Направо към основното съдържание

Търсене на всички институции и органи на ЕС

Филтриране по

Търсене на всички институции и органи на ЕС (35)

RSS
Показване на резултати от 1 до 20
Вид организация на ЕС
 • Децентрализирана агенция

Агенция за авиационна безопасност на Европейския съю (ЕААБ)

Европейската агенция за авиационна безопасност насърчава прилагането на общи стандарти за безопасност и екологични стандарти в областта на гражданското въздухоплаване в ЕС.

Уебсайт
https://www.easa.europa.eu/bg
Електронен адрес
Телефонен номер
+49 221 8999 000
Адрес
Konrad-Adenauer-Ufer 3, 50668 D-50668 Köln, Гepмaния
 • Децентрализирана агенция

Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз (ERA)

Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз има за цел подобряване на железопътната система в ЕС чрез разработване на общи технически стандарти и стандарти за безопасност.

Уебсайт
https://www.era.europa.eu/
Телефонен номер
+33 3 27 09 65 00
Адрес
120 rue Marc Lefrancq, 59300 Valenciennes, Фpaнция
 • Децентрализирана агенция

Агенция за подкрепа на ОЕРЕС (Служба на ОЕРЕС)

Агенцията помага за последователното прилагане на правилата за електронните съобщения в целия ЕС.

Уебсайт
https://www.berec.europa.eu/en
Електронен адрес
Телефонен номер
+371 2957 8999
+371 6000 7602
Адрес
Z.A. Meierovica Bulvaris 14, Рига, LV-1050., Лaтвия
 • Децентрализирана агенция

Агенция на Европейския съюз в областта на убежището (EUAA)

Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището предоставя оперативна и техническа подкрепа на държавите от ЕС, за да им помогне да прилагат ефективно правото на Съюза в областта на убежището.

Уебсайт
https://euaa.europa.eu/
Електронен адрес
Телефонен номер
+356 22487500
Адрес
Winemakers Wharf, Малта MRS 1917, Малта
 • Децентрализирана агенция

Агенция на Европейския съюз за киберсигурност (ENISA)

Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност (ENISA) се стреми да бъде постигнато високо общо ниво на киберсигурност в цяла Европа.

Уебсайт
https://www.enisa.europa.eu/
Електронен адрес
Телефонен номер
+30 28 14 40 9711
Адрес
Agamemnonos 14, Chalandri 15231, Attiki, Гъpция
 • Децентрализирана агенция

Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL)

CEPOL разработва и организира програми за обучение на служители на полицейски и други правоприлагащи органи в ЕС.

Уебсайт
https://www.cepol.europa.eu/bg/
Електронен адрес
Адрес
Budapest, Pf.314, 1903, Унгapия
 • Децентрализирана агенция

Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA)

Европейската агенция за безопасност и здраве при работа помага за подобряване на безопасността, здравето и производителността на работниците.

Уебсайт
https://osha.europa.eu/bg/
Електронен адрес
Телефонен номер
+34 944-358-400
Адрес
12 Santiago de Compostela (Edificio Miribilla), 5th Floor, 48003 Bilbao Vizcaya, Иcпaния
 • Децентрализирана агенция

Европейска агенция за контрол на рибарството (EFCA)

Европейската агенция за контрол на рибарството насърчава прилагането на общи стандарти за контрол, инспекции и надзор в рамките на общата политика на ЕС в областта на рибарството.

Уебсайт
https://www.efca.europa.eu/en
Телефонен номер
+34 986 12 06 10
Адрес
Edificio Odriozola, Avenida García Barbón 4, 36201 Vigo Pontevedra, Иcпaния
 • Децентрализирана агенция

Европейска агенция за околна среда (ЕАОС)

Европейската агенция за околна среда предоставя на държавите от ЕС независима информация за разработването, прилагането и оценката на политиките в областта на околната среда.

Уебсайт
https://www.eea.europa.eu/bg
Телефонен номер
+45 33 36 71 00
Адрес
Kongens Nytorv 6, 1050 København K, Дaния
 • Децентрализирана агенция

Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на сво

Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на сво

Уебсайт
https://www.eulisa.europa.eu/
Електронен адрес
Адрес
Vesilennuki 5, 10415 Tallinn Estonia, Ecтoния
 • Децентрализирана агенция

Европейска агенция по лекарствата (EMA)

Европейската агенция по лекарствата опазва и насърчава здравето на хората и животните, като извършва оценка и наблюдение на лекарствата в ЕС.

Уебсайт
https://www.ema.europa.eu/en
Телефонен номер
+31 88 781 6000
Адрес
Domenico Scarlattilaan 6, 1083 HS Amsterdam, Нидерландия
 • Децентрализирана агенция

Европейска агенция по морска безопасност (ЕАМБ)

Европейската агенция по морска безопасност предоставя знания и експертен опит за подобряване на морската безопасност и сигурност и за намаляване на замърсяването.

Уебсайт
https://www.emsa.europa.eu/bg/
Електронен адрес
Телефонен номер
+351 21 1209 200
Адрес
Praça Europa 4, 1249-206 Lisbon, Пopтyгaлия
 • Децентрализирана агенция

Европейска прокуратура

Независим орган на ЕС, Европейската прокуратура разследва, повдига обвинения и предава на съда извършителите на престъпления срещу финансовите интереси на ЕС.

 • Децентрализирана агенция

Европейска фондация за обучение (ETF)

Европейската фондация за обучение подкрепя усилията на държавите — партньори на ЕС, за реформиране на техните системи за образование и обучение.

Уебсайт
https://www.etf.europa.eu/bg/translated-content/documents
Телефонен номер
+39 011 630 22 22
Адрес
Villa Gualino, Viale Settimio Severo 65, 10133 Torino TO, Итaлия
 • Децентрализирана агенция

Европейски банков орган (ЕБО)

Европейският банков орган работи за прилагането на стандартни правила за банково регулиране и надзор във всички държави от ЕС.

Уебсайт
https://www.eba.europa.eu/languages/home_bg/
Електронен адрес
Телефонен номер
+33 (0)1 86 52 70 00
Адрес
Tour Europlaza, 20 Avenue André-Prothin, 92400 Courbevoie, Фpaнция
 • Децентрализирана агенция

Европейски институт за равенство между половете (EIGE)

Европейският институт за равенство между половете подпомага усилията за постигане на равенство между половете в ЕС.

Уебсайт
https://eige.europa.eu/
Електронен адрес
Телефонен номер
+370 5 215 7400
Адрес
Gedimino pr. 16, 01103 Vilnius Lietuva, Литвa
 • Децентрализирана агенция

Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕIОPA)

Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване консултира институциите на ЕС как да поддържат ефективна и стабилна финансова система.

Уебсайт
https://www.eiopa.europa.eu/
Електронен адрес
Телефонен номер
+49 (0) 69 95 11 19 20
Адрес
Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt am Main, Гepмaния
 • Децентрализирана агенция

Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании (EMCDDA)

ЕЦМНН предоставя на ЕС независима информация относно наркотиците и наркоманиите, за да могат законодателите да изготвят ефективни политики в областта на наркотиците.

Уебсайт
https://www.emcdda.europa.eu/index_en
Електронен адрес
Телефонен номер
+351 21 121 02 00
Адрес
Praça Europa 1, Cais do Sodré, 1249-289 Lisboa, Пopтyгaлия