвет за преструктуриране създава стандартни правила, процедури и практически механизми за преструктурирането на банки в ЕС.

Уебсайт
http://srb.europa.eu/
Адрес
Treurenberg 22, 1049 Brussels, Бeлгия
 • Децентрализирана агенция

Служба на ОЕРЕС

Агенцията помага за последователното прилагане на правилата за електронните съобщения в целия ЕС.

Уебсайт
https://berec.europa.eu/en
Електронен адрес
Телефонен номер
+371 2957 8999
+371 6000 7602
Адрес
Z.A. Meierovica Bulvaris 14, Рига, LV-1050., Лaтвия
 • Съвместно предприятие на ЕС

СП „ИМУ“

Съвместно предприятие „Интелигентни мрежи и услуги“ насърчава съгласуването с държавите от ЕС относно научните изследвания и иновации в областта на 6G, както и внедряването на 5G в Европа.

Уебсайт
https://smart-networks.europa.eu/
Електронен адрес
Адрес
Rue de la Loi / Kunst-Wet 51, 1000 Brussels, Бeлгия
 • Съвместно предприятие на ЕС

Съвместно предприятие „Глобално здравеопазване EDCTP3“

Съвместното предприятие „Глобално здравеопазване EDCTP3“ подкрепя съвместните научни изследвания за разработване на налични, подходящи и финансово достъпни медицински средства за борба със свързаните с бедността инфекциозни заболявания в Африка на юг от Сахара.

 • Съвместно предприятие на ЕС
 • Съвместно предприятие S2R

Съвместно предприятие „Европейски железопътен транспорт“

Съвместното предприятие „Европейски железопътен транспорт“ се стреми да осигури гъвкава, с висок капацитет, устойчива, надеждна и интегрирана железопътна мрежа на ЕС за европейски пътници и товари.

Уебсайт
https://rail-research.europa.eu/
Електронен адрес
Адрес
Avenue de la Toison d’Or 56-60/Gulden-Vlieslaan 56-60, 1060 Brussels, Бeлгия
 • Съвместно предприятие на ЕС

Съвместно предприятие „Инициатива за иновативно здравеопазване“

Съвместното предприятие „Инициатива за иновативно здравеопазване“ превръща научните изследвания и иновациите в областта на здравеопазването в реални ползи за пациентите и обществото и прави европейския сектор на здравеопазването конкурентоспособен в световен мащаб.

Уебсайт
https://www.ihi.europa.eu/
Електронен адрес
Телефонен номер
+32 2 221 81 81
Адрес
IHI JU, TO 56, 1049 Bruxelles / Brussel, Бeлгия
 • Съвместно предприятие на ЕС

Съвместно предприятие „Ключови цифрови технологии“

Съвместното предприятие „Ключови цифрови технологии укрепва стратегическата автономия на ЕС в сектора на електронните компоненти и системи.

Уебсайт
https://www.kdt-ju.europa.eu/
Електронен адрес
Телефонен номер
00 32 2 221 81 02
Адрес
White Atrium Building, Avenue de la Toison d'Or/Guldenvlieslaan 56-60, 1060 Bruxelles/Brussel, Бeлгия
 • Съвместно предприятие на ЕС

Съвместно предприятие „Кръгова биотехнологична Европа“

Съвместното предприятие „Кръгова биотехнологична Европа“ работи за развитието на конкурентоспособни биотехнологични производства в Европа.

Уебсайт
https://www.cbe.europa.eu
Адрес
White Atrium Building, Avenue de la Toison d'Or/Guldenvlieslaan 56-60, 1060 Bruxelles/Brussel, Бeлгия
 • Съвместно предприятие на ЕС

Съвместно предприятие „Чист водород“

Съвместното предприятие „Чист водород“ подкрепя научните изследвания и иновациите в областта на водородните технологии в Европа.

Уебсайт
https://www.clean-hydrogen.europa.eu/index_en
Електронен адрес
Телефонен номер
+32 2 221 81 48
Адрес
Avenue de la Toison d’Or 56-60, 1060 Brussels, Бeлгия
 • Съвместно предприятие на ЕС

Съвместно предприятие „Чисто въздухоплаване“

Съвместното предприятие „Чисто въздухоплаване“ разработва иновативни технологии за намаляване на емисиите на CO2 от въздухоплавателни средства и на шума.

Уебсайт
https://www.clean-aviation.eu/
Телефонен номер
Тел.: +32 2 221 81 52
Адрес
Clean Aviation Joint Undertaking, White Atrium Building TO56, 1049 Bruxelles/Brussel, Бeлгия
 • Съвместно предприятие на ЕС

Съвместно предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии (EuroHPC)

Съвместното предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии работи по разработването на суперкомпютърна екосистема на световно равнище в ЕС.

Уебсайт
https://eurohpc-ju.europa.eu/
Телефонен номер
(+352) 28 12 45 00
Адрес
Drosbach Building (DRB) - Wing E – 1st floor, 12E rue Guillaume Kroll, 2920 Luxembourg, Люксембург